Update articol:
Conform propunerii înaintate acționarilor,

Managerul FP ar putea rămâne cu obiectivul reducerii discountului dintre cotație și active la 15%, deși nu l-a atins până acum

Sprijinirea iniţiativelor care au ca scop creşterea atractivităţii pieţei de capital din România pentru investitori interni și internaționali – una din propunerile pentru reducerea discountului

Acționarii Fondului Proprietatea (FP) sunt convocați pe 28 iunie să aprobe o nouă Declarație de Politică Investițională, dar și un nou mandat de administrator pentru Franklin Templeton, pentru o durată de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2020.

Propunerea de Declarație de Politică Investițională menține obiectivul reducerii discountului dintre preț și activele FP, deși acesta nu a fost atins până acum.

Obiectivul era discount de 15% sau mai mic pentru cel puţin două treimi din zilele de tranzacţionare din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, în perioada de raportare, discountul fiind în intervalul 23,85% – 38,88%.

Noua Declarație menține Obiectivul de discount: “Discountul dintre preţul de închidere al acţiunilor emise de FP în fiecare Zi de Tranzacţionare pe Bursa
de Valori București („Zi de Tranzacționare”) şi cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puţin două treimi din Zilele de Tranzacţionare in timpul Perioadei de Raportare (astfel cum este definita de CAI) („Obiectivul de discount”).”
De asemenea, Administratorul Fondului ar trebui să atingă o VAN (valoarea activului net) ajustată pe acțiune mai mare decât VAN raportat la sfârșitul Perioadei de Raportare.

Conform documentului citat, în absenţa unor oportunităţi investiţionale care să ofere câştiguri mai mari pentru acţionari, sau dacă discount-ul față de VAN per acțiune este mai mare de 15% pentru o perioada mai mare de 50% din Zilele de Tranzacționare din cadrul oricărui trimestru financiar, Administratorul Fondului va folosi toate sau o parte semnificativă a sumelor provenite din dividendele anuale, distribuțiile speciale suplimentare în numerar efectuate de societățile din portofoliu şi veniturile încasate din vânzarea activelor pentru implementarea tehnicile de management a discount-ului pentru aplicarea MCD ( Mecanism de Control al Discount-ului), ce pot include (dar nu sunt limitate la) următoarele:
• recomandări către acționari privind aprobarea programelor de răscumpărare a acţiunilor emise de FP si a GDR-urilor si/sau a titlurilor de interes corespunzătoare acțiunilor FP, în conformitate cu actul constitutiv şi legislaţia aplicabilă în vigoare;
• distribuția de dividende, condiționat de Politica Anuală de Distribuire a Numerarului;
• reducerea valorii nominale a acțiunilor însoţită de distribuţii către acţionari, sub rezerva conformării cu toate cerințele societare și de reglementare aplicabile;
• realizarea programelor de răscumpărare prin (i) tranzacţii pe piaţa reglementată pe care sunt listate acţiunile FP sau GDR-urile și/sau titlurile de interes corespunzătoare acțiunilor FP şi/sau
(ii) oferte publice de cumpărare, în orice caz, sub condiţiile existenţei lichidității necesare, respectării prevederilor Actului Constitutiv şi legislaţiei aplicabile şi obţinerii tuturor aprobărilor necesare

  • creşterea cererii din partea investitorilor pentru acțiuni și GDR-uri, în vederea creşterii preţului de piaţă prin:

– menţinerea unei Politici Anuale de Distribuire a Numerarului transparenta;
– creşterea proporţiei companiilor listate în portofoliu şi creşterea transparenţei
acestora;
– construirea unei bune comunicării prin eforturi de relaţii active cu investitorii;
– sprijinirea iniţiativelor care au ca scop creşterea atractivităţii pieţei de capital din România pentru investitori interni și internaționali.

Recent, acțiunile Fondul Proprietatea (FP) au atins valoarea de 1 leu/unitate, cea la care au fost despăgubiți foștii proprietari abuzați de regimul comunist.

La finalul ședinței de ieri, titlurile FP se tranzacționau la 1,0150 lei/unitate.

Acțiunile FP au atins astăzi 1 leu, valoarea la care au fost despăgubiți foștii proprietari

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014