Update articol:

Guvernul a dat ordonanța de urgență care creează cadrul pentru fuziunea Eximbank cu Banca Românească

Guvenrul a aprobat, astăzi, ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank, care creează cadrul pentru fuziunea Eximbank cu Banca Românească.

Prin Ordonanță de Urgență a Guvernului se propun următoarele:

  • Modificarea cadrului legal privind activitățile posibil a fi desfășurate de EximBank, respectiv adăugarea activităților desfășurate în nume și cont propriu destinate persoanelor fizice, în limita autorizației acordate de către Banca Națională a României.
  • Modificarea structurii de conducere a Eximbank, în sensul în care EximBank – S.A. va fi condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generala a acționarilor, format din 7 membri din care 4 administratori neexecutivi și 3 administratori executivi, respectiv președintele executiv și doi vicepreședinți executivi ai băncii. Președintele consiliului de administrație va fi desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi independenți.
  • Modificările legislației bancare impun ca structura organului de conducere a EximBank sa fie modificata pentru a asigura conformitatea cu reglementările in vigoare (Directiva 36/ 2013 si OUG 99/2006), unde se stipulează faptul ca președintele executiv al băncii nu poate deține poziția de președinte al consiliului de administrație.

Neadoptarea de urgenta a acestui proiect de act normativ conduce pe cale de consecință fie la întârzierea nejustificată din punct de vedere economic al tranzacției, fie chiar la pierderea acestei oportunități de afaceri, arata MFP in proiectul OUG.

Potrivit Notei de fundamentare a OUG, în prezent, EximBank nu deservește segmentul retail, care a cunoscut o dinamică semnificativă în ultimii ani, există premise ca, în viitor, activitatea EximBank să înregistreze o dinamică sub nivelul său potențial și să aibă un impact negativ în economie, dacă se va concentra în continuare pe strategia de creștere exclusiv pe segmentul corporate, considerând in special lipsa accesului la finanțarea stabila oferita de depozitele populației.

În acest context, potrivit MFP, apare necesitatea ca EximBank sa își diversifice activitatea bancara prin intrarea în zona de retail prin fuziuni si achiziții, ceea ce va crește capacitatea de generare de venituri și va conduce la diversificarea bazei de finanțare prin depozitele atrase de la populație, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței pe partea de costuri și la stabilitatea și disponibilitatea resurselor de finanțare.

În iunie, EximBank și National Bank of Greece au semnat acordul de achiziție a 99,28% din Banca Românească. În urma acestei tranzacții, EximBank va activa pentru prima oară pe segmentul de retail banking din România, devenind astfel o bancă universală, anunța atunci, MFP. Se pare că abia acum Finanțele creează cadrul legislativ pentru acest lucru, respectiv pentru o fuziune între Eximbank și Banca Românească.

MFP vrea să creeze cadrul pentru fuziunea Eximbank cu Banca Românească