Update articol:

Indicatorul de Încredere Macroeconomică CFA Romania a scăzut în luna iulie 2021; previziuni -majorarea ratelor de dobândă şi a prețurilor proprietăților rezidențiale, dar şi o depreciere a leului

Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociaţia CFA Romania a scăzut în luna iulie 2021.

Adrian Codirlasu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România, declară: “Pe fondul prudenței generate de intrarea în valul 4 al pandemiei, indicatorul de încredere macroeconomică a înregistrat o ușoară scădere, prima din ultimele 12 luni. De asemenea, pe fondul majorării ratei inflației, rata anticipată de dobândă de piață monetară, ROBOR 3M, implică cel puțin două majorări de dobânda de politică monetară în următoarele 12 luni”.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 1,7 puncte comparativ cu luna anterioară, la valoarea de 74,5 puncte, (față de aceeași luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 44,1 puncte). Scăderea s-a datorat componenței de anticipații a indicatorului. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a înregistrat o valoare medie de 4,03%, peste 72% dintre participanți anticipând majorarea acesteia în următoarele 12 luni (la momentul realizării sondajului, rată inflației înregistra valoarea de 3.94%).

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 93% dintre participanții la sondaj prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9829, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0445 lei pentru un euro”.

Conform CFA, 91% din participanții la sondaj prevăd majorarea ratelor de dobândă de piață monetară (ROBOR 3M), nefiind înregistrată nicio opinie de reducere a acestei rate, iar 85% dintre participanți anticipează majorarea ratelor de dobândă pentru scadențele de 5 și 10 ani.  Peste 63% dintre participanți anticipează majorarea prețurilor proprietăților rezidențiale în următoarele 12 luni, cel mai mare procent de la introducerea acestei întrebări.

Din luna aprilie a anului 2020, în cadrul sondajului au fost adăugate întrebări suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei naționale, iar rezultatele pentru luna iulie 2021 relevă:

  • Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipațiilor este 6.6%;
  • Evoluția, în termeni reali a PIB în anul 2021: valoarea medie a anticipațiilor este +6,9%;
  • Datoria publică că procent din PIB va ajunge, într-un orizont de 12 luni, la aproximativ 53%;

În contextul atenției sporite a autorităților europene cu privire la protecția mediului înconjurător, atenție concretizată în reglementări cu privire la luarea în considerare a factorilor ESG (factorii de mediu, sociali și de guvernanță) de către instituțiile financiare, au fost introduse în sondaj întrebări cu privire la conștientizarea de către instituțiile financiare a acestor reglementări, pregătirea instituțiilor financare pentru asigurarea respectării noilor reglementări, precum și suportul oferit clienților pentru asigurarea respectării lor.

Astfel, peste 87% cunosc pe deplin sau știu de existența reglementărilor europene privind factorii ESG, 50% oferă suport activ clienților în vederea respectării criteriilor ESG iar peste 55% cunosc recomandările Autorității Bancare Europene către bănci și firmele de investiții, cu privire la introducerea factorilor ESG în activitatea de creditare și invesții, și deja au planuri de implementare a acestor recomandări.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 10 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipatiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile ÎI și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la:

  • Condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piață muncii;
  • Anticipatiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rată inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Titlul CFA® este unul dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniștilor din domeniul financiar. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregătește și testează candidații în domeniul eticii și standardelor profesionale, analizei situațiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei și evaluării diverselor instrumente financiare și de investiții. Astăzi, în lume există peste 170.000 de dețînători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliați la cele 159 organizații membre ale CFA Institute. Candidații pentru titlul CFA® trebuie să promoveze o serie de trei examene cu frecvența anuală. Fiecare examen presupune cca. 250-300 de ore de studiu individual. În plus, sunt necesari 4 ani de experiență profesională relevanță în domeniul financiar, precum și aderarea la un cod de standarde etice și profesionale stricte.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, dețînători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (UȘA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute, și are misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională.

În prezent, Asociația CFA România are peste 250 de membri, dețînători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Comunitatea CFA mai cuprinde și aproximativ 250 de candidați la unul din nivelurile de examinare. Profesioniștii care sunt membri ai Asociației CFA România lucrează pentru instituții de reglementare, instituții supranaționale, instituții bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță, sectorul public, instituții de învățământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (26/01/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

AQUILA PART PROD COM (AQ) (26/01/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (26/01/2023)

Informare privind strategia de dezvoltare a societatii

DAFORA SA (DAFR) (26/01/2023)

Hotarare AGA O 26.01.2023

CONDMAG S.A. (COMI) (26/01/2023)

Calendar financiar 2023