Update articol:

Mihăiță URSU, CEO TAROM: Situația economică a companiei nu permite asumarea de creșteri a cheltuielilor salariale în măsura solicitată de sindicat

Situația economică a TAROM  nu permite asumarea de creșteri a cheltuielilor salariale în măsura solicitată de sindicat, ne-a transmis conducerea companiei acum câteva minute. “Deși a ascultat cu maximă atenție revendicările SUT, calculul efectuat de Companie în urma unei analize de detaliu a condus la concluzia că situația economică a TAROM nu permite asumarea de creșteri a cheltuielilor salariale în măsura solicitată de sindicat. Pentru informare, precizăm faptul că pentru a satisface solicitările SUT, Compania ar trebui să plătească în plus suma în cuantum total de aproximativ 180 milioane lei, punându-se astfel în pericol însăși supraviețuirea Companiei și menținerea locurilor de muncă”, spune Mihăiță URSU, Director General – CEO TAROM.

Un comunicat al conducerii TAROM precizează: “La data de 06.06.2022, TAROM a transmis sindicatelor invitația de participare la negocierea colectivă în scopul încheierii unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate. Având în vedere inițierea negocierilor colective, pentru menținerea drepturilor salariaților, Acordul nr. 858/16.02.2021 a fost prelungit la data de 07.06.2022 până la data finalizării negocierilor, dar nu mai târziu de 31.12.2022.

Întrucât la prima ședință de negociere, SUT a prezentat hotărârea judecătorească prin care s-a constată reprezentativitatea acestuia la nivelul unității, negocierile au continuat doar cu această organizație sindicală.

Încă de la începutul negocierilor, SUT a amenințat cu declanșarea grevei, pentru a pune presiune suplimentară pe Companie în vederea acceptării revendicărilor formulate, sens în care a organizat inclusiv un protest la data de 21.07.2022″.

Potrivit conducerii TAROM, acceptarea revendicărilor la nivelul solicitat de SUT este susceptibilă de a pune TAROM în poziția să încalce dispozițiile legii, cu consecința periclitării programului de restructurare derulat în prezent: “Pentru context, precizăm faptul că pe fondul situației economice foarte grave, având în vedere necesarul de fonduri pentru implementarea efectivă a unor măsuri de redresare, în data de 2 februarie 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2020 și, ulterior, Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 1160/24.02.2020, prin care compania TAROM a beneficiat de un ajutor de stat individual pentru salvare în valoare de aproximativ 176 milioane lei (36.7 milioane euro), precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020, prin care a fost autorizat Ministerul Finanţelor Publice să garanteze, în numele şi contul statului, la solicitarea TAROM, un împrumut contractat de beneficiar în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat. Potrivit art. 11 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 139/2020, în vederea îndeplinirii scopului pentru care s-a acordat garanţia de stat, TAROM are obligația să nu acorde bonusuri, sporuri şi să reducă cheltuielile salariale până la rambursarea împrumutului (6 ani).

Pandemia COVID, războiul din Ucraina și criza energetică au afectat întreg sectorul aviatic în ultimii 2 ani și jumătate, iar viitorul este încă extrem de incert, considerent pentru care TAROM trebuie să manifeste prudență în derularea activității, ca orice agent economic aflat într-un complicat proces de restructurare.

În ciuda eforturilor susținute din partea TAROM de a veni cu o contra-ofertă acceptabilă din perspectiva situației economico-financiare actuale, SUT a refuzat orice reducere a revendicărilor sale, amenințând constant cu declanșarea grevei. Mai mult decât atât, informațiile transmise către presă în sensul că singura revendicare salarială acceptată de Companie ar fi creșterea valorii tichetelor de masă de la 10 lei la 30 lei, sunt contrare adevărului, în condițiile în care au fost acceptate anumite creșteri salariale (în limita fondului anual de salarii aprobat prin buget), iar TAROM a acceptat să pornească negocierea colectivă de la drepturile prevăzute în Acordul nr. 858/16.02.2021 încheiat cu toate sindicatele din Companie.

Pe de altă parte, TAROM recunoaște și respectă dreptul la grevă al salariaților săi, ca drept fundamental garantat de Constituţia României. Totuși, acest drept este supus unor condiţii şi limitări prevăzute expres de lege, pentru a evita producerea unor efecte disproporționate față de părțile implicate și față de terți, inclusiv față de clienții Companiei. Astfel, anularea sau întârzierea unor zboruri vor produce efecte foarte grave în patrimoniul Companiei, al celorlalți salariați, precum și al clienților TAROM, printre care amintim, cu titlu de exemplu:

  • pierderea de venituri sau generarea unor cheltuieli suplimentare în sarcina Companiei, pe fondul unei situații financiare deja precare;
  • lipsa lichidităților Companiei, cu consecințe asupra posibilității sau termenelor de achitare a drepturilor salariale;
  • decalarea programului de zbor, cu potențiale repercusiuni asupra tuturor salariaților implicați în organizarea și operarea zborurilor în ziua respectivă;
  • obligarea TAROM la plata de despăgubiri către clienții săi;
  • pierderea de către clienți a unor întâlniri/programări potențial importante, cu consecințe greu de cuantificat;
  • disconfort fizic și psihic produs clienților, prin crearea unei stări de incertitudine;
  • prejudicii de imagine aduse Companiei.

Astfel de consecințe sunt foarte greu sau, după caz, imposibil de reparat, motiv pentru care Compania consideră că demersurile SUT, pe lângă faptul că sunt nelegale, sunt de natură să aducă grave prejudicii TAROM și salariaților acesteia.

 Acțiunile SUT nu sunt orientate spre protecția salariaților pe care îi reprezintă și nici a celorlalți salariați, ci dimpotrivă, riscă să aducă acestora mai multe prejudicii, generând în același timp îngrijorări semnificative pentru clienții TAROM care s-au adresat pentru lămuriri. Astfel, salariații care participă la grevă, potrivit legii, nu vor primi drepturile salariale pentru perioada în care încetează lucrul, iar ceilalți salariați vor trebui să suporte consecințele diminuării veniturilor încasate de Companiei sau a majorării cheltuielilor, în cazul în care se va ajunge la situația în care unele zboruri să nu mai fie operate.

În final, ne manifestăm speranța că orice demers din partea SUT va fi însoțit de informarea corectă a membrilor săi cu privire la condițiile de desfășurare a grevei și posibilele consecințe ale participării la o grevă nelegală și, desigur, că se vor găsi toate resursele de încredere și disponibilitate în dialog rezonabil, pentru a nu se ajunge la o asemenea ipoteză ce ar afecta nu doar Compania și salariații săi, ci și pe clienți, cei de care depinde derularea activității noastre de zi cu zi”.

 

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out