Update articol:
SIF BANAT CRIȘANA ȘI SIF MUNTENIA AU OBȚINUT, ÎN INSTANȚĂ, CONVOCAREA AGA

Instanța a decis ca Bogdan Drăgoi să prezideze şedinţa Adunării Generale Ordinare a SIF OLTENIA

*ACTUALIZARE S.I.F. Oltenia S.A. a anuntat că va ataca hotărârea cu apel

SIF Banat Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4) au obținut în instanță convocarea AGA a SIF Oltenia (SIF5), după ce conducerea companiei le-a refuzat această solicitare, invocând motive de legalitate a propunerilor. Totodată, conducerea SIF Oltenia refuzase și să pună în aplicare decizia ASF, care îi ceruse convocarea AGA, hotărârea ASF fiind contestată în instanță, într-un alt proces.

SIF1 și SIF4, care au 5% din SIF Oltenia, au propus revocarea unor administratori SIF5, inclusiv a președintelui Tudor Ciurezu. 

Decizia instanței poate fi atacată cu apel.

S.I.F. Oltenia S.A. a anuntat că va ataca hotărârea cu apel în termenul legal.

Astăzi, Tribunalul Dolj a decis: “Autorizează convocarea Adunării Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA de către acţionarii SIF BANAT-CRIŞANA SA şi SIF MUNTENIA SA. Aprobă ordinea de zi, respectiv:

1. Alegerea secretarilor şedinţei adunării generale a acţionarilor societăţii, respectiv a acţionarilor Marcel Gheorghe şi Dub Bogdan Daniel, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum şi îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege şi de actul constitutiv al societăţii pentru ţinerea adunării generale a acţionarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va întocmi procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor.

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, judeţul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societăţii, a operaţiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acţionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii, compusă din acţionarii Marcel Gheorghe şi Dub Bogdan Daniel propuşi ca secretari de şedinţă ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societăţii.

4. Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

5. Constatarea încetării mandatului de director general al SIF Oltenia SA deţinut de administratorul Tudor Ciurezu.

6. Alegerea a patru administratori ca membri ai consiliului de administraţie al SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durată egală cu perioada care începe cu data alegerii acestora şi care se termină la data de 21.04.2021.

7. Stabilirea drepturilor cuvenite administratorilor nou aleşi pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA şi a drepturilor cuvenite membrilor conducerii superioare (Director General şi Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013.

8. Aprobarea împuternicirii secretarului de şedinţă al adunării generale a acţionarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotărârile adunării generale a acţionarilor şi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea şi pentru a efectua toate actele şi formalităţile de publicitate, de înregistrare şi de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor la oficiul registrului comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S. A. şi la orice alte autorităţi.

9. Aprobarea instrucţiunii către consiliul de administraţie şi către conducerea superioară a societăţii de a furniza prompt împuternicitului, respectiv secretarului de şedinţă al adunării generale a acţionarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, precum şi pentru efectuarea actelor şi formalităţilor de publicitate, de înregistrare şi de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor, toate informaţiile şi documentele necesare şi de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.

10. Aprobarea împuternicirii secretarului de ședință al adunării generale a acţionarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, pentru a desemna unul sau mai mulți avocați pentru apărarea şi reprezentarea SIF Oltenia SA în faţa instanţelor de judecată sau a oricăror instituții şi autorităţi în orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acţionarilor societăţii în perioada mai-decembrie 2019, cu dreptul împuternicitului de a primi toate informatiile şi documentele referitoare la procesele şi procedurile litigioase respective.

11. Aprobarea instrucţiunii către consiliul de administrație şi către conducerea superioară a societăţii de a angaja pentru societate unul sau mai mulţi avocați desemnaţi de către împuternicitul numit de adunarea generală a acţionarilor pentru apărarea şi reprezentarea SIF Oltenia SA în faţa instanţelor de judecată sau a oricăror instituţii şi autorităţi în orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acţionarilor societăţii în perioada mai-decembrie 2019, pentru un onorariu de maximum 9000 de lei pentru fiecare proces sau procedură litigioasă.

Stabileşte data ţinerii adunării generale în termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţei. Stabileşte data de referinţă pentru depunerea acţiunilor la purtător la Secretariatul SIF OLTENIA SA cu cel puţin 5 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare.

Stabileşte ca acţionarul SIF BANAT-CRIŞANA SA prin reprezentant legal să prezideze şedinţa Adunării Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Dolj”.

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (02/06/2020)

Erata la Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.06.2020/ 19.06.2020

MedLife S.A. (M) (02/06/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - aprilie 2020

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (02/06/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 25.05-29.05.2020

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/06/2020)

Notificare rascumparare actiuni proprii 25 - 29 mai 2020

CEMACON SA (CEON) (02/06/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014