Update articol:

 Oana Ozmen, Deputat PNL: “Eficienţa Energetică – subiect de interes național în contextul crizei energetice actuale”

 *  „Consider binevenită propunerea Comisiei Europene privind majorarea la 13% a obiectivului obligatoriu prevăzut în Directiva privind eficiența energetică”

 

Eficienţa Energetică devine un subiect de interes național, în contextul crizei energetice actuale, iar programele de finanțare trebuie să se regăsească în procentul de clădiri reabilitate și renovate. Orice întârziere este egală cu un cost ridicat la energiei pentru cetăţeni, iar țintele propuse privind creșterea procentului clădirilor renovate trebuie atins în contextul european actual. Consider binevenită propunerea Comisiei Europene privind majorarea la 13% a obiectivului obligatoriu prevăzut în Directiva privind eficiența energetică, a declarat deputatul PNL Oana Ozmen, secretarul Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor, în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței „Standarde Nzeb – Eficiență Energetică și Soluții de finanțare – Ediția a III-a”.   

Comisia pentru Industrii si Servicii, reprezentată de către Sandor Bende, şi Comisia pentru Mediu şi Echilibru Ecologic, reprezentată de către  George-Cătălin Stângă, au sustinut organizarea conferinței „Standarde Nzeb – Eficiența Energetică și Soluții de finanțare – Ediția a III-a”. La acest eveniment au participat invitați din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Energiei, Inspectoratului de Stat în Construcții, Administrației Fondului pentru Mediu, membri ai asociațiilor din domeniul eficienței energetice, precum și ambasadori.

Oana Ozmen, Deputat PNL, a declarat: “Le mulţumesc colegilor care mă susţin în demersul meu de promovare a temei eficienţei energetice, domnului preşedinte Bende Sandor,  domnului vicepreşedinte Ioan Mang, deputatului Florin Alexe, precum şi celorlalti din Comisia de Industrii”.

Conferința a adus în atenție problema finanțării, linii de finanțare disponibile, stadiul solicitărilor pentru renovarea de clădiri publice și rezidențiale.

Oana Ozmen a explicat: “Eficienţa energetică este un subiect de actualitate și îmi exprim convingerea că, împreună cu specialiștii în domeniu, parlamentari și reprezentanți ai Guvernului, vom reuși să finalizăm proiectele finanțate prin PNRR privind renovarea clădirilor publice, ținta fiind peste 1500 de clădiri publice și 2000 de blocuri de locuințe. Fondurile au fost accesate, fiind înregistrate un număr de 701 cereri la MDRAP pentru renovare și reabilitare termică.

Dialogul cu mediul academic, centrele de cercetare și reprezentanţii Executivului și ai UAT-lor este important pentru a ne asigura că aceste proiecte pe eficienţă energetică vor genera o reducere semnificativă a costului  facturilor la energie.
Campaniile de conştientizare în rândul copiilor și tinerilor au rolul de a întări în rândul cetățenilor importanţa decarbonării clădirilor și a eficienţei energetice prin asigurarea de surse alternative de producere a energiei, panouri fotovoltaice, pompe de căldură.

De asemenea, modenizarea a peste 15 școli în Sectorul 6 este un exemplu de bune practici pe care sper să îl replicăm la nivel național.

Conlucrarea dintre decidenții politici, promovarea temei eficienței politice care este o temă de actualitate, indiferent de culoarea politică, este determinantă în contextul politic actual”.

Radu Dudău, director Energy Policy Group (EPG) și coordonator al proiectului România Eficientă, a adus în discuţie importanţa parteneriatului public-privat, cum este cazul proiectului finalizat al Liceului Tehnologic ELIE Radu din Ploieşti desfășurat de către România Eficientă și EPG, acesta fiind o dovadă că se poate lucra pentru îmbunătățirea vieții copiilor în școli.

Radu Dudău a spus: “Suntem într-o criză de securitate energetică în care trebuie să găsim solutii pe termen foarte scurt, dar desigur trebuie să acţionăm şi pe termen mediu şi lung în a reduce consumul de energie în clădiri. Asta se traduce nemijlocit în diminuarea consumului de combustibili fosili, inclusiv de combustibili de acel tip care ne creează o vulnerabilitate geopolitică.

O serie de rezultate pot fi obţinute imediat, prin ajustări comportamentale ale utilizatorilor clădirilor. Ar fi fost de dorit ca autorităţile publice să fi iniţiat o campanie publică insistentă şi ambiţioasă care să explice consumatorului de energie că ar fi foarte eficient energetic să stingă lumina când iese din cameră, să dea iarna termostatul pe 21 de grade, să seteze vara aparatul de aer condiţionat pe 24 de grade, nu pe 18 grade cum ţin majoritatea românilor.

Pe termen mai lung, renovările clădirilor au primul plan.

Dar, deşi acestea au un rol fundamental în a creşte eficienta energetică a fondului nostru construit care este învechit şi ineficient, renovările nu trebuie să reprezinte în mod monodirecţional ţinta pe care o avem în alocarea tuturor resurselor financiare pentru creşterea eficienţei energetice în clădiri. Există şi alte măsuri care au foarte mult sens şi impact, cum ar fi temoizolări, creşterea eficienţei performanţei energetice a sistemelor de ferestre, eliminarea pierderilor prin acoperiş, etaje superioare, terase. Astfel de intervenţii care sunt subpragul renovării pot duce la economisirii de energie de 15 până la 20%.
Astfel de intervenţii necesită programe publice dedicate”.

Prezența Excelenţei Sale, domnul Soren Jensen, Ambasador al Regatului Danemarcei, a pus în evidență rolul și importanţa dialogului pe tema eficienţei energetice și de mediu, în contextul crizei prețului la energie.

Modelul danez care implică investiții de peste 200 milioane de euro anual în domeniul cercetării pentru soluții de eficienţă energetică, sistemul integrat de utilizarea resurselor de energie disponibile, iar ținta ambițioasă de a transforma capitala Stockolm într-un oraș care va consuma doar energie verde până în 2030 reprezintă un reper și un model legislativ din care ne putem inspira și adapta în sistemul nostru legislativ.

Excelența Sa, domnul Ambasador Soren Jensen, este un promotor al sustenabilităţii și eficienței energetice, un partener de dialog și un sprijin real în discuțiile purtate cu specialiștii din Regatul Danemarcei.

Oana Ozmen a spus: “Mă onorează colaborarea excepţională cu experţii danezi, dechiderea dialogului pe această temă de către Excelența Sa este binevenită și apreciez că România a câştigat un prieten și un susținător al reformelor și proiectelor care vizează eficienţa energetică și protectia mediului. Modelele legislative sunt importante în contextul în care urmărim promovarea eficienței energetice, iar colaborarea cu țările europene trebuie să continuue pentru a da o viziune pe termen lung”.

Prezența la Conferință a Președintelui Comisiei pentru Energie, Climă din  Parlamentul European, domnul Cristian Buşoi, a avut un rol important, căci a reiterat importanţa temei și a măsurilor pe care trebuie să le luăm pentru a crește procentul clădirilor renovate.

Doamna Ozmen a mai declarat: “Modelul legislativ este important și am fost onorată să am alături la această Conferință pe Excelența Sa,  doamna Fusun Armaz, Ambasadoarea Republicii Turcia în România, căreia îi mulțumesc pentru prezență și cooperare”.

Turcia a fost introdus în legislație conceptul de nZEB, iar clădirile noi vor respecta acest principiu care presupune să fie independente energetic. De asemenea, sistemul bancar din Turcia finanțează proiecte de eficienţă energetică pentru industrie și zona de dezvoltare imobiliară.

Totodată Excelenţa Sa a dat la exemplu o fabrică din România cu capital turcesc care produce mașini de spălat, construită la standarde nZEB și care își produce energia pe care o consumă prin parcul de fotovoltaice instalat în fabrică.

Prezent la Conferință, domnul Daniel Karrais, Președintele Comisiei pentru Energie din Parlamentul Landului Baden Wuttenberg, a reiterat importanţa pe care Germania o acordă proiectelor de eficienţă energetică și ţintelor  ambițioase pe care și le propune în ceea ce privește decarbonarea. Domnia sa a precizat că, în urma unor măsuri legislative propuse în anul 2010 la nivel de Land, s-a atins ținta propusă, în sensul în care toate clădirile au panouri fotovoltaice instalate, iar în ceea ce privește renovarea clădirilor există ținte clare pe care germanii vor să le atingă, în sensul creșterii  procentului clădirilor renovate.

Doamna Oana Ozmen a spus: “Prezența fizică la conferinţă a domnului Daniel Karrais, Președintele Comisiei pentru Energie din Parlamentul Landului Baden Wuttenberg, este o dovadă că dialogul parlamentar este important și îmi exprim convingerea că vom colabora, având în vedere că țintele propuse prin REPOWE-EU ne privesc pe toți, unicul scop fiind decarbonarea  spațiului europen până în 2050.
Având în vedere relațiile excelente dintre cele două țări îmi exprim încrederea că vom conlucra pentru îmbunătățirea legislației în domeniul eficienței energetice a clădirilor”.

Președintele Fondului de Contragarantare, domnul Alin Văleanu, a precizat că există surse de finanțare de 10 milioane de euro pentru investiții, credite pe o durată de 6 ani și credite pentru capital de lucru pe o durată de 3 ani. „Salut prezența domnului Președinte Valeanu și îi mulțumesc pentru colaborare”, a spus doamna Ozmen.

Secretarul Comisiei pentru Mediu și Echilibru, domnul Erwin Molnar, a reiterat importanţa proiectelor ce țin de eficienţă energetică: “Sectorul energetic este esenţial pentru România, dar şi pentru întreaga Europă. Domeniul energetic poate servi drept pârghie de dezvoltare pentru ţara noastră, un pol care atrage investiţii şi un vehicul pentru crearea a numeroase locuri de muncă. Gestionat inteligent, sectorul energetic poate contribui masiv la reducerea efectelor negative asupra mediului.

Avem la ora actuală toate instrumentele de care avem nevoie: avem energia fotovoltaică – cea mai ieftină sursă de energie din majoritatea ţărilor, avem sursele regenerabile care generează din ce în ce mai multe locuri de muncă, dar şi un plus în privinţa alimentării cu energie. Energia solară şi cea eoliană sunt vedetele sistemului energetic pentru viitor care pot contribui atât la reducerea dependenţei de sursele externe, cât si la reducerea impactului asupra mediului.
Eficienţa energetică este, probabil, cea mai importantă resursă energetică pentru ţara noastră. Reducerea consumului de energie în vederea gestionării eficiente a resurselor naturale și reducerii poluării este una din prioritățile Uniunii Europene, dar și a României.

Am făcut primul pas prin deschiderea prin AFM a unei surse de finantare de până la 25 milioane de lei oferită în integralitate de către statul român prin care vrem să transformăm mare parte din români în prosumatori, adică să aibă posibilitatea să producă energie electrică, surplusul să îl dea în sistem  şi să -l consume mai apoi în perioada nopţii, când nu mai avem producţie efectivă din panourile solare. La sfârşitul fiecărui an se va face o analiză pentru a vedea cat a produs efectiv cetăţeanul, cât a consumat şi, unde sunt diferenţele de bani, se va compensa dintr-o parte sau cealaltă.

Cei care îşi doresc să beneficieze de aceşti bani în sesiunile viitoare vor trebui să depună proiectele la Administraţia Fondului de Mediu.

Întrucât AFM a dedicat acest program exclusiv persoanelor fizice, guvernul a lansat pentru companii şi pentru domeniul HORECA  programul Electric -UP, prin care acestea vor putea accesa o finanţare nerambursabilă de până la 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice dedicate producerii de energie electrică, precum şi a staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice şi hibrid plug-in”.

Călin Bota, Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene, a prezentat oportunitățile oferite de programele europene, în perioada 2022-2030, pentru investiții în producția de energie regenerabilă, eficiență energetică, modernizarea și extinderea rețelelor de energie electrică și alte domenii din energie. Domnia sa a spus: “Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, în perioada 2022-2026 se vor aloca 1,62 de miliarde de euro pentru investiții în capacități de producție de energie regenerabilă, dar și pentru asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial. De asemenea, în Componenta 5, cunoscută sub numele de Valul Renovării, sunt prevăzute subvenții de 2,8 miliarde de euro pentru investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și publice. Peste jumătate din fondurile alocate pentru Componenta 5 au fost deja accesate de autorităţile locale şi centrale, ca urmare a depunerii a 712 cereri pentru eficientizarea energetică. Trebuie să învățăm să prețuim mai bine resursele pe care le avem și să fim conștienți de beneficiile politicilor care vizează eficiența energetică pentru construirea unui viitor sustenabil”.

Prezenţa domnului deputat Adrian Giurgiu, membru în Comisia pentru Mediu şi Echilibru Ecologic, şi a doamnei senator Anca Dragu, care a adus în discuţie importanţa dialogului pe eficienţă energetică, este o dovadă că această temă este importantă din perspectiva decarbonării.

Andrei Antipa, vicepreședintele Administraţiei Fondului de Mediu (AFM), a spus că AFM este un pilon de finanţare al programelor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, având o pleiadă de proiecte care  merg în această direcţie. În domeniul eficienţei energetice sunt trei proiecte – reabilitare clădiri publice, reabilitare clădiri unifamiliale şi programul panouri fotovoltaice.

Andrei Antipa a explicat: “Programul de fotovoltaice a avut în prima sesiune 12.000 de proiecte, în a doua 45.000 de proiecte şi acum sperăm la un număr cel puţin la fel de mare. Am încercat să simplificăm, pe măsură ce am învăţat din lecţiile anterioare şi vrem ca anul viitor programul să fie cât se poate de scurt şi cât se poate de rapid la finanţare. O să finanţăm 25.000 de lei pentru fiecare utilizator– o capacitate de 3 kilowati şi lansarea acestui program va fi la finalul lunii iulie-inceputul lunii august. Până atunci vom încerca să terminăm şi evaluarea proiectelor depuse la începutul anului şi să putem să începem să punem panourile pe casă.

Programul de eficienţă a cladirilor publice este programul cel mai bine construit din punctul meu de vedere. Pe anul următor, lansarea fiind în septembrie, vom face doar ajustări financiare legate de corecţiile evidente din cauza preţului la materiale de construcţii. Aici vom finanţa, în functie de dimensiune, cât mai multe localităţi pentru reabilitarea şcolilor, grădiniţelor, clădirilor primăriei, chiar şi spitale, daca vor putea să se încadreze în buget.

Reabilitatea presupune la nivel de cheltuieli eligibile, totul de la anvelopare, la montarea de panouri, pompe de căldură etc, cu scopul de a ajunge la măcar 30% mai puţine emisii decât înainte.

Programul pentru persoane fizice, pentru clădiri unifamiliale, nu a fost un succes extraordinar, au fost câteva probleme în scrierea ghidului precedent pe care sperăm să le corijăm pentru toamna aceasta şi să reuşim să lansăm un program care este o miniatura a programului pentru clădiri publice. Vom putea finanţa izolarea clădirilor, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, chiar şi eficientizarea în interiorul clădirii cum ar fi crearea unui sistem de management energetic. Vom ajusta mult preţul pentru că suma de 70.000 de lei nu a fost suficientă pentru un pachet complet şi eficient şi de acea au fost multe proiecte care nu au reuşit să se încadreze”.

Anca Ginavar, director MDRAP, a precizat că au fost înaintate peste 700 de cereri pentru consolidarea clădirilor publice, iar până la sfârşitul lunii mai au fost epuizate fondurile alocate pentru renovare şi consolidare aprofundată.

„Ca element de noutate, pentru clădirile de patrimoniu se lucrează împreună cu colegii de la Ministerul Culturii la un ghid de finanțare”, a spus doamna Ginavar.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a precizat că au linii de finanțare disponibile pentru renovarea clădirilor, mai mult au accesat un grant finanţat de BEI privind o campanie de conștientizare.

Lucian Dubalaru, consilier local la Primăria Sector 6, şi doamna Raluca Teodosiu, conferențiar dr.univ., sunt promotorii programului Fi RETROFIT, o campanie de conștientizare în rândul copiilor care a făcut din personajul nZEBI o mascotă iubită și cunoscută până în Parlament.

Doamna Oana Ozmen a amintit în cadrul conferinţei organizarea, în perioada 1-2 martie 2022,a expoziției  cu lucrările copiiilor privind eficienţa energetică în școli: “Aceasta este o dovadă că putem reuși să promovăm eficienţa energetică printr-o muncă de echipă și cu deschidere din partea decidenților. Îi asigur că vor avea un sprijin și un partener în acest demers pentru că impactul a fost extraordinar în rândul copiilor și părinților deopotrivă”.

Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN, preşedintele Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, a reiterat, în cadrul conferinţei, urgentarea  publicării unui registru al clădirilor, precum și importanţa auditorului energetic în acest domeniu.

Prof.univ.dr. Cătălin Lungu, reprezentant al REHVA, a adus în discuţie importanţa digitalizarii, crearea unui soft de certificare și auditare energetică și urgentarea normativului pentru ghidul de lucrări, atingând o problemă esențială în ceea ce privește implementarea proiectelor.

Horia Petran, reprezentant cluster PRO NZEB, a vorbit în cadrul evenimentului despre campaniile de conştientizare a eficienţei energetice în rândul cetăţenilor, asociația sa deruland un astfel de program în mai multe oraşe din ţară.

Bogdan Mucenică, reprezentantul producătorului  de rocă bazaltică Rockwool, a arătat că, potrivit unui studiu recent, peste 67% din pierderile de energie sunt în zona ferestrelor, iar în urma reabilitării termice a locuințelor acestea reduc pierderile de energie cu peste 70%. Cercetarea are un rol esențial în ceea ce privește materialele folosite și soluțiile tehnice propuse de către specialişti, a mai spus domnul Mucenică.

Irina FORGO, Director Programe FPSC – Federația Patronatelor Societăților din Construcții – a adus în discuţie importanţa măsurilor de sprijin pentru sectorul construcțiilor în vederea asigurării forței de muncă și a specializării pentru cei care vor executa lucrări la standarde n ZEB.

………
Economiile de energie sunt modalitatea cea mai rapidă și mai ieftină prin care putem contracara actuala criză energetică. Diminuarea consumului de energie contribuie pe termen scurt și lung la reducerea facturilor mari la energie ale gospodăriilor și ale întreprinderilor și reduce importurile de combustibili fosili din Rusia. Reducerea consumului de energie printr-o mai mare eficiență energetică este o componentă vitală a tranziției către o energie curată, sporind reziliența economiei UE și protejând competitivitatea sa în fața prețurilor ridicate ale combustibililor fosili.
Prin realizarea de economii de energie, rezervele noastre energetice vor putea acoperi cererea mai mult timp în lunile critice care urmează, permițând ca în acest răstimp să se realizeze investițiile necesare.

 

 

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Tranzactii intre parti afiliate DEER - OPCOM