Update articol:

Ministerul Finanţelor: Se impune creşterea nivelului accizei totale pentru ţigarete, începând cu 1 ianuarie 2020, de la 483,74 lei/1.000 ţigarete la 503,97 lei/1.000 de ţigarete

pixabay.com pixabay.com

Autorităţile amână pentru ianuarie 2020 majorarea accizelor la ţigarete prevăzută iniţial pentru luna septembrie a acestui an, reiese dintr-un proiect de modificare a Codului Fiscal publicat de Ministerul Finanţelor.

“Având în vedere că nivelul actual al accizei totale pentru ţigarete nu reprezintă cel puţin 60% din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, se impune creşterea nivelului accizei totale pentru ţigarete, începând cu 1 ianuarie 2020, de la 483,74 lei/1.000 ţigarete la 503,97 lei/1.000 de ţigarete”, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Săptămâna trecută, intenţia de majorare a accizelor la ţigarete din septembrie a generat nemulţumire în rândul anumitor producători din sector. JTI arăta, în context, că intenţia Guvernului de a devansa mărirea accizei cu şapte luni, începând cu septembrie, aruncă în aer predictibilitatea fiscală şi planurile de afaceri.

Şi British American Tobacco a reacţionat pe subiect, arătând că majorarea nivelului accizei la ţigarete din septembrie 2019, anunţată “de pe o zi pe alta”, riscă să genereze venituri suplimentare în special pentru reţelele de crimă organizată, în dauna bugetului statului, a consumatorilor şi a industriei legitime.

Proiectul MF  explică: “Urmare a discuţiilor purtate în cadrul  întâlnirilor grupurilor de lucru constituite în contextul procesului de actualizare și îmbunătățire a Codului fiscal, s-a considerat necesară clarificarea unor prevederi şi instituirea unor măsuri având ca scop simplificarea actualelor reglementări, fără a excede cadrului legal comunitar. Totodată, s-a avut în vedere o mai bună înţelegere a legislaţiei în domeniul accizelor, eliminarea unor disfuncţionalităţi şi, implicit, o abordare mai facilă a legislaţiei fiscale atât de către contribuabili cât şi de către organele fiscale.

În acest sens, faţă de prevederile actuale ale Titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Codul fiscal, proiectul de modificare a Codului fiscal vizează în principal introducerea următoarelor măsuri:

– ținând cont de modificările/completările/abrogările aduse actelor normative la nivel național, precum și regulamentelor, directivelor sau altor acte la nivel comunitar, este necesară actualizarea trimiterilor din Codul fiscal la actele normative emise la nivel național sau comunitar;

– introducerea unei reglementări privind regimul fiscal aplicabil  produselor accizabile rezultate în urma probelor tehnologice în cazul în care cererea de autorizare a antrepozitarului propus se respinge;

– pentru a fi evitată declanșarea acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement) împotriva țării noastre, legislația națională, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, trebuie modificată astfel încât să fie conformă cu reglementările Uniunii Europene în domeniul accizelor.

În acest sens, se impune adoptarea unor măsuri pentru a corecta neconcordanța cu Directiva 2011/64/UE, respectiv acciza globală pe țigarete să reprezinte cel puțin 60% din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum.

Având în vedere că nivelul actual al accizei totale pentru țigarete nu reprezintă cel puțin 60 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, se impune creșterea nivelul accizei totale pentru țigarete, începând cu 1 ianuarie 2020, de la 483,74 lei/1.000 țigarete la 503,97 lei/1.000 de țigarete.

De asemenea, ținând cont că potrivit art. 343 alin. (5) din Codul fiscal, acciza specifică pentru țigarete se determină pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și al accizei totale, precum și faptul că începând cu data 1 ianuarie 2020 va crește nivelul accizei totale pentru țigarete, se impune actualizarea nivelului accizei specifice pentru țigarete.

Totodată, având în vedere că nivelul accizei totale pentru țigarete stabilit pentru anul 2020 este mai mic de 503,97 lei/1.000 țigarete, precum și în vederea asigurării respectării prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE se impune modificarea calendarului privind nivelul accizei totale pentru țigarete prevăzut în Anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal.

– introducerea excepției de la termenul general de plată a accizelor în cazul vânzării la distanță, care în prezent se regăsește doar în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că termenul general de plată a accizelor, precum și excepțiile de la acest termen sunt prevăzute în Codul fiscal;

– potrivit Codului fiscal, orice plătitor de accize are obligația de a depune lunar la autoritatea competentă o declarație de accize până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declarația. De asemenea în cuprinsul Codului fiscal sunt prevăzute excepții de la termenul general de depunere a declarațiilor de accize în anumite situații. Astfel, pentru acurateţea textului se impune ca excepţia să aibă în vedere atât regula generală de a depune lunar declarația cât și termenul de depunere;

– modificarea prevederilor privind analizarea nivelului garanției astfel încât aceasta să poată fi făcută fie anual, fie ori de câte ori se consideră necesar, în vederea actualizării în funcție de schimbările intervenite în volumul afacerii, în activitatea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/expeditorului înregistrat/importatorului autorizat sau în nivelul accizelor datorate;

– completarea prevederii privind obligația de înregistrare pentru   operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului natural, în sensul precizării momentului în care intervine această obligație, respectiv înainte de desfășurarea activității cu gaz natural. Pentru egalitate de tratament, aceeași prevedere va fi introdusă și pentru operatorii economici producători sau operatorii economici care efectuează achiziţii intracomunitare ori care importă cărbune, cocs şi lignit, precum și pentru operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei electrice;

– în vederea asigurării unui cadru legal nediscriminatoriu, se impune  exceptarea  de la îndeplinirea anumitor condiții pentru autorizare, a tuturor locurilor destinate rezervei de stat și stocurilor de urgență, indiferent că respectivul antrepozitar deține mai multe antrepozite fiscale, având și alte destinații,

– în vederea evitării unor interpretări contrare în sensul că prevederile  articolelor 414 și 415 din Codul fiscal nu ar fi aplicabile în situația în care accizele nu au fost plătite, se impune modificarea denumirii marginale a acestor articole, în sensul preluării sintagmelor folosite de Directiva 2008/118/CE privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE, respectiv utilizarea sintagmei „produse accizabile eliberate pentru consum” în loc de „produse cu accize plătite”.

Pentru îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se propune organizarea unei comisii distincte la nivelul Direcției Generale de Administrare Marilor Contribuabili pentru autorizarea operatorilor din categoria marilor contribuabili”.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (14/04/2021)

VAN la data de 31.03.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (14/04/2021)

Perioada inchisa tranzactionare 15.04.2021 - 14.05.2021

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (14/04/2021)

Structura actionariat la data de 31 martie 2021