Update articol:
Resursele şi consumurile energetice în anul 2017

INS: În anul 2017, producţia de energie primară a crescut cu 2,5% faţă de anul 2016, iar importurile de produse energetice au crescut cu 3,7%

În anul 2017, producţia de energie primară a crescut cu 2,5% faţă de anul 2016, iar importurile de produse energetice au crescut cu 3,7%; consumul intern brut de energie a crescut cu 5,5% faţă de anul anterior; consumul final energetic a înregistrat o creştere de 4,3% faţă de anul 2016, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Resursele de energie disponibile în anul 2017 au crescut față de cele din anul 2016 cu 1178 milioane tone echivalent petrol1) (tep), reprezentând +2,8%, datorită creșterii atât a producției de energie primară cât și a importurilor de resurse energetice.

Dintre resursele de energie primară, cele referitoare la gazele naturale utilizabile au avut cea mai mare creştere (+455 mii tep, anume +4,3%), urmate de produsele petroliere din import (+389 mii tep, reprezentând +13,5%); o creştere au înregistrat şi resursele de cărbuni, exclusiv cocs, (+249 mii tep, anume +4,9%).

Producţia de energie primară în anul 2017, de 25417 mii tep, a crescut cu 619 mii tep faţă de anul 2016 și a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 58,6% din acestea.

Cea mai importantă creștere a fost cea a producţiei de gaze naturale utilizabile (+746 mii tep), reprezentând +9,5% faţă de anul precedent.

Producţia primară de energie electrică a înregistrat o scădere cu 10,5% faţă de anul anterior (-243 mii tep). Tot o tendință de scădere a înregistrat și producția de țiței (-166 mii tep, reprezentând -4,5%).

Importul de produse energetice a crescut cu 3,7% faţă de anul trecut, în principal din cauza creșterii importului de produse petroliere (+389 mii tep) şi ţiţei (+286 mii tep). Au scăzut importurile de gaze naturale utilizabile şi cărbune (inclusiv cocs) cu 226 mii tep, respectiv 39 mii tep.

Consumul final energetic în anul 2017 a crescut cu 952 mii tep (+4,3%) față de anul 2016.

Consumul final energetic din industrie (inclusiv construcţii) a crescut cu 106 mii tep (+1,7%), în principal datorită ramurilor industriale mari consumatoare de resurse energetice, cum ar fi industria produselor chimice şi farmaceutice, produse din cauciuc şi mase plastice (+57 mii tep) şi industria industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor (+47 mii tep), ale căror consumuri energetice cumulate reprezintă 30,5% din consumul final din industrie (inclusiv construcţii).

În metalurgie, consumul final energetic a scăzut (-48 mii tep, reprezentând -2,8%) față de anul trecut.

Exportul de energie (inclusiv buncărajul) a scăzut faţă de anul 2016 cu 321 mii tep (-5,2%).

Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2017 a fost de 1705 kg echivalent petrol.

 

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (25/07/2024)

Reconectarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la sistemul energetic national

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (25/07/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni