Update articol:

Ministerul Energiei propune aprobarea alocării a 6,82 milioane de lei pentru plata venitului lunar de completare persoanelor disponibilizate de Complexul Energetic Oltenia

Ministerul Energiei propune, printr-un proiect de Hotărâre de Guvern,  aprobarea alocării sumei de 6.820 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare persoanelor disponibilizate de Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 cu modificările și completările ulterioare.

Măsura concedierii colective va afecta un număr total de 480 salariaţi, conform Planului de disponibilizare aprobat, care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/ 2019, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Notei de Fundamentare, Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare și de închidere a minelor în perioada 2019 – 2032 s-au stabilit o serie de măsuri care să asigure o protecție socială adecvată persoanelor care activează în cadrul operatorilor economici care derulează programe de închidere a exploatărilor miniere.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este o societate pe acţiuni, administrată în sistem dualist, înfiinţată în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia – S.A., prin fuziunea prin contopire a S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi S.N.L. Oltenia S.A.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are 6 sucursale :

–         Sucursala Electrocentrale Rovinari (4 grupuri x 330 MW);

–         Sucursala Electrocentrale Turceni (6 grupuri x 330 MW);

–         Sucursala Electrocentrale Ișalnita (2 grupuri x 315 MW);

–         Sucursala Electrocentrale Craiova II (2 grupuri x 150 MW);

–         Sucursala Electrocentrale Chișcani (1 grup x 227 MW + 1 grup x 210 MW),

–         Sucursala Divizia Minieră Târgu Jiu ( cu 7 unități miniere de carieră și 2 cariere, situate pe teritoriul a două județe, Gorj și Mehedinți).

 

În noul context european, care pune accent pe decarbonare, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este una dintre cele mai defavorizate companii de producere de energie electrică, atât din cauza obligației de a se alinia unor standarde de mediu  din ce în ce mai complexe, cât și, mai ales, din cauza creșterii exponențiale a prețului certificatelor de CO2 pe care societatea trebuie să le achite pentru fiecare MWh de energie produsă.

Pentru conformarea la standardele de mediu, începând cu anul 2008 compania a cheltuit cca. 880 milioane euro, sumă suportată în integralitate de companie, prin credite bancare.

Aceasta obligativitate a pus societatea în imposibilitatea de a finanța programe de investiții orientate către cresterea eficienței energetice deci, implicit, programe de reducere a costurilor și a emisiilor de CO2. Astfel, indicatorii de performanță economică s-au înrăutățit prin creșterea consumurilor proprii tehnologice și creșterea costurilor de producție.

Ponderea producției de energie electrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în producția Sistemului Energetic Național, a scăzut de la 30,4% în anul 2012, la aproximativ 14,5% în anul 2020.

Alte motive care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare:

–          Vechimea grupurilor și echipamentelor tehnologice care le deservesc, randamentele scăzute și consumurile tehnologice mari;

–          Creșterea costului de producție în carierele miniere ca urmare a creșterii rapoartelor de descopertă și scăderii cererii de cărbune;

–          Structura și costurile ridicate cu personalul;

–          Asigurarea personalului calificat în activitățile operaționale datorită gradului ridicat de îmbătrânire actual și ieșirilor de personal.

Menționăm faptul că în contextul retehnologizării și a eficientizării proceselor operaționale, Societatea a implementat mai multe programe de restructurare, reducând numărul salariaților de la 18.827 la înființare, în anul 2012, până la 12.268 la finele anului 2020.

Prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2020)1068/24.02.2020, s-a autorizat  acordarea unui ajutor de salvare pentru CEO, sub forma unui împrumut în valoare de 251.046.025 euro,  pentru acoperirea necesarului de lichidități necesar pentru cheltuielile curente urgente, inclusiv pentru achiziționarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon.

Ca urmare a faptului că, până la scadența împrumutului de salvare  acordat în baza Ordonanței de  Urgență a Guvernului nr.12/2020, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. nu a putut rambursa  împrumutul și dobânzile aferente, a fost prenotificată Comisiei Europene, la data de 29.06.2020,  propunerea privind Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia.

Ulterior, la data de 04.12.2020, a fost notificat Comisiei Europene, Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia SA (SA. 59974). În urma analizei și  discuțiilor cu specialiștii Comisiei Europene, în luna iunie 2021 a fost transmis Planul de restructurare revizuit al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2021 – 2026, cu perspectiva 2030.

Pentru anul 2021, programul de închidere/conservare a grupurilor energetice include 2 grupuri energetice , respectiv

–          Grupul 8 de la SE Ișalnița, cu o capacitate instalată cumulată de 315 MW

–          Grupul 3 de la SE Turceni, cu o capacitate instalată cumulată de 330 MW.

Concomitent cu închiderea grupurilor energetice și anumite perimetre miniere vor intra în procesul de închidere/conservare. Perimetrele miniere ineficiente și cu rezerve limitate, care generează costuri ridicate, vor intra în program de închidere și conservare, după caz. Astfel Cariera Peșteana va intra în program de închidere și ecologizare începând cu sfârșitul anului 2021.

 

Planul de disponibilizare ca urmare a restructurării și reorganizării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe anul 2021 a fost avizat prin Hotărârea Directoratului nr. 25 din data de 25.03.2021 și prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 14 din data de 02.04.2021 și a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 13.04.2021.

În cazul Societății Complexul Energetic Oltenia – S.A., planul de disponibilizare întocmit în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută disponibilizarea unui număr 480 de persoane după cum urmează:

–          256 salariați pensionabili, până la data de 30.06.2021

–          342 salariați pensionabili în perioada 01.07.2021 – 30.04.2022

–          138 salariați afectați de criteriile de concediere colectivă.

Beneficiare ale venitului lunar de completare vor fi 480 persoane.

Numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității societății în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare pe anul 2021 este de 11.299, din care 6.907 salariați în activitatea minieră, 3.417 salariați în activitatea energetică, 463 salariați în activitatea livrări cărbune și 512 salariați în executivul societății.

În conformitate cu prevederile art.II alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 60 din 24 iunie 2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene: “Persoanele disponibilizate în anul 2021 de către operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, cărora nu li s-a stabilit dreptul la venitul lunar de completare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de acest drept conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.”

Disponibilizarea de personal se va face într-o singură etapă, cu respectarea criteriilor privind stabilirea ordinii de prioritate la concediere prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil și cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

În conformitate cu prevederile Anexei 3, pct. II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, cu modificările și completările ulterioare, perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. se stabilește astfel:

a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;

b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;

c) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani;

d) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani.

În conformitate cu prevederile art 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru ca persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., să beneficieze de venitul lunar de completare conform prevederilor legale se impune elaborarea unui proiect de act normativ prin care să se supună aprobării Guvernului alocarea sumei pentru plata venitului lunar de completare.

 

 

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (24/09/2021)

Hotarari CA 24.09.2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/09/2021)

Infiintarea Filialei Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (24/09/2021)

Raport consolidat - S1 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/09/2021)

Informatii referitoare la desfasurarea AGA din 29 septembrie 2021

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (24/09/2021)

Numire Administratori provizorii