Update articol:

Președintele Electroargeș, amendat de ASF cu 60.000 lei, pentru neconvocarea AGA la cererea unui acționar

Sursa foto: www. electroarges.ro Sursa foto: www. electroarges.ro

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) l-a amendat cu 60.000 lei pe Constantin Ștefan, Președinte al societății Electroargeș, pentru că nu a convocat acționarii, la cererea unui acționar, arată un raport al instituției.

De asemenea, ASF a instituit în sarcina Consiliului de administrație al ELECTROARGEȘ SA obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii deciziei, având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acționarul Tudor Dumitru prin solicitarea înregistrată la emitent în data de 07.04.2020.

ASF a constatat: “În raport cu cererea de completare a AGOA ELECTROARGEȘ SA din analiza documentelor publicate de societate (pe site-ul operatorului de piață/pe site-ul A.S.F./pe siteul emitentului) nu au fost identificate informații cu privire la solicitarea formulată de acționarul Tudor Dumitru sau motivele pentru care reprezentanții societății nu au dat curs acestei solicitări, respectiv nu a fost identificat un raport curent publicat de societate cu privire la solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA din 27/28.04.2020.
În concluzie, în ceea ce privește respectarea obligațiilor de transparență ale societății, se reține faptul că investitorii/acționarii societății nu au fost informați cu privire la solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA ELECTROARGEȘ SA din data de 27/28.04.2020, formulată de un acționar îndreptățit să completeze ordinea de zi a adunării generale, respectiv de un acționar a cărui deținere depășește 5% din capitalul social al societății.
În aceste condiții, se constată încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A și art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
Persoana responsabilă: dl. Stefan Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș și persoană semnatară a rapoartelor curente publicate de societate, nu a asigurat respectarea prevederilor legale incidente, respectiv nu a publicat raportul curent privind cererea de completare a AGOA/27/28.04.2020 formulată de dl. Tudor Dumitru.
Pentru această faptă, se impune sancționarea persoanei responsabile cu amendă în cuantum de 10.000 lei.”

În speța analizată, președintele C.A. avea obligația convocării consiliului de administrație în vederea adoptării deciziei de completare a ordinii de zi a adunării generale a acționarilor, conform cererii formulate de dl. Tudor Dumitru, mai arata ASF.
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/13070/29.04.2020, transmisă ca răspuns la
adresa VPI nr. 3669/22.04.2020, societatea a comunicat, printre altele, prin reprezentant convențional avocat George Frăsineanu, următoarele: ”(…) vă aducem la cunoștință că Electroargeș a analizat intern solicitarea acționarului Tudor Dumitru de completare a ordinii de zi a AGOA Electroargeș din 27/28.04.2020. Analiza a fost efectuată prin intermediul departamentului juridic, comunicarea către acționar fiind efectuată de către președintele CA, cu respectarea atribuțiilor prevăzute de art. 140 ind. 1 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 și art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, astfel ca nu există și nici nu era necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliului de Administrație care să poată să fie comunicată către ASF.”
În aceste condiții, conduita adoptată de dl. Ștefan Constantin în calitate de Președinte C.A., prin utilizarea abuzivă a poziției deținute, manifestată prin neconvocarea ședinței C.A., reprezintă o neconformare a acestuia la obligația stabilită prin lege în sarcina acestuia și are ca efect nesocotirea/lezarea dreptului acționarilor prevăzut de art. 92 alin. (3) din Legea nr.24/2017, mai considera ASF, care arata: “Persoana responsabilă: dl. Ștefan Constantin care, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale incidente în materie), a afectat (a lipsit de efect) dreptul legal al acționarului cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și de a obține completarea ordinii de zi a AGA cu rezoluțiile propuse de acesta. Pentru această faptă, se impune sancționarea persoanei responsabile cu amendă în cuantum de 50.000 lei.”

 

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/09/2020)

Aprobare Tribunal - fuziune prin absorbtie a companiilor de servicii energetice

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/09/2020)

Contract de imprumut cu Gocab Software

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/09/2020)

Convocare AGOA - 23 (26) octombrie 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/09/2020)

Comunicat referitor la AGOA din 12.10.2020