Update articol:

Marian Murguleț: SMART-Edu – apel la acțiune pentru a pregăti copiii de astăzi pentru meseriile care nu s-au inventat încă

SMART-Edu este un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă cu toți stakeholderii pentru a pregăti copiii de astăzi pentru meseriile care nu s-au inventat încă, a declarat astăzi Marian Murguleţ, Secretar de stat pentru Tehnologia Informației la nivelul întregii Administrații Publice Centrale, CIO Guvernamental, la conferința Ministerului Educației și Cercetării de prezentare a SMART-Edu.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în prezent, este din ce în ce mai evident impactul transformării digitale asupra societății și a pieței muncii, precum și asupra sistemelor de educație și formare. Din această perspectivă, transformarea digitală în educație este determinată de progresele în materie de conectivitate, utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, nevoia de flexibilitate individuală și cererea acută de competențe digitale.

Ministerul Educaţiei propune un apel la acțiune pentru o cooperarea mai strânsă cu toți stakeholderii pentru a genera o Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale – ”SMART-Edu” pornind de la următoarele priorități:

 1. Accesibilitate – asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la o educație incluzivă și de calitate;

 2. Conectivitate – dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; alfabetizarea digitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale deschise;

 3. Comunitate – consultarea și implicarea stakeholderilor;

 4. Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor ș.a.;

 5. Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea creativității și a spiritului antreprenorial;

 6. Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală.

Marian Murguleţ a precizat: “SMART-Edu prezentat astăzi de către colegii de la Ministerul Educației și Cercetării nu doar că sună foarte bine, nu doar că are niște priorități clar definite, dar are și o temelie extrem de solidă în cele 3 proiecte majore de transformare digitală în educație aflate în derulare în diferite faze în acest moment, și anume:

• – WIRELESS CAMPUS care construiește o infrastructură de comunicații wireless în școlile din România (proiect aflat în implementare),
• – BIBLIOTECA VIRTUALĂ care va oferi conținut digital pentru elevi, profesori și părinți (proiect deja scos în licitație)
• – CATALOG ELECTRONIC care realizează sistemul electronic de management al școlarității (documentația va fi încărcată în SICAP săptămâna aceasta în vederea publicării licitației)

În calitate de secretar de stat coordonator pentru tehnologia informației la nivelul întregii administrații publice centrale și CIO Guvernamental susțin aceste 3 proiecte deosebit de importante. Îmi face plăcere să o citez pe doamna Vice Prim ministru Turcan care spunea chiar în acest loc, la Biblioteca Centrală Universitară, în dec 2019 că Instituția CIO Guvernamental trebuie să fie consolidată ca instituţie tehnică dedicată misiunii sale şi în afara sferei politice, pentru a asigura în felul acesta continuitatea programelor, indiferent de cine se succede la guvernare. Avem un exemplu de succes în Austria (spunea dânsa), unde rolul central jucat de CIO în coordonarea digitalizării este transferat de la o guvernare la alta de 18 ani încoace, printr-un consens care garantează continuitatea proiectelor cu adevărat importante(închei citatul). Este iată și cazul nostru, iar astăzi promovăm și aceste trei mari proiecte și mă bucur că reușim, prin SMART-Edu, să construim prin consolidare. SMART-Edu este un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă cu toți stakeholderii pentru a pregăti copiii de astăzi pentru meseriile care nu s-au inventat încă.

Sunt schimbări mari pe piața muncii în vremurile Industriei 4.0 pe care le trăim. După cum afirmă un studiu al World Economic Forum, o mare parte din profesiile pe care le vor avea copiii de azi încă nu s-au inventat. Ele vor fi bazate pe roboți, inteligență artificială, drone, imprimare 3D și sisteme fizico-cibernetice în general. Pentru a putea ocupa locurile de muncă care vor apărea în viitor elevii de azi au nevoie de resurse educaționale moderne cu caracter transdisciplinar care să pună accent pe învățarea orientată pe competențe. De aceea este important că elevii să dobândească competențe și cunoștințe din domenii precum STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), digital storytelling, securitate cibernetică și educație financiară și antreprenorială. Aceste domenii nu se pot studia folosind manuale clasice. În plus trăim în mijlocul unei pandemii care obligă toate școlile să funcționeze online sau hibrid și o bibliotecă virtuală va ajuta foarte mult.

Fără resurse digitale moderne generația actuală de elevi români va avea șanse reduse să ocupe locuri de muncă de calitate în economia viitorului”.

Conform Ministerului Educaţiei, direcțiile de acțiune ale Strategiei SMART-Edu sunt

  1. Dezvoltarea de competențe digitale la toate nivelurile de învățământ cross-curricular, prin discipline de specialitate, prin activități formale și non-formale;

  2. Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice;

  3. Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare suport tehnic);

  4. Stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate meseriilor viitorului;

  5. Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi;

  6. Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive;

  7. Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale;

  8. Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale de e-learning, respectiv pe platforme internaționale (SELFIE, e-Twinning, s.a.);

  9. Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica IT;

  10. Dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului.

   Alinierea la agenda europeană privind digitalizarea educației

   Strategia pentru digitalizarea educației – S.M.A.R.T.- Edu își propune a fi ancorată în următoarele inițiative și programe europene, care susțin rolul tehnologiei digitale în dezvoltarea sistemelor de educație și formare:

   • Comunicarea Comisiei Europene privind noul Plan de acțiune pentru Educația digitală 2021-2027 – ”Resetting Education and Training for the Digital Age” ;

   • Comunicarea Comisiei Europene privind crearea unui Spațiu European al Educației până în anul 2025;

   • Noua Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;

   • Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;

   • Recomandarea UNESCO privind resursele educaționale deschise.

 

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (17/05/2021)

Informatii investitori program rascumparare derulat conform AGEA din 25.03.2020