Update articol:
NOTĂ referitoare la Raportul privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul 2018 – în ședința de Guvern

Întreprinderile publice centrale active au acordat statului dividende de 3,9 miliarde lei, din profitul aferent anului 2018

Sursa foto: Facebook
* Plățile restante înregistrate de întreprinderile publice din administrația publică centrală la 31.12.2018, nu au atins ținta convenită de reducere aprobată prin Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018

Întreprinderile publice centrale active au acordat statului dividende de 3,9 miliarde lei, din profitul aferent anului 2018, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor Publice privind activitatea întreprinderilor publice pentru anul 2018, ce se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi.

Potrivit raportului, în anul 2018 valoarea totală a participațiilor deținute direct/indirect de stat la cele 225 de întreprinderi publice centrale au fost în sumă de 26,3 mld. Lei: “În cadrul întreprinderilor publice și-au desfășurat activitatea un număr de 183.152 persoane.

 Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice centrale active sunt:

– Venituri totale în sumă de 44,9 mld. lei, din care subvenții de la bugetul de stat în sumă de 6,0 mld. lei;

– Cheltuieli totale în sumă de 41,35 mld. lei;

– Rezultat brut în sumă totală de 3,6 mld. lei obținut astfel: – profit brut în sumă de 7,1 mld. lei înregistrat de un număr de 150 de întreprinderi publice centrale; – pierdere brută în sumă de 3,5 mld. lei înregistrată de un număr de 48 întreprinderi publice centrale;

 – Dividende/vărsăminte din profitul aferent anului 2018 repartizate la bugetul de stat în sumă de 3,9 mld. lei;

– Datoriile totale în sumă 23,8 mld. lei din care plăți restante în sumă de 4,4 mld. lei.”

MFP arata ca, in anul 2018 față de anul 2017 s-a constatat o scădere a veniturilor totale cu suma de 2,9 mld. lei și o creștere a cheltuielilor totale cu suma de 1,0 mld. lei, ceea ce a determinat și o scădere a rezultatului brut cu suma de 4,4 mld. Lei:  “Au beneficiat de cele mai mari subvenții pentru exploatare și pentru investiții întreprinderile publice centrale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor în sumă de 5,1 mld. lei, reprezentând o pondere de 85% din totalul de 6,0 mld. lei al subvențiilor acordate. Plățile restante au crescut cu suma de 0,4 mld. lei, respectiv de la suma de 4,0 mld. lei la 31.12.2017, la suma de 4,4 mld. lei la 31.12.2018 datorită, în principal, creșterii cu suma 0,2 mld lei la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.; Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – MARFĂ” SA. cu o creștere în sumă de 0,05 mld lei și operatori din industria de apărare (ROMAERO S.A., UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., AVIOANE CRAIOVA S.A.) și unele filiale ROMARM SA, înregistrând o creștere în sumă de 0,06 mld lei.

Plățile restante înregistrate de întreprinderile publice din administrația publică centrală la 31.12.2018, nu au atins ținta convenită de reducere aprobată prin Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018. Ca și concluzie, comparativ cu anul 2017, în anul 2018 se constată o scădere a rezultatelor financiare înregistrate de întreprinderile publice centrale, inclusiv în ceea ce privește plățile restante înregistrate de acestea din motivele menționate mai sus.”

Raportul mai arata ca, din cele 225 întreprinderi publice centrale monitorizate, le sunt aplicabile dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 pentru un număr de 147. La finele anului 2018, față de anul 2017 s-a înregistrat o creştere cu 5% a numărului întreprinderilor publice care au aplicat prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind selecţia administratorilor şi directorilor, respectiv de la 86 la 90 întreprinderi publice centrale.

Totodata, MFP noteaza ca, in anul 2018 participațiile deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la cele 1.250 de întreprinderi publice locale au fost în valoare de 4,6 mld. lei. În cadrul întreprinderilor publice locale și-au desfășurat activitatea un număr de 98.245 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderi publice locale active sunt:

 – Venituri totale în sumă de 10,4 mld. lei, din care subvenții acordate de la bugetele locale în sumă de 1,3 mld. lei;

– Cheltuieli totale în sumă de 10,2 mld. lei;

– Rezultat brut în sumă totală de 0,2 mld. lei obținut astfel: – profit brut în sumă de 0,5 mld. lei înregistrat de un număr de 564 întreprinderi publice locale; – pierdere brută în sumă de 0,3 mld. lei înregistrată de un număr de 394 întreprinderi publice locale;

 – Datoriile totale în sumă de 6,0 mld. lei din care plăți restante în sumă de 2,9 mld. lei.

În anul 2018, față de anul 2017, s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu suma de 0,4 mld. lei, o creștere a cheltuielilor totale cu 0,6 mld. lei și o scădere a rezultatului brut cu suma de 0,2 mld. lei.

Plățile restante au crescut cu suma de 1,7 mld. lei, față de nivelul înregistrat la finele anului 2018.

Guvernul se întruneşte luni în şedinţă de la ora 16,00, pe ordinea de zi figurând mai multe proiecte de hotărâre, aceasta fiind prima sedinta dupa demisia ministrilor ALDE.

Guvernul se întruneşte în prima şedinţă după demisia miniştrilor ALDE