Update articol:

Guvernul urmează să aprobe înfiinţarea Grupului de Lucru 5G

guvern

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi, printr-un memorandum, înființarea Grupului de Lucru 5G pentru identificarea măsurilor strategice și tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G necesare a fi implementare de România, respectiv pentru elaborarea raportului privind punerea în aplicare a acestora la nivel național.

“Prin prezentul Memorandum propunem constituirea, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului document, a unui grup de lucru interinstituţional, denumit în continuare Grupul de Lucru 5G, sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), în vederea identificării măsurilor concrete şi măsurabile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor şi asigurarea securităţii reţelelor 5G în România, elaborării unui raport privind punerea în aplicare de către România a măsurilor-cheie identificate”, se arată în document.

Rețelele 5G sunt create pentru a oferi o gamă de oportunități pentru Europa. Perturbările sistemice și de amploare a rețelelor 5G ar putea avea consecințe deosebit de grave pentru numeroase servicii critice.

Dată fiind interdependența dintre ecosistemele digitale, impactul perturbărilor ar fi semnificativ și ar trece dincolo de granițele naționale, iar neglijarea securității cibernetice a rețelelor 5G ar submina încrederea în dezvoltarea economiilor și societăților europene. Prin urmare, a fost nevoie de o abordare coordonată și coerentă a securității cibernetice a rețelelor 5G la nivelul întregii UE, astfel încât UE să își asigure suveranitatea tehnologică, securitatea cibernetică și reziliența rețelelor 5G.

Fiecare stat membru a realizat propria evaluare a riscurilor la nivel național cu privire la infrastructurile sale 5G. Rezultatul acestor evaluări este un Raport privind evaluarea coordonată la nivelul UE a riscurilor în materie de Securitate cibernetică aferente rețelelor 5G și setul de instrumente al UE cu măsurile de atenuare propuse. Setul de instrumente al UE identifică, de asemenea, un set de măsuri strategice și tehnice esențiale, precum și acțiuni de sprijin destinate să consolideze eficacitatea acestora, care pot fi puse în aplicare de toate statele  membre și de Comisie. Comisia va continua să sprijine punerea în aplicare a abordării UE privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G în general, precum și să aibă inițiative specifice în legătură cu măsurile și obiectivele din setul de instrumente, în cazul în care poate aduce valoare adăugată.

  1. Prezentare generală

Având în vedere:

– Atenția deosebită pe care o acordă UE impactului pe care tehnologiile 5G urmează să-l aibă asupra economiilor și societăților europene,

 – Recomandarea Comisiei Europene privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G, în care s-au făcut o serie de aprecieri asupra acestei problematici și au fost stabiliți pașii de urmat la nivel european în vederea atenuării riscurilor de securitate cibernetică subsecvente,

– Nevoia de acțiune pe problematica tehnologiilor 5G din partea tuturor statelor membre,

– Faptul că tehnologiile 5G reprezintă o prioritate pentru strategia Pieței Unice Digitale,

– Faptul că abordarea riscurilor de securitate cibernetică a rețelelor 5G trebuie să țină seama de factori tehnologici, tehnici și de altă natură,

– Nevoia de a proteja întreg lanțul valoric al securității rețelelor 5G încă din fazele incipiente,

– Faptul că UE sprijină abordarea unitară a securității cibernetice și rezilienței rețelelor 5G la nivelul tuturor statelor membre,

– Faptul că Statele membre, pe baza identificării riscurilor de Securitate cibernetică care afectează rețelele 5G la nivel național, trebuie să ia măsurile de atenuare recomandate în setul de instrumente al UE,

– Statele membre si instituțiile, agențiile și alte organisme relevante ale trebuie să realizeze o evaluare coordonată a riscurilor la nivelul întregii UE pe bazape evaluărilor la nivel național,

Se impune stabilirea la nivel național a unui cadru de lucru interinstituțional care să identifice măsurile concrete și măsurabile necesare pentru a pune în aplicare la nivel național recomandările din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G și elaborării raportului privind punerea în aplicare a acestora la nivel național.

Prin prezentul Memorandum propunem constituirea, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului document, a unui grup de lucru interinstituțional, denumit în continuare Grupul de Lucru 5G, sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), în vederea:

  1. identificării măsurilor concrete și măsurabile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G în România.
  2. Elaborării unui raport privind punerea în aplicare de către România a măsurilor-cheie identificate
  3. Obiective și misiuni

– Definirea și elaborarea calendarului de lucru, a responsabililor, livrabilelor și termenelor

– Elaborarea documentului de poziție națională 5G Toolbox cu privire la măsurile concrete și măsurabile necesare pentru a pune în aplicare pe teritoriul României recomandările din setul de instrumente al UE privind securitatea rețelelor 5G, respectiv elaborarea raportului privind punerea în aplicare a măsurilor-cheie pe teritoriul României, în concordanță cu calendarul european astfel încât să se circumscrie efortului coordonat cu toate celelalte state.

III. Componența, organizarea și funcționarea Grupului de lucru 5G

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Grupului de Lucru 5G va fi compus din reprezentanți ai următoarelor entități publice:

– Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

– Ministerului Apărării Naționale

– Ministerului Afacerilor Interne

– Ministerul Afacerilor Externe

– Serviciului Român de Informații

– Serviciului de Informații Externe

– Serviciului de Telecomunicații Speciale

– Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații

– Secretariatul General al Guvernului

– Autoritatea pentru Digitalizarea României

– CIO guvernamental

– Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică- CERT-RO

– Consilier de Stat al Prim-Ministrului pentru IT (CSIT)

La lucrările Grupului de lucru 5G pot fi invitate, după caz, alte instituții și autorități relevante, experți în domeniu, companii și asociații profesionale.

Grupul de lucru 5G este compus din reprezentanți desemnați de conducerea fiecărei instituții componentă a acestui grup de lucru interinstituțional.

Grupul de lucru 5G poate organiza în componența sa paneluri de experți și specialiști, pentru obiective și livrabile stabilite în scopul realizării misiunii sale și pentru o durată clar precizată în decizia de înființare a acestor paneluri. Grupul de lucru 5G își încetează activitatea după îndeplinirea tuturor acțiunilor prevăzute în cadrul calendarului de lucru.

………..

Executivul urmează să mai adopte şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011, cu incidenţă asupra învăţământului militar.

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se precizează că prevederile actuale nu asigură un cadru fluent de reglementare a pregătirii elevilor şi studenţilor militari, precum şi a definirii categoriei instructorilor militari, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, cu efecte negative pe termen scurt şi mediu.

“Raţiunea obiectivă a admiterii prin repartiţie a absolvenţilor învăţământului liceal militar în instituţiile de învăţământ superior militar şi a implementării standardelor ocupaţionale care să ofere ocupaţii şi calificări specifice este determinată de utilizarea eficientă a resursei existente, în condiţiile dificultăţilor de recrutare şi selecţie generate de măsurile cu caracter excepţional impuse la nivel naţional, în concordanţă cu nevoile concrete ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. Redefinirea unor prevederi privind managementul instituţiilor de învăţământ militar creează un cadru unitar, coerent şi integrat de coordonare eficientă a formării şi educaţiei profesionale specifice, potrivit nevoilor structurilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Se impune reglementarea într-o manieră clară, precisă şi previzibilă a situaţiei instructorilor militari, de informaţii şi de ordine publică, categorie de personal cu o importanţă mare în pregătirea militară şi de specialitate a elevilor, studenţilor şi cursanţilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională “, conform notei de fundamentare.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Legii 207/ 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern.

În nota de fundamentare a actului normativ se arată că abrogarea Legii 207/2016 se impune pentru a evita intrarea acesteia în vigoare la 11 mai 2020, situaţie care ar fi în discordanţă cu recomandări ale Comisiei Europene în materie.

“Legea nr. 207/2016 include prevederi cu incidenţă în legislaţia comunitară, pentru care statele membre au semnalat ca se impune o armonizare suplimentară. În conformitate cu articolul 148 din Constituţia României, republicată, legislaţia Uniunii Europene cu caracter obligatoriu are prioritate faţă de legislaţia actuală. Prin abrogarea Legii 207/2016 se va institui cadrul temporal necesar pentru obţinerea avizului Comisiei Europene pentru proiectul ‘Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării’, durata de aşteptare a acestuia fiind de minimum 3 luni din momentul notificării. Prin armonizarea deplină a prevederilor unei noi legi privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării cu legislaţia Uniunii Europene, actul normativ va putea fi pus în aplicare şi va putea produce efecte în limitarea reclamei comerciale agresive a produselor ce înlocuiesc laptele matern, favorizând creşterea ratei alăptării, îmbunătăţirea nutriţiei copilului şi scăderea riscului de apariţie a obezităţii. Vor fi ameliorate astfel importante probleme de sănătate publică”, conform documentului, citat de Agerpres.

Totodată, Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre privind “declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ‘Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770’, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa, din judeţul Giurgiu”.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Executivul va aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, care vor fi acordate cu titlu gratuit Serviciului de Protecţie şi Pază, la solicitarea SPP.

Produsele, constând în paturi, saltele pat, cearşafuri pat, feţe pernă, construcţii uşoare din elemente modulate, sunt necesare în vederea asigurării nevoilor şi misiunilor operative de urgenţă maximă specifică, precum şi pentru implementarea unor măsuri de prevenire şi limitare a contaminării, respectiv a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, se menţionează în nota de fundamentare a actului normativ.

Guvernul va adopta, de asemenea, un memorandum prin care se propune aprobarea “utilizării integrale a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare reţinute la nivelul Serviciului de Informaţii Externe la titlul 71 ‘Active nefinanciare'” în vederea modernizării imobilului în care funcţionează Centrul Medical de Diagnostic, Tratament şi Recuperare (CMDTR), o clădire construită în 1973, pentru a se asigura asistenţă medicală în condiţiile limitării riscurilor de infectare cu virusul gripal SARS-CoV-2.

“Potrivit art. 21 alineat (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, după reţinerea a 10% din acestea. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta. În aplicarea prevederilor sus-menţionate, la nivelul Serviciului de Informaţii Externe, la titlul 71 ‘Active nefinanciare’ a fost reţinută suma de 5.000 mii lei, credite de angajament şi credite bugetare. (…) OUG 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 prevede, la articolul 23, că Guvernul poate aprobă, prin memorandum, în situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau parţială a creditelor de angajament şi creditelor bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat”, se spune în memorandum.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (14/04/2021)

VAN la data de 31.03.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (14/04/2021)

Perioada inchisa tranzactionare 15.04.2021 - 14.05.2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (14/04/2021)

Structura actionariat la data de 31 martie 2021