Update articol:
Profit preconizat în acest an - 12.433 mii USD

Planul de investiții pentru anul 2019 la Alro Slatina prevede realizarea unor investiții în suma totală de 35.110.000 USD

Marian Daniel Nastase - Preşedinte al Consiliului de Administraţie Alro Slatina. Marian Daniel Nastase - Preşedinte al Consiliului de Administraţie Alro Slatina.

Acţionarii Alro Slatina au mai aprobat, astăzi, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alro SA extinderea numărului membrilor Consiliului de Administrație al Societății la 11 (unsprezece) față de 7 (șapte) câți sunt în prezent 

Acţionarii Alro Slatina au aprobat, astăzi, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor situatiile financiare consolidate și individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018 și a Raportului auditorului independent pentru anul 2018.

Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

– Venituri din vânzări:  2.598.735 mii RON

– Profit brut:   465.197 mii RON

– Rezultat operațional: 274.500 mii RON

– Profitul anului:  225.957 mii RON

– Total active: 2.784.095 mii RON

– Total capitaluri proprii:  1.223.639 mii RON

 Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

– Venituri din vânzări: 2.982.501 mii RON

– Profit brut: 669.877 mii RON

– Rezultatul operațional:  361.840 mii RON

– Profitul anului:  235.327 mii RON

– Total active:  2.939.444 mii RON

– Total capitaluri proprii:  1.172.824 mii RON

 Acţionarii au decis ca profitul distribuibil în suma de 349.697.102 lei să fie distribuit astfel: 202.859.715 lei dividend din profitul net al anului 2018, 123.740.285 lei dividend din rezultatul reportat din anii anteriori (profit nedistribuit), 23.097.102 lei rezultat reportat din profitul anului 2018, la dispoziția societății. 

Dividendul brut pe acțiune de 0,45756 lei a fost distribuit în întregime conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 608/13.12.2018, astfel încât nu sunt necesare și nu se vor efectua plăti sau restituiri de plăti rezultate din regularizare.

Acţionarii au mai decis Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, având următorii indicatori financiari principali:

 – Venituri din vânzări:      – 673.762 mii USD

– Costul vânzărilor:          – 617.577 mii USD

– EBIT:                                      –   28.799 mii USD

– Profit:                                      –   12.433 mii USD.

Planul de investiții pentru anul 2019 prevede realizarea unor investiții în suma totală de 35.110.000 USD.

 Acţionarii Alro Slatina au mai aprobat, astăzi, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alro SA extinderea numărului membrilor Consiliului de Administrație al Societății la 11 (unsprezece) față de 7 (șapte) câți sunt în prezent. Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație sunt aleși de către și dintre membrii Consiliului de administrație și, după caz, revocați de Consiliul de administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile și nu le-a delegat unei alte persoane, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Componenţa Consiliului de Administrație este următoarea:

· Marian-Daniel Năstase –Președinte;

· Serghei Gheorghe –- Vicepreședinte;

· Dobra Gheorghe -– Membru;

· Pavel Machitski – – Membru;

· Svetlana Pinzari –- Membru;

· Aleksandr Barabanov – – Membru;

· Iuga Vasile –  – Membru;

· Burduja Marinel – – Membru;

· Ciocîrlan Laurențiu Gabriel -– Membru;

· Truță Oana – Valentina  –  – Membru;

· Chetă Voicu – – Membru;

 Remunerația cuvenită pentru anul 2019 membrilor Consiliului de Administrație va fi de 3.100 EURO net lunar pentru fiecare administrator, platibili în lei. Limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2019 va fi de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2018, conform Alro.

Principalii acţionari ai  Alro sunt: Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social;  Pavăl Holding SRL, Bacău, care deține acțiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social,  Fondul Proprietatea – 10,2111 % din capitalul social, NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. – 4,4131 %; Fond de Pensii administrat privat AZT Viitorul tău, București, care deține acțiuni reprezentând 3,2690 %;

 

 

BVB | Știri BVB

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Sem II 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014