Update articol:

În primul trimestru 2019, profitul brut al Transgaz este de 53.634 mii lei, mai mic cu 19% faţă de trimestrul I 2018

Cheltuielile pentru investiții realizate la 31 martie 2019 au fost de 154.539 mii lei, din care 375 mii lei reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin Ordin ANRE nr.82/2017. În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 3.644 mii lei.

 

Profitul brut realizat la trimestrul I 2019 de Transgaz (TGN) este mai mic cu 19%, respectiv cu 53.634 mii lei, comparativ cu realizările la trimestrul I 2018, potrivit informaţiilor transmise de companie.

Veniturile Transgaz din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții, conform cu IFRIC12, au scăzut cu 10% față de realizările din trimestrul I 2018, înregistrându-se o scădere de 54.966 mii lei.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori: 

-veniturile obținute din componenta volumetrică mai mici cu 26.294 mii lei din cauza:

  • tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,48 lei/MWh, cu o influență negativă de 21.545 mii lei;
  • cantității de gaze transportate mai mică față de trimestrul I 2018 cu 1.852.922 MWh/165.550 mii mc (▼4%), cu o influență negativă de 4.749 mii lei

Conform TGN, scăderea tarifelor în perioada 01.01-31.03.2019 față de 01.01-31.03.2018 se datorează în principal: – scăderii venitului aprobat în anul gazier octombrie 2018- septembrie 2019 (882.983 mii lei) față de venitul aprobat în anul gazier octombrie 2017 – septembrie 2018 (954.322 mii lei) în principal pe seama diferențelor de ajustare a venitului în anul gazier 2018-2019 (componenta de redistribuire a sporului de eficiență, componenta de corecție a venitului total, etc); – scăderea tarifului volumetric este datorată și prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2017-2018 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 35% din venitul total în timp ce în anul gazier 2018-2019 a scăzut la 30% din venitul total.

 

– veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mici cu 33.600 mii lei din cauza:  capacității rezervate mai mici cu 2.265.028 MWh, cu influență negativă de 6.147 mii lei; – tarifului de rezervare a capacității mai mic cu 0,24 lei/MWh, cu influență negativă de 27.453 mii lei; 

-veniturile din transportul internațional al gazelor naturale mai mari cu 5.950 mii lei datorită aprecierii monedelor de derulare a contractelor; 

-alte venituri din exploatare mai mici cu 1.021 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 31.634 mii lei pe seama următorilor factori: – cantitate mai mare cu 211.427 MWh cu influență favorabilă de 21.133 mii lei; – preț de tranzacționare mai mare cu 11,23 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 10.501 mii lei.

Veniturile din activitatea de construcții au fost mai mari cu 133.822 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare au avut o influență pozitivă de 14.558 mii lei datorită veniturilor din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 au crescut cu 2% față de trimestrul I 2018, nivelul acestora fiind cu 5.192 mii lei mai mare.

Societatea a înregistrat economii de 10.324 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli: 

-cheltuieli cu redevența: 5.394 mii lei; 

-cheltuieli cu impozite și alte sume datorate statului: 3.463 mii lei; 

-cheltuieli cu întreținere și transport: 1.467 mii lei.

S-au înregistrat depășiri de 15.516 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli: 

-cheltuieli cu materiale auxiliare şi alte cheltuieli materiale: 1.478 mii lei; 

-cheltuieli cu personalul: 1.150 mii lei; 

-cheltuieli cu amortizarea: 782 mii lei; 

-cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 235 mii lei; 

-cheltuieli cu consumul tehnologic: 207 mii lei; 

-alte cheltuieli de exploatare: 11.663 mii lei, în principal pe seama constituirii ajustărilor pentru deprecierea activelor curente, care înregistrează o creștere de 12.376 mii lei.

Cheltuielile financiare au înregistrat o creștere de 8.035 mii lei pe seama cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

Comparativ cu realizările la trimestrul I 2018 profitul brut realizat la trimestrul I 2019 este mai mic cu 19%, respectiv cu 53.634 mii lei.

Stadiul realizării programului de investiții

Cheltuielile pentru investiții realizate la 31 martie 2019 au fost de 154.539 mii lei, din care 375 mii lei reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin Ordin ANRE nr.82/2017. În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 3.644 mii lei.

 Datoriile către bugetul de stat

La 31 martie 2019 s-a vărsat la bugetul de stat suma de 124.824 mii lei, din care:  – taxa pe valoarea adăugată – 28.006 mii lei;

– redevența petrolieră: 43.582 mii lei; 

-impozit pe monopolul natural: 14.168 mii lei; 

-impozit pe venituri din salarii: 6.196 mii lei 

-accize: 1.495 mii lei; 

-impozit pe profit: 31.058 mii lei; 

-impozit pe dividende: 320 mii lei.

De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de 42.917 mii lei.

BVB | Știri BVB