Update articol:

Programul „gROwth – ajutor nerambursabil de până la 100% din cheltuielile eligibile, maxim 500 mii euro, pentru construcţia de rezidenţe pentru persoane vârstnice

Guvernul Romaniei

Guvernul vrea să instituie, prin memorandum, o schemă de ajutor de minimis pentru construcţia de rezidenţe pentru persoane vârstnice denumită Programul „gROwth – rezidenţe pentru vârstnici” şi încadrarea acestei schemei de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

Schema are ca scop încurajarea construcţiei de centre private rezidenţiale, dezvoltarea de servicii de îngrijire necesare persoanelor vârstnice dependente cu standarde adecvate de locuire şi îngrijire, prin susţinerea financiară a cheltuielilor eligibile privind construcţia/reabilitarea şi înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de rezidenţe pentru persoanele vârstnice.

Obiectivele de investiţii ce vor fi propuse ca proiecte trebuie să
îndeplinească următoarele standarde minime de capacitate şi condiţii de
locuire:

a) proiecte de investiţii în centre rezidentiale pentru persoanele vârstnice
dependente singure ori a caror familie nu poate sa le asigure îngrijirea vor
asigura condiţiile de cazare adaptate atât persoanelor singure cât şi pentru
2 sau 3 persoane (garsoniere sau apartamente) asigurându-se 25
mp/persoană.

b) pentru persoanele vârstnice cu probleme medicale personalul însoţitor
se va asigura de către rezidenţă, dacă personalul medical consideră că
este oportun;

c) numărul maxim de persoane care vor îndeplini calitatea de însoţitor şi
numărul de asistente medicale vor fi stabilite prin schema de ajutor de
stat/de minimis.

d) clădirile în care se vor organiza centre rezidenţiale pentru persoanele
vârstnice dependente pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor
moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii;

e) construcţiile vor asigura următoarele condiţii de locuit:
– nu vor avea decât maxim un etaj, dacă nu au lift pentru a uşura
deplasarea locatarilor şi a personalului medical şi de asistentă;
detaliile privind structura construcţiilor şi spaţiile minim necesare vor fi
detaliate în cadrul schemei de ajutor de minimis;
– se va asigura un spaţiu suficient pentru personalul medical, inclusiv
cu minim de dotare cu echipament medical.

f) se vor asigura spaţii de recreere proprii sau pe o rază de cel mult 250
m de la rezidenţă;

Prestările de servicii accesibile persoanelor vârstnice, cu titlul gratuit sau
contra cost vor fi detaliate în schema de ajutor de stat/de minimis, acestea
fiind echivalente cu standardele hotelurilor de 4 stele.
Destinaţia investiţiei în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice
dependente va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de
funcţionare, în caz contrar investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor
de minimis.

Beneficiarii de susţinere financiară prin acest program au următoarele
obligaţii:
a) în cadrul fiecărei rezidenţe se vor asigura locuri pentru persoane
imobilizate la pat cel puţin în procent de 4% din numărul de locuri
existente.
b) asigurarea hranei se va face în capacităţi de servire cu circuit deschis pe
bază de meniuri prestabilite şi aprobate anual de CNSP.

Susţinerea financiară constă într-un ajutor nerambursabil de până la 100%
din cheltuielile eligibile, de până la maxim 500 mii euro, pentru
construcţia/reabilitarea şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de
rezidenţe pentru persoanele vârstnice, plătit la terminarea lucrărilor şi
obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale, diferenţiat în funcţie de localizarea rezidenţei, după cum
urmează:
– până la 50% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din primele 10
judeţe după nivelul de dezvoltare regională;
– până la 75% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din următoarele
10 judeţe după nivelul de dezvoltare regională;
– până la 100% dacă rezidenţa se afla într-o localitate din ultimele 20
de judeţe după nivelul de dezvoltare regională;

Schema de ajutor de minimis are caracter multianual şi se derulează până
la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu
reglementările europene.
Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la
data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul
ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin
legea bugetului de stat pentru acest program.
Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2019-2022.

Bugetul estimat al măsurii pentru perioada 2019-2020 este de 4 mld. lei,
din care 2 mld. lei în anul 2019, sume incluse în bugetul pe anul 2019 sub
formă de credite de angajament.

Beneficiarii măsurii de finanţare vor fi persoane juridice de drept privat care vor realiza construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea centrelor rezidenţiale cu standarde adecvate de locuire şi îngrijire pentru menţinerea unei vieţii active şi
sănătoase a persoanelor vârstnice cât mai mult timp posibil.

Prezenta schemă de minimis se adresează persoanelor juridice de drept
privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, fundaţii şi/sau grupuri fiscale,
aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare. Numărul total de beneficiari este de
circa 2000 de societăţi.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, respectiv:
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe
amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând
obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la
reţelele de utilităţi;
b) cheltuieli pentru investiţia de bază, au în vedere următoarele categorii:
– construcţii şi instalaţii – cheltuieli aferente activităţilor de
construire/reabilitare cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri,
instalaţii aferente construcţiilor, precum şi instalaţii electrice, sanitare,
instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de
încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de
instalaţii impuse de destinaţia obiectivului;
– amenajarea și echiparea rezidenței – cheltuieli pentru achiziţionarea
echipamentelor, mobilier, echipamente informatice, birotică, de
natura mijloacelor fixe.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021