Update articol:

La nouă luni, Nuclearelectrica a obținut un profit net de 415,94 milioane de lei, în creștere cu 29,6% față de perioada similară a anului trecut

În perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019, Nuclearelectrica (SNN) a obținut un profit net de 415.946 mii lei în creștere cu 29,6% față de perioada similară a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a înregistrat o creștere de 36,3%, iar EBITDA o creștere de 17,3% față de aceeași perioada a anului anterior, în principal că urmare a creșterii veniturilor din exploatare cu 15%, influențate de creșterea cu 16,6% a veniturilor din vânzarea energiei electrice.

Profitul operațional (EBITDA) a crescut cu 17,3% față de aceeași perioada a anului precedent, în principal că urmare a creșterii veniturilor din exploatare cu 15%, influențate de creșterea cu 16,6% a veniturilor din vânzarea energiei electrice.

Veniturile din exploatare au crescut cu 15%, determinate de creșterea cu 17% a prețului mediu ponderat al energiei electrice vândută în 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 față de prețul mediu ponderat din aceeași perioada a anului 2018, în condițiile vânzării unei cantități totale de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 similare cu cantitatea totală vândută în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 (scădere cu doar 1%).

Față de aceeași perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrică vândută pe piață concurențială a contractelor bilaterale a scăzut cu 2%, beneficiind de o creștere a prețului mediu de vânzare pe această piață cu 16% (preț fără Tg), în timp ce cantitatea de energie electrică vândută pe piață spot (PZU) a scăzut cu 33%, în condițiile înregistrării unui preț mediu de vânzare pe această piață mai mare cu 32% (preț fără Tg).

De asemenea, în perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019, Societatea a vândut aproximativ 7,4% din energie pe piață reglementată (Societatea nu a vândut energie pe piață reglementată în perioada de 9 luni încheiate la 30 septembrie 2018), la preț reglementat. Pentru anul 2019, pentru respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ANRE a emis Decizia nr. 326/2019, prin care stabilește o cantitate de energie electrică de vândut de către SNN pe contracte reglementate de 1.377 GWh (din care 558,54 GWh pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019), urmând că pentru anii următori obligațiile de vânzare pe baza de contracte reglementate atribuite SNN să se stabilească la un nivel maxim de 65% din cantitatea de energie electrică livrată. De asemenea, ANRE a stabilit prin respectivă decizie prețul reglementat care trebuie practicat în 2019, respectiv 188,33 RON/MWh, valoare netă de tariful pentru serviciul de transport al energie electrice achitat către Transelectrica S.A. pentru introducerea energiei electrice în rețeaua de transport a energiei electrice.

 

Vânzări energie electrică (cantități, prețuri și valori) în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019

Producția brută de energie electrică a celor două unități operaționale ale CNE Cernavodă a fost de 8.214.746 MWh în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 (din care 2.846.955 MWh în trimestrul III al anului 2019); din această producție brută, consumul propriu tehnologic al Unităților în timpul funcționarii, precum și în timpul opririlor asigurat din producție proprie a fost de 691 mii MWh în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 (din care 242 mii MWh în trimestrul III al anului 2019).

Pe piață reglementată, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, cantitățile de energie vândute în baza contractelor încheiate pe piață reglementată au fost conforme cu Decizia ANRE nr. 326/25.02.2019. ANRE a stabilit pentru SNN un preț reglementat de 188,33 lei/MWh (fără Tg).

Cantitățile de energie electrică vândute pe piață concurențială a contractelor bilaterale au reprezentat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 o cota procentuală de 80,8% din volumul total al energiei electrice vândute. Prețul mediu de vânzare pe contractele bilaterale în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 a fost de 230,14 lei/MWh (cu Tg inclus), înregistrând o creștere de 16,1% față de prețul mediu înregistrat în aceeași perioada a anului 2018, de 198,28 lei/MWh (cu Tg inclus); în condițiile în care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea Tg au fost următoarele: 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 și 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 septembrie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

Pe piață spot (PZU), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 s-a vândut o cantitate de energie electrică reprezentând 11,8% din volumul total de vânzări, față de o cota procentuală de 17,4% înregistrată în aceeași perioada a anului 2018. Prețul mediu de vânzare a energiei pe piață spot (PZU) realizat de SNN în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 a fost de 228,62 lei/MWh (cu Tg inclus), față de 173,97 lei/MWh (cu Tg inclus) înregistrat în aceeași perioada a anului 2018.

Diferența dintre energia electrică vândută de Societate și energia electrică produsă și livrată de CNE Cernavodă (301 mii MWh) este reprezentată de energia electrică achiziționată pentru acoperirea integrală a obligațiilor contractuale, cantitate de energie electrică care a fost achiziționată în proporție de 52% de pe piață spot, 36% de pe Piețele Centralizate, iar restul de pe PE.

Veniturile realizate pe piață de energie electrică aferente livrărilor de energie electrică din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 sunt de 1.775.339.942 lei (din care 148.897 lei reprezintă venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, în baza aplicării Ordinului ANRE nr.76/2017 și Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 0,76% față de veniturile bugetate pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 și respectiv mai mari cu 16,5% față de realizările din aceeași perioada a anului anterior.

Conform strategiei de vânzări, au fost încheiate în perioada august 2018 – aprilie 2019 un număr de 9 contracte de cumpărare pe Piețele Centralizate, pentru o putere constanța de 145 MW, cu livrare în luna mai 2019, la un preț mediu de 210,93 lei/MWh ce au acoperit parțial obligațiile de vânzare asumate prin contracte, al căror preț mediu ponderat în luna mai 2019 a fost de 216,03 lei/MWh.

Prețul mediu ponderat de vânzare, pentru cantitățile de energie electrică vândute (fără piață reglementată și PE), rezultat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, este de 229,95 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparație, prețul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor încheiate pe piețele în care SNN a activat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU și PZU), calculat în baza valorilor publicate de OPCOM în rapoartele de piață lunare, este de 240,29 lei/MWh. În aceeași perioada a anului 2018, prețul mediu ponderat de vânzare, pentru cantitățile de energie vândute (fără PE), a fost de 194,07 lei/MWh (inclusiv Tg).

 

  1. Gradul de realizare a investițiilor la 30 septembrie 2019

Valoarea totală a programului de investiții al SNN pentru anul 2019 este de 256.548 mii lei (fără componentă alocată plății serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotărârea nr. 6/20.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNN, că parte a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2019.

Ca și în anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. și-a structurat programul de dezvoltare investiții pe obiective definite în raport cu nevoile sucursalelor de producție (CNE Cernavodă și FCN Pitești), astfel încât să obțînă un nivel cât mai ridicat de utilizare al capacității de producție (EAF Energy Availability Factor) în condițiile respectării normelor de securitate nucleară și a menținerii pe termen lung a nivelului de excelență în exploatarea centralei. Totodată programul de dezvoltare urmărește să răspundă necesității de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atât de natură economică (reduceri de consumuri specifice, îmbunătățirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficienței) cât și de natură juridică, fiind necesare implementarea unor îmbunătățiri asociate securității nucleare, protecției mediului și securității muncii, acestea reprezentând cerințe imperative, venite din partea autorităților de reglementare din domeniu.

 Programul de investiții al SNN pentru anul 2019, anexă la BVC, a fost dimensionat valoric luând în considerare angajamentele contractuale în derulare, estimările cu privire la obiectivele de investiții ce urmează a se realiza, inclusiv sume alocate unor proiecte de investiții pentru care se anticipează îndeplinirea anumitor cerințe aflate în afară controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autorități de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achiziție publică inclusiv contestații, obținerea aprobărilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu încadrarea în valorile bugetare aprobate.

BVB | Știri BVB

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (25/05/2022)

Majorarea cu 24,5% din luna iunie a salariilor angajatilor societatii

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (25/05/2022)

Numire administrator neexecutiv provizoriu

PREBET SA AIUD (PREB) (25/05/2022)

Decizia ASF nr. 634/25.05.2022 - aprobare amendament document oferta publica de preluare obligatorie

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (25/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014