Update articol:

Nuclearelectrica (SNN) a obținut, în primul trimestru, un profit net de 219.285 mii lei

La 31 martie 2019, gradul de realizare valorică a programului de investiții a fost de 6,6%, în creștere față de aceeași perioada a anului 2018 (3,5%) la o valoare anuală a programului de investiții de 256.548 mii lei (2018: 244.867 mii lei).

 

Nuclearelectrica (SNN) a obținut, în primul trimestru, un profit net de 219.285 mii lei, în creștere cu 23,9% față de perioada similară a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a înregistrat o creștere de 42,9%, iar EBITDA o creștere de 25,9% față de aceeași perioada a anului anterior, în principal ca urmare a creșterii veniturilor din exploatare cu 18,7%, influențate de creșterea cu 22,9% a veniturilor din vânzarea energiei electrice.

Veniturile din exploatare au crescut cu 18,7%, determinate de creșterea cu 23,5% a prețului mediu ponderat al energiei electrice vândută în trimestrul I al anului 2019 față de prețul mediu ponderat din trimestrul I al anului 2018, în condițiile vânzării unei cantități totale de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 similar cu cantitatea totală vândută în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018 (scădere cu doar 0,6%), conform SNN.

Față de aceeași perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrică vândută pe piață concurențială a contractelor bilaterale a crescut cu 9%, beneficiind de o creștere a prețului mediu de vânzare pe această piață cu 18% (preț fără Tg), în timp ce cantitatea de energie electrică vândută pe piața spot (PZU) a scăzut cu 44%, în condițiile înregistrării unui preț mediu de vânzare pe această piață mai mic cu 58% (preț fără Tg), potrivit SNN.

De asemenea, în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2019, SNN a vândut aproximativ 0,1% din energie pe piață reglementată (Societatea nu a vândut energie pe piață reglementată în perioada de trei luni încheiate la 31 martie 2018), la preț reglementat.

Producţia brută de energie electrică a celor două unități operaționale ale CNE Cernavodă a fost de 2.978.865 MWh în trimestrul I al anului 2019.

Pe piață reglementată, SNN a vândut în trimestrul I al anului 2019 o cantitate reprezentând 0,1% din energia vândută, în baza deciziei ANRE nr. 326/25.02.2019, la prețul reglementat de 188,33 lei/MWh (fără Tg).

Cantitățile de energie electrică vândute pe piață concurențială a contractelor bilaterale au reprezentat în trimestrul I al anului 2019 o cota procentuală de 90% din volumul total al energiei electrice vândute. Prețul mediu de vânzare pe contractele bilaterale în trimestrul I al anului 2019 a fost de 241,11 lei/MWh (cu Tg inclus), înregistrând o creștere de 18,3% față de prețul mediu înregistrat în trimestrul I al anului 2018, de 203,86 lei/MWh (cu Tg inclus); în condițiile în care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea Tg au fost următoarele: 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 și 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 31 martie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

Cantitatea de energie electrică vândută pe baza de contracte, pe piața spot (PZU) precum și pe PE este de 2.748.920 MWh (aprox. 10% din energia vândută), cu 0,62% peste programul de vânzări, de 2.731.878 MWh (dimensionat la prognoza de producție, fără estimarea opririlor neplanificate) și cu 0,58% mai mică față de cantitatea de energie electrică vândută în aceeași perioada a anului 2018.

Diferența dintre energia electrică vândută de Societate și energia electrică produsă și livrată de CNE Cernavodă (7,4 mii MWh) este reprezentată de energia electrică achiziționată pentru acoperirea integrală a obligațiilor contractuale, cantitate de energie electrică care a fost achiziționată de pe PE.

Veniturile realizate pe piața de energie electrică aferente livrărilor de energie electrică din trimestrul I al anului 2019 sunt de 665.667.916 lei (din care 17.748 lei reprezintă venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, în baza aplicării Ordinului ANRE nr.76/2017 și Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 0,16% față de veniturile bugetate pentru trimestrul I al anului 2019 și respectiv mai mari cu 22,82% față de realizările din aceeași perioada a anului anterior.

Prețul mediu ponderat de vânzare, pentru cantitățile de energie electrică vândute (fără piață reglementată și PE), rezultat în trimestrul I al anului 2019, este de 242,29 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparație, prețul mediu ponderat al tuturor tranzacțiilor încheiate pe piețele în care SNN a activat în trimestrul I al anului 2019 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU și PZU), calculat în baza valorilor publicate de OPCOM în rapoartele de piață lunare, este de 248,32 lei/MWh. În trimestrul I al anului 2018, prețul mediu ponderat de vânzare, pentru cantitățile de energie vândute (fără PE), a fost de 196,29 lei/MWh (inclusiv Tg).

Gradul de realizare al investițiilor la sfârșitul trimestrului I al anului 2019

Valoarea totală a programului de investiții al SNN pentru anul 2019 este de 256.548 mii lei (fără componenta alocată plății serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung), program avizat de Consiliul de Administrație SNN și care urmează să fie supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 20 mai 2019.

Nuclearelectrica S.A. spune că  și-a structurat programul de dezvoltare investiții pe obiective definite în raport cu nevoile sucursalelor de producție (CNE Cernavodă și FCN Pitești), astfel încât să obțînă un nivel cât mai ridicat de utilizare al capacității de producție (EAF Energy Availability Factor) în condițiile respectării normelor de securitate nucleară și a menținerii pe termen lung a nivelului de excelență în exploatarea centralei. Totodată programul de dezvoltare urmărește să răspundă necesității de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atât de natură economică (reduceri de consumuri specifice, îmbunătățirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficienței) cât și de natură juridică, fiind necesare implementarea unor îmbunătățiri asociate securității nucleare, protecției mediului și securității muncii, acestea reprezentând cerințe imperative, venite din partea autorităților de reglementare din domeniu.

Programul de investiții al SNN pentru anul 2019 a fost dimensionat valoric luând în considerare angajamentele contractuale în derulare, estimările cu privire la obiectivele de investiții ce urmează a se realiza în anul următor, inclusiv sume alocate unor proiecte de investiții pentru care se anticipează îndeplinirea anumitor cerințe aflate în afară controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autorități de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achiziție publică inclusiv contestații, obținerea aprobărilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu încadrarea în valorile bugetare aprobate.

La 31 martie 2019, gradul de realizare valorică a programului de investiții a fost de 6,6%, în creștere față de aceeași perioada a anului 2018 (3,5%) la o valoare anuală a programului de investiții de 256.548 mii lei (2018: 244.867 mii lei).

BVBStiri BVB

MECANICA CEAHLAU (MECF) (07/08/2020)

Raport semestrial S1 2020

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (07/08/2020)

Cerere de chemare in judecata

STK EMERGENT (STK) (07/08/2020)

VAN la data 31.07.2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (07/08/2020)

Disponibilitate Raport la S1 2020 si detalii teleconferinta

ELECTROARGES SA (ELGS) (07/08/2020)

Hotararea AGOA + AGEA 04.08.2020 - versiune limba Engleza