Update articol:

Ordonanța care exclude companiile din ţări terţe de la licitaţiile publice, publicată în Monitorul Oficial (vezi documentul)

Sursa foto: facebook.com

* Document: Participarea operatorilor din statele terțe extracomunitare la procedurile de achiziții publice poate periclita decisiv marile investiții publice

*OUG  se referă doar la licitațiile viitoare

 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, care exclude în companiile chineze, dar şi alte companii din ţări terţe, de la licitaţiile publice, a fost publicată ieri în Monitorul Oficial.

Vezi aici documentul: https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–346–2021.html

Potrivit OUG, prin prezentul act normativ se urmărește modificarea cadrului legal din domeniul achizițiilor publice, astfel încât să fie redefinite anumite reguli generale de participare la procedurile de atribuire, în concordanță cu dispozițiile art. 25 din Directiva 2014/24/UE, care stabilește obligația statelor membre de a asigura un tratament egal cu cel oferit operatorilor economici din statele Uniunii Europene doar pentru operatorii economici din statele semnatare ale acordurilor la care face referire acest text de lege.  

Autorităţile spun că, în ultimii ani, s-a constatat o creștere a numărului de ofertanți din spațiul extracomunitar la procedurile de achiziții publice, care oferă garanții reduse cu privire la respectarea unor cerințe, cum ar fi: standardele de calitate certificate, standardele de mediu și dezvoltare durabilă, cerințe legate de condiții de muncă și protecție socială, politici concurențiale. Astfel, participarea operatorilor din statele terțe extracomunitare la procedurile de achiziții publice, în special în domeniul transporturilor, precum și în alte domenii strategice, cu impact asupra dezvoltării economice și sociale durabile a țării, poate periclita decisiv marile investiții publice din România.

În domeniul transportului feroviar și rutier urmează să fie inițiate proceduri de atribuire în cadrul unor proiecte majore de investiții finanțate din fonduri structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014—2020 și, respectiv, 2021—2027 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din bugetul de stat, pentru care nu pot fi asigurate condiții de concurență echitabile între societățile din state membre UE și cele din afara spațiului european și nici respectarea unitară a standardelor de mediu, muncă și protecție socială și dezvoltare durabilă, situație ce este de natură a genera blocaje și întârzieri în derularea procedurilor de atribuire, se mai arată în Ordonanţă .

Bogdan Chiriţoiu: “Strict  pe legislația de concurență europeană se pot exclude de la licitaţii companii din țări non-europene”

 

Potrivit autorităţilor, dacă nu se adoptă acest act normativ, în regim de urgență, doar în domeniul transporturilor, pentru perioada și tipurile de finanțări menționate mai
sus, se estimează investiții în valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro, care pot fi grav afectate de întârzierea intrării în vigoare a actului normativ.

Oficialii Guvernului mai spun că au apelat la adoptarea măsurilor prin OUG, ţinând seama de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că neadoptarea în regim de urgență a modificărilor legislative poate conduce la creșterea impactului negativ asupra obiectivelor asumate la nivel național și european, la creșterea riscurilor de întârziere în continuarea implementării obiectivelor majore de investiții, la diminuarea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Conform OUG, procedurile de atribuire în cadrul cărora operatorii economici au depus oferte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se supun legislației în vigoare la data inițierii acestora.

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (13/04/2021)

Desfasurare conferinta telefonica investitori si analisti 13 Aprilie 2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (13/04/2021)

Ziua Investitorului Bittnet - 15 Aprilie 2021

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (13/04/2021)

VAN la data de 31 martie 2021

ALTUR S.A. (ALT) (13/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA din data de 27/28.04.2021

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (13/04/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 06.04.2021 - 12.04.2021