Update articol:

Profit de 115,5 milioane lei pentru Transelectrica, în primele șase luni, în creștere de 3,8 ori

Transelectrica (TEL) a raportat un profit net de 115,5 milioane lei, în primele șase luni, în creștere de 3,8 ori, arată raportul financiar transmis Bursei de Valori București.

Veniturile din serviciul de transport au înregistrat o scădere în semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 cu suma de 33.889.689, determinată de diminuarea cantităţii de energie electrică livrată consumatorilor cu 5,96%, respectiv cu 1.664.679 MWh şi de reducerea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior).

În semestrul I 2020, veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune au înregistrat o scădere faţă de semestrul I 2019, în sumă de 10.698.742 corespunzător nivelului de utilizare a disponibilităţilor capacităţii de interconexiune de către traderii de pe piaţa de energie electrică.

Venituri din Inter TSO Compensation (ITC). Aceste venituri au fost mai mari în semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 cu suma de 1.242.560, datorită faptului că energia importată/exportată/tranzitată a fost mai mare decât în anul precedent, iar tariful de import/export/tranzit aplicat a crescut în anul 2020.

Venituri din tranzacţii CPT. Aceste venituri au fost mai mici în semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 cu suma de 954.472, întrucât cantitatea de energie vândută în semestrul I 2020 a fost cu circa 800 MWh mai mică decât cea din semestrul I 2019, iar preţul mediu de vânzare pe piaţa de echilibrare a fost mai mic cu circa 30% din cauza pandemiei Covid-19.

Veniturile din serviciile de sistem funcţionale au înregistrat o creştere în semestrul I 2020 faţă de semestrul I 2019, în sumă de 17.319.474, determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), în condiţiile diminuării cantităţii de energie electrică livrată consumatorilor cu 5,96%, respectiv cu 1.664.679 MWh.

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o creştere în semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 cu suma de 47.888.759, determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), în condiţiile diminuării cantităţii de energie electrică livrată consumatorilor cu 5,96%, respectiv cu 1.664.679 MWh. În semestrul I 2020, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mari cu suma de 45.159.697 comparativ cu cheltuielile privind achiziţia serviciilor de sistem tehnologice realizate. Această sumă majorează profitul brut al Companiei înregistrat la data de 30 iunie 2020.

Veniturile realizate pe piaţa de echilibrare au înregistrat o diminuare în semestrul I 2020 faţă de semestrul I 2019, cu suma de 113.865.984, determinată, în principal de următoarele aspecte: – scăderea dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piaţa de echilibrare; – modul de realizare a contractării pe pieţele anterioare pieţei de echilibrare; – evoluţia hidraulicităţii; – evoluţia preţului mediu de deficit înregistrat pe piaţa de echilibrare; – scăderea cererii de energie electrică, a consumului în condiţiile unei ierni blânde; – reducerea consumului de energie electrică ca urmare a reglementărilor emise de Administraţia Publică Centrală pentru prevenirea răspândirii Covid-19. Piaţa de echilibrare reprezintă un segment de activitate cu profit zero la nivelul Companiei.

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (21/01/2022)

Rezultate subscriere majorare capital social

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

VES SA (VESY) (21/01/2022)

Convocare AGAO 21/22.02.2022 - varianta in limba Engleza