Update articol:
MFP aliniază prevederile legale subsecvente în vederea asigurării utilizării indicelui de referință pentru toate creditele garantate de stat

Ministerul Finanţelor propune IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei din programul Prima Casă

MFP modifică, printr-un proiect de act normativ, legislația specifică programelor guvernamentale cu garanția statului pentru clarificarea modalității de aplicare a prevederilor OUG nr. 19/2019, potrivit unui comunicat de presă.

Astfel vor fi modificate:

– Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă” – se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare, și anume rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei.

– Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi – se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel, rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an.

– Hotărârea Guvernului nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “INVESTEŞTE ÎN TINE” – se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel, rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului normativ, finanțatorii vor transmite Ministerului Finanțelor Publice și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – I.F.N., Fondului Român de Contragarantare sau fondurilor de garantare, după caz, nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul programelor guvernamentale de garantare în numele și în contul statului.

Începând cu data de 2 mai 2019 au intrat în vigoare prevederile art.II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.245 din 29 martie 2019, care modifică art.38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și art.37 din OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și se aplică creditelor acordate consumatorilor după această dată.

OUG nr.50/2010 și OUG nr.52/2016, modificate si completate prin OUG nr.19/2019, sunt aplicabile consumatorilor persoane fizice care încheie contracte de credit, în categoria acestor consumatori încadrându-se și persoanelor fizice beneficiare ale programelor guvernamentale cu garanția statului (Programul Prima casă aprobat prin OUG 60/2009, Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin OUG 66/2014 și Programul INVESTEȘTE ÎN TINE, aprobat prin OUG 50/2018), motiv pentru care le sunt aplicabile ca legislatie primara actele normative anterior mentionate.

Astfel, pentru creditele acordate în monedă națională rata de dobândă va fi compusă din indicele de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare trimestrial, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României şi reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa interbancară. Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor.

Acest indice de referință se aplică creditelor noi acordate consumatorilor după această dată, la refinanțarea creditelor acordate consumatorilor aflate în derulare la această dată, precum și contractelor aflate în derulare cu acordul părților formalizat prin act adițional la contractul de credit.

Nota de fundamentare a noului act normativ precizează:   

     “Pentru clarificarea modalității de aplicare a prevederilor OUG nr.19/2019  programelor guvernamentale cu garanția statului, legislația care guvernează aceste Programe se va modifica, astfel:

 

  1. Referitor la Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea  sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referintă calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevazută în normele de aplicare, astfel:

–       rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

 

  1.  Referitor la Hotarârea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea  sintagmei privind referinta la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevazută în normele de aplicare astfel:

–       rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare.

 

3.Referitor la Hotarârea Guvernului nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “INVESTEŞTE ÎN TINE”.

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea  sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul adauga marja de dobândă prevazută în normele de aplicare astfel:

–       rata dobanzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării;

 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, finanţatorii transmit Ministerului Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N., Fondul Român de Contragarantare  sau fondurilor de garantare, după caz, nivelul costurilor totale,respectiv marja maximă anuală peste nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului. După expirarea acestui termen, noul nivel al costurilor totale se aplică tuturor solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

BVB | Știri BVB

AAGES S.A. (AAG) (20/02/2024)

Convocare AGA O & E 25/26.04.2024

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (20/02/2024)

Erata privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (20/02/2024)

Semnarea unui contract semnificativ - Dendrio Solutions

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. (SNO) (20/02/2024)

Decizia ASF nr. 168/20.02.2024 - aprobare amendament document oferta publica de preluare obligatorie

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/02/2024)

Finalizarea vanzarii detinerii minoritare a FP in Engie