Update articol:

Înfiinţarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cu 1250 de angajaţi, care va înlocui CERT-RO – pe agenda şedinţei de Guvern de astăzi

Guvernul Romaniei

Guvernul  va discuta, în ședința de astăzi, o Ordonanță de Urgență privind care se înființează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, o instituție publică, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care va înlocui Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică  va asigura securitatea spațiului cibernetic național civil. Instituția va putea avea 1.250 de angajați, directorul va fi numit de prim-ministru și va răspunde în fața CSAT.

Recent, Marian Murguleț, Secretar de stat pentru Tehnologia Informației la nivelul întregii Administrații Publice Centrale, CIO Guvernamental, a declarat că securitatea cibernetică a României este un domeniu strategic, ce trebuie sprijinit, nu trebuie politizat și care are nevoie de susținere și prioritate la cel mai înalt nivel, iar înființarea și operaționalizarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trebuie să reprezinte o prioritate absolută.

Potrivit domniei sale, DNSC va înlocui CERT-RO – autoritatea civilă competentă la nivel național pe domeniul securității cibernetice – care astăzi funcționează în baza unei legislații complet depășite (HG din 2011) și suferă cronic de o subdimensionare gravă a resurselor, fapt ce determină incapacitatea instituțională de a-și îndeplini atribuțiile legale.

“Prin propunerea de act normativ se urmăreşte crearea unei instituţii de excelenţă noi, respectiv Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, denumit în continuare DNSC, prin desfiinţarea CERT-RO, care să asigure capabilităţile şi performanţa necesare în domeniul securităţii cibernetice la nivel naţional pentru o perioadă de cel puţin 10 ani. În plus, noua instituţie va fi adaptată adecvat, putând face faţă provocărilor pe care dinamicele de dezvoltare tehnologică le vor ridica în spaţiul cibernetic. Astfel, se propune înfiinţarea DNSC, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se desfiinţează la momentul intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Conform documentului, DNSC va avea în vedere obiective majore cum sunt: “asigurarea cadrului de strategii, politici şi reglementări în domeniul securităţii cibernetice; crearea unui hub de cooperare la nivel naţional şi internaţional între instituţii din domeniul public, privat, de educaţie şi cercetare, pentru asigurarea unei viziuni realiste, comune şi coerente privitor la securitatea cibernetică a României; alinierea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte certificarea şi standardizarea în domeniul securităţii cibernetice; alinierea ţării noastre la procesele de implementare a noilor tehnologii în domeniul securităţii cibernetice; gestionarea crizelor de securitate cibernetică la nivel naţional, în cooperare cu instituţiile care au competenţe şi atribuţii în domeniul managementului crizelor şi sub autoritatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) care trebuie consolidată”.

BVBStiri BVB

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (20/09/2021)

Convocare AGA O & E 28(29).10.2021

JUDETUL TIMIS (TIM28) (20/09/2021)

Plata cupon 42, rambursare rata principal 42 si calcul rata dobanda pentru cuponul 43

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/09/2021)

Notificare rascumparare actiuni proprii 13 - 17 septembrie 2021