Update articol:

Profitul Grupului Idea Bank din 2019, de 15,46 milioane de lei, va fi integral capitalizat la nivel consolidat

Adunarea Generală a Acționarilor Idea Bank din data de 27 aprilie 2020 a decis aprobarea rezultatelor Idea Bank S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019: profitul înregistrat al Societății pentru anul financiar 2019 este în suma de 15.011.859 RON, urmând că profitul să fie integral capitalizat.

De asemenea, acţionarii au decis aprobarea rezultatelor Grupului Idea Bank S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019: profitul înregistrat al Grupului Idea Bank S.A. pentru anul financiar 2019 este în suma de 15.468.445 RON, urmând ca profitul să fie integral capitalizat la nivel consolidat.

De asemenea, au fost aprobate situațiile financiare anuale individuale ale Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 și de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare individuale ale Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2019.

Au mai fost aprobate şi situațiile financiare anuale consolidate ale Grupului Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație Idea Bank S.A. privind activitatea aferentă entităților cuprinse în perimetrul de consolidare al Idea Bank S.A., pentru exercițiul financiar 2019 și de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare consolidate ale Grupului Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2019, precum și a Raportului financiar anual elaborat potrivit prevederilor Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

 

In data de 03.04.2020, Adunarea Generala a Actionarilor Idea Bank a aprobat:

  • Acordarea unui nou mandat de 4 ani dnei Adriana Dutescu in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Idea Bank S.A. si Presedinte al Comitetului de Audit si Risc, incepand cu data de 14.04.2020,
  • Acordarea unui nou mandat de 4 ani dlui Krzysztof Jan Florczak, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Idea Bank S.A., incepand cu data 14.04.2020.

 

BVB | Știri BVB

ZENTIVA S.A. (SCD) (20/03/2023)

Convocare AGOA & AGEA - 27/28 aprilie 2023

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (20/03/2023)

Notificare rascumparare actiuni proprii 9 ianuarie - 17 martie 2023

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (20/03/2023)

SNN anunta semnarea unui MoU cu ENEC

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (20/03/2023)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (20/03/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13.03.2023-17.03.2023