Update articol:
SCRISOARE A UNUI GRUP DE ANGAJAŢI ANPC

Actualizare: Mai mulţi angajaţi ANPC, nemulţumiţi de conducerea instituţiei (vezi reacţia ANPC)

“Sunt pregătite peste 30 de demisii la nivel de conducere și operațional la nivel național”

Actualizare oar 12.10

La solicitarea www.financialintelligence.ro să comenteze scrisoarea angajaţilor,  ANPC ne-a transmis: “Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor nu are informaţii referitoare la nicio scrisoare”. 

………..

Mai mulţi angajaţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt nemulţumiţi de conducerea instituţiei, respectiv Marius Pîrvu, preşedintele ANPC,  potrivit unei scrisori care circulă printre salariaţii instituţiei, obţinută de www.financialintelligence.ro.  

Aceştia susţin: “Imediat după numirea sa în funcție în luna martie a acestui an (n.r 2018), domnul Marius Pîrvu a dispus un control asupra tuturor deconturilor făcute cu deplasările în interes de serviciu. Am apreciat cu toții acest gest ca fiind benefic pentru bugetul ANPC, și așa destul de șubred. Din păcate, acesta s-a făcut neconform prevederilor legale. Astfel, toți cei care nu aveau ștampilate ordinele de deplasare (definite prin Ordin al Ministerului Finanțelor nr 3512/2008) și bonurile de combustibil au fost nevoiți să ramburseze întregile sume aferente. Conform OG 17/2015, se elimina obligativitatea ștampilei, inclusiv pe ordinele de deplasare.

Conform legii contabilității nr 82/1991 actualizată, serviciul financiar este cel care are obligația de a verifica actele financiar contabile depuse spre decontare și, în cazul în care acestea nu sunt conforme cu cadrul legal, să le refuze. Toate documentele depuse de angajații ANPC spre decontare au fost primite și implicit aprobate de Direcția de contabilitate din cadrul instituției. Conform legii, aceștia sunt pe deplin responsabili de întocmirea acestor acte și răspunzători financiar în fața legii, nu restul angajaților care, prin aceste măsuri abuzive, au fost nevoiți să returneze din fonduri proprii banii cheltuiți în interesul clar al instituției. Mai mult decât atât, s-au perceput și penalități de 0,5%/zi. Aceleași măsuri penalizatoare s-au luat și în cazul lipsei datei de pe ordinele de deplasare, acestea făcând parte din atribuțiile departamentului contabil, de a înregistra și data documentele respective. Niciunul dintre cele de mai sus nu reprezintă prejudiciu din punct de vedere legal. În plus, comisia care a analizat aceste dosare a fost formată din personal de execuție din cadrul ANPC, fără pregătire financiar contabilă, competențele acestora în acest sens fiind discutabile”.

Cu privire la Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL), angajaţii nemulţumiţi scriu:  “Conform Ordonanței nr 38/2015, statutul angajaților din această direcție nu respectă art 19 alin 1 din această Ordonanță, conform căruia «în cadrul ANPC se înființează o structură responsabilă cu derularea procedurilor SAL. Această structură este imparțială și își desfășoară activitatea independent de activitățile de supraveghere și control piață».  În acest moment, personalul din cadrul SAL este în subordinea comisariatelor județene ANPC. Totodată, în cadrul autorității o mare parte din angajații SAL sunt persoane detașate de la societăți comerciale ce desfășoară activități care nu sunt în concordanță cu imparțialitatea față de activitatea de supraveghere și control piață. Potrivit programului de guvernare, această structură trebuia promovată în rândul consumatorilor, însă nu a fost întreprins niciun demers în acest sens, motiv pentru care în decursul unui an calendaristic au fost înregistrate un număr de trei cereri de soluționare alternativă, toate fiind clasate.

Conform legislației în vigoare, există posibilitatea detașării personalului de la agenți economici privați către instituții ale statului, nivelul de salarizare a acestora neputând fi inferior celui pe care îl aveau anterior. Uzând de această facilitate, domnul Pîrvu a dispus angajările prin această procedură de detașare descrisă mai sus, în scurt timp după numirea sa în funcție, aducând inclusiv persoane cu care el a lucrat în trecut în alte instituții ale statului, cele mai multe incompetente în posturile aduse (acestea nici măcar prezentându-se la birou săptămâni întregi sau nedesfăşurând nicio activitate profesională). Cel puțin curios este că o parte din persoanele aduse în cadrul instituției prin această procedură au fost angajate la societăţile comerciale de unde au fost detașate cu una sau două zile înainte de realizarea detașării acestora în cadrul ANPC. Conform art 4, lit e din HG 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților, pentru salariații detașați angajatorul de bază completeaza în REVISAL perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea ANTERIOR ÎNCEPERII DETAȘĂRII. Acestea sunt inexistente în REVISAL. Este lesne de înțeles, în acest sens, că angajările au fost făcute la societățile comerciale STRICT în scopul detașării acestor angajați la ANPC, aceștia neavând timp să își demonstreze abilitățile profesionale ce ar fi trebuit, în mod normal, să îndreptățească detașarea acestora în cadrul instituției. Mai mult, prin această măsură, 3 persoane aduse astfel în cadrul ANPC primesc salariu egal cu cel al unui departament întreg din ANPC. Este bine cunoscut faptul că personalul ANPC a chemat în instanță însuși instituția ANPC pentru alinierea salariilor la unele similare celorlalți funcționari publici.

Totodată, numirile în consilii/comisii formate din reprezentanți ai instituțiilor publice și nu numai, ce sunt remunerate, au fost făcute de către domnul Pîrvu după bunul plac, fără a ține cont de competențele profesionale, astfel fiind desemnate persoane ce au fost detașate de la societăți comerciale sau alte instituții la scurt timp după numirea sa în funcția de secretar de stat.

Directorul de cabinet numit de domnul Pîrvu nu își îndeplinește îndatoririle, îngreunând astfel bunul mers al instituției. Cercetând acest aspect, am ajuns cu toții la concluzia că nu este rea voință, ci totală incompetență, șeful de cabinet fiind persoana care trebuie să cunoască toată legislația, procedurile interne și normele metodologice de aplicare a legislației, lucruri total străine actualului șef de cabinet”.

Grupul angajaţilor nemulţumiţi din ANPC mai scriu că preşedintele instituţiei nu face niciun demers pentru ocuparea locurilor vacante de conducere din regiuni și județe (Teleorman, Galați, Iași, Prahova), prejudiciind astfel instituția și, implicit, statul și consumatorul:  “CRPC Brașov a rămas fără utilități, acestea nefiind aprobate spre plată de către domnul Pîrvu în urma unei discuții aprinse cu comisarul șef local. Cu această problema majoră s-au confruntat mai multe comisariate județene întrucât în birouri nu există electricitate și internet, situație generată din cauza facturilor restante, comisarii find în imposibilitate să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. Menționăm că pentru sediul central din București a fost achiziționat linoleum, fiind considerat necesar în subsolul clădirii. De asemenea, se află în proces de achiziție un sistem de supraveghere pentru birouri (angajați) și de acces în clădire, deși există în mod permanent portari angajați ai unei firme private.

Telefonul consumatorului (nr 0219551) este administrat de Orange, instituția plătind peste 4000 euro/lunar. Conform contractului, Orange pune la dispoziție doi operatori fără pregătire în domeniu, singura informație pe care aceștia o pot da consumatorilor fiind datele de contact ale comisariatelor”.

Salariaţii mai amintesc şi de nefuncţionalitatea centrelor de informare instituite conform programului de guvernare de către fostul președinte ANPC, situație de care actualul președinte a fost informat în repetate rânduri.

În scrisoare se mai arată: “De asemenea, dorim să atragem atenția asupra neutilizării efectivului de personal din cadrul Comisariatului Regional București-Ilfov, mare parte din acesta nefiind lăsat să iasă pe teren și să își exercite atribuțiile, prejudiciind, astfel, instituția ca reprezentant al statului și consumatorul”.

Referitor la Direcția Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimberley, salariaţii susţin că s-a amânat în mod constant plata poansoanelor necesare desfășurării activității specifice (înlocuirea celor uzate și necesitatea unora noi pentru personalul nou angajat), ceea ce generează reclamații din rândul operatorilor economici: “Acestea nu pot fi achiziționate de la Monetăria Statului, deoarece aceasta nu dispune de oțelul special necesar. Refuzul președintelui de a închiria spații necesare desfășurării activității acestui department în țară se bazează pe faptul că acestea nu aparțin statului, ci unui operator privat (BCR), văduvind, astfel, din nou, statul și consumatorul de un mediu de activitate necesar. Anularea participării la evenimentele organizate de IAAO, ceea ce poate crea prejudicii majore mai ales acum când, prin OUG 10 s-a permis intrarea operatorilor străini pe piață și se ia în considerare echivalarea mărcilor de stat. Interdicția pusă personalului autorizat de a participa la ședințele procesului Kimberley este și ea parte din prejudiciul general adus de președinte instituției noastre.

Pe lângă toate aceste situații descrise mai sus există și altele (situația LAREX, cu modificările prevăzute în programul de guvernare și nepuse în executare, refuzul de a colabora cu presa și multe altele), dar știm că timpul dvs este prețios. Acestora se adaugă și atitudinea agresivă și profund jignitoare a președintelui Marius Pîrvu și a protejaților săi față de întregul personal ANPC. Urlete, limbaj trivial, blamarea chiar și în public a foștilor președinți și/sau vicepreședinți aparținând partidului majoritar aflat la guvernare, amenințări și ultimatumuri nerealiste, desconsiderarea cunoștințelor și competențelor angajaților ANPC, pe care aceștia le-au dobândit în mulți ani de muncă și sacrificii personale, toate acestea întregesc tabloul prezentat mai sus. În astfel de condiții credem că este lesne de înțeles că prezența noastră în cadrul instituției se apropie de final, în acest moment fiind pregătite peste 30 de demisii la nivel de conducere și operațional la nivel național. Am pus cu toții umărul la dezvoltarea și creșterea ANPC, este a două noastră familie și ne este greu să vedem cum se distrug valorile acesteia în fiecare zi”.