Update articol:
BITTNET SYSTEMS S.A:

Majorare de capital în februarie 2019

Administratorul unic al BITTNET SYSTEMS S.A. informează investitorii despre decizia de majorare de capital prin emiterea unui număr de 3.477.967 acţiuni comune, nominative, dematerializate, de valoare egala şi cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, în contul creanţei deţinute asupra societăţii de deţinatorii de Opţiuni (“Persoanele Cheie”) în conformitate cu Planul de incentivare a persoanelor cheie – Stock Option Plan aprobat de Hotărârea 6 AGEA din 28.04.2016 şi contractelor de mandate aprobate prin Hotărârile AGOA 4 şi 5 din 28.04.2016 – numite în continuare “SOP 2016” sau “SOP”.

Capitalul social se majoreaza cu suma de 347.796,70 lei, iar capitalurile proprii cresc adiţional cu suma de 3.584.392,30 lei – prime de emisiune. Conform SOP2016 un număr de 18 persone au primit dreptul, dar nu obligaţia, de a achiziţiona de la Companie acţiuni la un preţ per acţiune echivalent cu o capitalizare a societăţii de 7.800.000 lei. În cursul anului 2018, persoanele au exercitat opţiunea, Societatea având opţiunea de a răscumpăra acţiuni din piaţă sau să opereze o majorare de capital prin care să emită către deţinătorii de opţiuni un număr de acţiuni care să echivaleze (la preţul pieţei) cu valoarea financiară a opţiunii pentru deţinătorii de opţiuni.

Numărul de acţiuni a fost stabilit prin împărţirea creanţei la preţul din piaţă al acţiunilor BNET în perioada 06 februarie 2018 – 05 februarie 2019.

Compania anunţa că va depune, în perioada următoare, toate diligentele în vederea implementarii acestei operaţiuni de piaţă, adresându-se Oficiului Naţional Registrul Comerţului, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori Bucureşti şi Depozitarului Central.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/11/2020)

Comunicat referitor la comentarii media

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (27/11/2020)

Autorizatie ASF - Modificare act constitutiv

ELECTROARGES SA (ELGS) (27/11/2020)

Prelungire mandat reprezentant permanent Benjamins United SRL