Update articol:

Hidroelectrica vrea să cumpere servicii de audit în vederea listării la BVB şi la o Bursă internaţională

Compania de stat Hidoelectrica a scos la licitație un contract de 1,68 milioane de euro pentru servicii de audit în vederea listării la Bursa de Valori București și o bursă internațională, potrivit informaţiilor de pe e-licitatie.ro .

Conform caietului de sarcini, achiziția presupune încheierea unui contract pentru o perioadă de 48 luni cu obiect: Servicii de audit asupra Situațiilor financiare întocmite pentru perioadele încheiate la 31.12.2021 – 31.12.2024 și servicii de audit aferente listarii companiei la Burse de Valori, împărțite pe loturi astfel:

LOTUL 1 – Servicii de audit pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021-2024;

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:
966.250,00  EUR

LOTUL 2 Servicii cu ocazia listarii Societății la Bursa de Valori București;

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:
340.000,00  EUR

LOTUL 3 Servicii cu ocazia listarii Societății la o bursă internațională.

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:
380.000,00  EUR

În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, Entitatea Contractantă stabilește un termen limită în care va răspunde (CONSOLIDAT) în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, având in vedere urmatoarele: – Număr zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 18.

Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Nu se răspunde la solicitări de clarificări transmise după dată limită de solicitare stabilită.

Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri globala in ultimele 3 (trei) exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020) de cel putin 3.372.500 Euro.

În cazul în care doua /mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, entitatea contractanta va solicita in SEAP reofertarea, transmiterea unei propuneri financiare noi, în vederea departajarii ofertelor in cauza, iar departajarea se va face avand la baza doar “pretul cel mai mic” al ofertei financiare finale.

Ofertantul trebuie să aibă AUTORIZATIE MEMBRU al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in baza regulamentului Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Ofertantul trebuie să facă dovada, la data limită de depunere a ofertei, că a prestat și dus la bun sfârșit, în ultimii 10 ani, servicii similare cu obiectul achiziției, în valoare cumulată de cel puțin: 1.600.000 Euro la nivelul a minim 1 contract – maxim 10 contracte.

Ofertele vor fi depuse până în 6 septembrie.

Un pachet de 15% din actiunile Hidroelectrica o sa fie listat la bursa pana la sfarsitul anului 2022, iar statul va ramane actionar majoritar, a declarat, recent, ministrul energiei Virgil Popescu, în încercarea de a revigora piața de capital și de a finanța noi proiecte eoliene și solare.

 

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Tranzactii intre parti afiliate DEER - OPCOM