Update articol:

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru programul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru modificarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării  unui ajutor de stat de restructurare  Societății ”Complexul Energetic Oltenia”- SA.

Continuăm procesul de restructurare al CEO, iar sumele alocate astăzi vin să confirme faptul că respectăm planul agreat cu Comisia Europeană. CEO este un pilon important al sistemului energetic din țara noastră, dar totodată trebuie să ducem la final planul de restructurare pentru a putea produce energie curată”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.

Drept urmare, Ministerul Finanțelor va aloca sub forma de grant,  la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 664.106 mii lei,  în scopul asigurării resurselor necesare acordării ajutorului de stat, Societății Complexul Energetic Oltenia SA. Suma va asigurată de Ministerul Finanțelor fi din venituri rezultate din privatizare, pentru achiziția parțială de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.

Plata certificatelor de CO2 este parte a Planului de restructurare și neplata acestora conduce la compromiterea planului și reforma în producerea energiei electrice precum și întregul proces de decarbonare și tranziție către neutralitatea climatică.

Împrumutul se acordă în lei din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Naţională a României, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008.

Rata dobanzii care se va acorda împrumutului, rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia și se situează la nivelul de 1,25% pe an, fiind egală cu rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României și practicată de Ministerul Finanțelor pentru imprumuturile acordate din disponibilitățile Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederilor O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

Sunt reglementate și norme procedurale precum:

– Ministerul Finanţelor încheie cu Ministerul Energiei o convenţie de împrumut, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a   împrumutului.

– Ministerul Finanțelor efectuează transferul integral în lei al sumei prevăzută la alin.(1) al art.3 în maximum  3 zile lucrătoare de la data semnării convenției de împrumut de ambele părți, într-un cont distinct de de disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Energiei.

– Ministerul Energiei va întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii contului la Trezoreria Statului.

Suma încasată în contul de disponibil cu afectațiune specială se virează de Ministerul Energiei, sub formă de grant, în contul indicat de Societatea ”Complexul Energetic Oltenia –S.A., în scopul achiziției parțiale de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.

Cu o putere disponibilă de 3570 MW, Complexul Energetic Oltenia este principalul producător de energie din România și contribuie la asigurarea securității energetice naționale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producției a crescut până la aproape 35%.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21 /2021 s-a aprobat acordarea unui finanțări sub formă de grant Societății ”Complexul Energetic Oltenia”-S.A. în valoare de 1.180.446 mii lei, parte din  ajutorul de stat pentru restructurare, astfel cum a fost notificat la data de 4 decembrie 2020 Comisiei Europene,  pentru achiziția parțială de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Potrivit art. 2 alin. (1), ajutorul de stat prevăzut la art. 1 (finanțare sub formă de grant Societăţii “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., în  valoare  de 1.180.446 mii  lei,  reprezentând echivalentul în lei a sumei de 241,4 mil euro, parte din ajutorul de stat pentru restructurare notificat) se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.

Art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2021 prevede ca în anul 2021, prin derogare de la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice pot fi alocate Ministerului Energiei, prin hotarare a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru aplicarea prevederilor art.2 alin. (1).,

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea articolului 3 din Ordonanța de urgență în sensul acordării de către Ministerul Finanțelor la solicitarea Ministerului Energiei a unui împrumut din venituri de privatizare, în limita sumei de 664.106 mii lei, pe o perioadă de 5 ani de la momentul acordării acestuia, cu tragere integrală și o dobândă fixă de 1,25% pe toată durata de derulare a împrumutului, în scopul asigurării resurselor necesare acordării ajutorului de stat de  restructurare  sub formă de grant Societății Complexul Energetic Oltenia –SA, în scopul achiziției parțiale  de  certificate  de emisii de gaze cu efect de sera aferente anului 2020.

Acestă suma  este necesară deoarece, la acest moment Societatea “Complexul Energetic Oltenia”-S.A. nu dispune de resursele financiare necesare, pentru achiziţionarea deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2020, de la fiecare instalaţie deţinută, pentru a putea respecta obligaţia de a restitui, ca operator de instalaţii de producere a energiei electrice, un număr de certificate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu o putere disponibilă de 3570 MW, Complexul Energetic Oltenia este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piață fiind de circa  22-24%. Până în prezent, Complexul Energetic Oltenia a contribuit semnificativ la asigurarea securității energetice naționale,în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producției a crescut până la aproape 35%.

În contextul evoluției impredictibile a prețului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a imposibilității recuperării totale din piața de energie a costurilor generate de acestea, deși situația economico-financiară a societății s-a deteriorat, pentru evitarea aplicării de amenzi de 100 euro/certificat în cazul neconformării, Societatea “Complexul Energetic Oltenia” – S.A. a fost nevoită să depună eforturi importante în ultimii ani pentru acoperirea valorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2020)1068/24.02.2020, s-a autorizat  acordarea unui ajutor de salvare pentru CEO, sub forma unui împrumut în valoare de 251.046.025 Euro,  pentru acoperirea necesarului de lichidități necesar pentru cheltuielile curente urgente, inclusiv pentru achiziționarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon, dar până  la scadența împrumutului de salvare, CEO nu a putut rambursa  împrumutul și dobânzile aferente, la data de 29.06.2020,   a fost notificat, la data de  4 decembrie 2020, Comisiei Europene Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia (acesta facând obiectul cazului SA 59974.

Pentru anul 2020, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (denumită în continuare CE Oltenia) are obligativitatea achiziționării unui număr certificate de emisii de gaze cu efect de seră  aferente instalațiilor de producerea a energiei electrice,  până la data de 30.04.2021.

Până în prezent CE Oltenia   a achiziționat doar o parte din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră necesare conformării instalațiilor pentru anul 2020.

În situația neconformării până la data de 30.04.2021, CE Oltenia va fi obligată la plata unei penalități de 100 euro, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care nu restituie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră.

Începând cu 1 ianuarie 2018, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră  au fost clasificate ca instrumente financiare.

CE Oltenia achizționează aceste certificate de pe burse de profil, astfel că, achiziția necesarului pentru anul 2020 se realizează prin participarea si depunerea de oferte in mai multe sesiuni bursiere.

Nota de fundamentare a proiectului precizează: “Cheltuiala este astfel urgentă, întrucat termenul limită pentru depunerea dovezilor privind achiziția acestor certificate este 30 aprilie 2021.

În acest context, pentru a asigura continuarea reformei în sectorul de producere pe bază de lignit, este de maximă urgență achiziționarea certificatelor de CO2 pentru conformitatea cu  obligațiile pe 2020.

Plata certificatelor de CO2 este parte a Planului de restructurare și neplata acestora conduce la compromiterea planului și reforma în producerea energiei electrice precum și întregul proces de decarbonare și tranziție către neutralitatea climatică pentru anul 2050.

Societatea “Complexul Energetic Oltenia” – S.A. este unul din principalii furnizori de Servicii Tehnologice de Sistem pentru CNTEE Transelectrica servicii care sunt prestate prin participarea la licitații organizate de Operatorul de Transport si Sistem.

Totodată Complexul Energetic Oltenia asigura agentul termic pentru încălzirea centralizată și apa caldă menajeră a municipiului Craiova aproximativ 300.000 de locuitori.

Fără intervenția statului, CE Oltenia nu își va putea asigura necesarul de lichidităţi pentru achizționarea deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la fiecare instalație deținută și pentru restituirea certificatelor aferente cantității de energie electrică produsă, în anul 2020 până la data de 30.04.2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare și desfășurarea activității curente, existând riscul potențial de a intra în insolvență sau faliment, având în vedere că CE Oltenia nu dispune de resursele financiare necesare”

 

BVBStiri BVB

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (20/09/2021)

Convocare AGA O & E 28(29).10.2021

JUDETUL TIMIS (TIM28) (20/09/2021)

Plata cupon 42, rambursare rata principal 42 si calcul rata dobanda pentru cuponul 43

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/09/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 13 - 17 septembrie 2021