Update articol:

Oil Terminal a completat convocatorul AGA cu propunerea de prorogare a discuțiilor privind majorarea de capital cu terenurile, până la obținerea de informații suplimentare de la Ministerul Economiei (articol actualizat cu punctul de vedere al companiei)

Sursa: www.oil-terminal.com

Conducerea Oil Terminal (OIL) a completat convocatorul AGA din 12 iunie, cu propunerile venite din partea domnului Dumitrescu Valentin Sebastian, acționar ce deține 16,73% din acțiunile societății, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti.

Dumitrescu Valentin Sebastian propusese urmatoarele puncte -constatarea faptului că decizia AGEA din 10 octombrie 2016 a încetat să-și producă efectele în 10.10.2017, constatarea faptului că Oil Terminal se supune Legii 24 în ce privește condițiile de prezență și cvorum, cu privire la majorarea de capital, prorogarea discuțiilor privind majorarea de capital cu terenurile, până la obținerea de informații suplimentare de la Ministerul Economiei.

Referitor la aceste propuneri, OIL Terminal a precizat urmatoarele:

“Solicitarea nr.1 pentru sedinta AGEA: Constatarea faptului ca Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6/10.10.2016 a incetat sa-si produca efectele la data de 10.10.2017 Pentru hotararea AGEA 6/10.10.2016 s-au efectuat formele de publicitate in anul 2018, fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniai, partea a IV-a din 10.01.2018, dupa finalizarea litigiilor initiate de actionari (Broadhurst Investments LTD, Fondul Proprietatea, Dumitrescu Sebastian Valentin si Dumitrescu Sebastian Andrei). Din aceste considerente, solicitarea de incetare a valabilitatii Hotararii AGEA nr. 6/10.10.2016 inainte de a fi inregistrata la ONRC si astfel opozabila catre parti contravine dispozitiilor legale in vigoare.

Solicitarea nr. 2 pentru sedinta AGEA: Constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. este supusa prevederilor Legii nr.24/2017 in ceea ce priveste conditiile de prezenta si de cvorum referitoare la majorarea capitalului social. Apreciem ca este atributul exclusiv al instantelor de judecata de a constata aplicabilitatea unei norme juridice la o situatie de fapt, nu al adunarii generale a actionarilor. In plus, chiar actionarul invoca in solicitarea sa o hotarare a Tribunalului Constanta in dosarul nr. 4811/118/2017*, prin care s-a decis ca Oil Terminal S.A. nu este supusa legislatiei pietei de capital atunci cand decide sa procedeze la majorarea capitalului social cu terenurile pentru care a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. In aceste conditii, apreciem ca nu este legala solicitarea ca adunarea generala sa constate ceva contrar dispozitiilor unei sentinte judecatoresti.

Solicitarea nr.3 pentru sedinta AGEA: Prorogarea oricaror discutii referitoare la majorarea capitalului social pana la obtinerea unor informatii suplimentare de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Solicitarea nr. 4 pentru sedinta AGEA: Imputernicirea Consiliului de Administratie al Oil Terminal S.A. in vederea obtinerii din partea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a unor informatii referitoare la situatia juridica a societatii. Intelegem ca prin aceste propuneri se solicita de fapt amanarea luarii unei hotarari AGEA cu privire la punctele nr. 4 ai 5 de pe ordinea de zi a sedintei AGEA din 12(15).06.2020, respectiv: – constatarea majorarii de drept a capitalului social al OIL TERMINAL S.A. cu valoarea celor doua terenuri in suprafaţa de 254.261,325 mp si respectiv in suprafaţa de 129.334,70 mp., obiect al Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 si seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011 emise de catre Ministerul Industriei si Resurselor; – aprobarea formularii cererii catre judecatorul – delegat pentru numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea celor doua terenuri ce urmeaza a fi incluse in procesul majorarii de capital a societatii. Apreciem ca motivele acestei solicitari sunt nefondate avand in vedere ca ne aflam in faza de inceput a procesului de majorare a capitalului iar raspunsurile la neclaritatile actionarilor vor fi formulate in urmatoarele etape ale procedurii de majorare si vor face obiectul unor sedinte AGA ulterioare, asa cum s-a prezentat deja in materialele aferente punctelor 4 si 5 ale sedintei AGEA 12(15).06.2020. Solicitarea nr. 1 pentru sedinta AGOA : Constatarea incalcarii de catre d-nii Cristian Florin Gheorghe, Costreie Toma Bogdan si Conov Paul a prevederilor art.28 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011. Solicitarea nr. 2 pentru sedinta AGOA : Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a d-nului Cristian Florin Gheorghe si desemnarea unui nou administrator. Prin Hotararea AGOA 5/04.04.2018 au fost alesi membrii Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Prin aceeasi hotarare a fost stabilta durata mandatului la 4 ani, indemnizatia fixa lunara, forma si continutul contractului de mandat. Aceasta hotarare nu a fost atacata de actionari, a fost inregistrata la ONRC, publicata in Monitorul Oficial, devenind astfel opozabila tertilor. Apreciem ca nu este atributul adunarii generale a actionarilor sa constate o eventuala incalcare a unor prevederi legale”.

VEZI AICI SOLICITAREA ACTIONARULUI!

În AGA din octombrie 2016, acționarii OIL au decis majorarea capitalului companiei la maxim 319,23 milioane de lei, cu valoarea terenurilor aportate de stat și cash. În data de 20.10.2017 acționarul minoritar Dumitrescu Sebastian Valentin a depus la Tribunalul Constanța o acțiune în constatare a nulității Hotărârii AGEA de majorare a capitalului al Oil Terminal S.A. nr. 6/10.10.2016. Compania a anunțat, în vara lui 2018, că apelul acționarului a fost respins definitiv.

În cererea din 18 mai, acționarul susține că decizia AGA respectivă nu a fost pusă până acum în aplicare și că nu își mai produce efecte.

Referitor la solicitarea de informații de la Ministerul Economiei, acționarul spune că societatea a obținut două certificate de atestare a dreptului de proprietate la nivelul anului 2011. El notează că acționarii nu cunosc care este instituția publică ce a fost implicată în procesul de privatizare, entitate căreia urmează să-i fie repartizate acțiunile nou emise și nici cum își vor putea exercita acționarii dreptul de preferință.

În opinia sa, conducerea societății trebuie să obțină aceste detalii de la Ministerul Economie.

Pe ordinea de zi a AGA convocată pentru 12(15).06.2020 se află constatarea majorării de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011.

 Statul român are 59,62% din acțiunile Oil Terminal.

 

BVBStiri BVB

STK EMERGENT (STK) (07/07/2020)

VAN la data 30.06.2020

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (07/07/2020)

Declaratie conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (07/07/2020)

Structura actionariat la data de 30 iunie 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (07/07/2020)

Informare detineri prag >5%

PREBET SA AIUD (PREB) (07/07/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014