Update articol:

Proiect: Ajutor de stat de peste 97 milioane de lei pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara, pentru 2021

Sursa foto: cenhd.ro

Guvernul vrea să aporbe o hotărâre privind acordarea unui ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.” în insolvență”, pentru anul 2021.

 

Astfel, prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două  unităţi miniere necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.”în insolvență”, pentru anul 2021, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final.

Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 97.410 mii lei, în următoarea structură:

– costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 12.350 mii lei

– costuri cu reconversia profesională-540 mii lei

– costuri de închidere subterană- 20.628 mii lei

-costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere- 37.213 mii lei

– costuri de recultivare a solurilor de suprafață-26.679 mii lei

Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A ”în insolvență” a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.

Ajutorul de stat în sumă totală de 97.410 mii lei pentru anul 2021, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat pe anul 2021.

Ajutorul de stat  pentru anul 2021 este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri, care include acordarea de ajutoare de stat și care vizează închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.”în insolvență”. Aceste măsuri de sprijin se acordă până în anul 2024 și au fost notificate și autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2016)7719 final, din data de 8 aprilie 2016, modificată și completată prin Decizia nr. Decizia nr. C (2018) 1001 final, din data de 16.02.2018.

Din cele patru exploatări miniere aflate în  structura CEH este necesar să intre în program de închidere două unităţi miniere şi anume EM Lonea şi EM Lupeni.

Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara- S.A denumită în continuare CEH S.A.” în insolvență” s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în  structura sa este necesar să intre în program de închidere două unităţi miniere şi anume EM Lonea şi EM Lupeni.

În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice  (apariţia unor falii) şi a unor infiltraţii de apă intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatării rezervelor pregătite la EM Lupeni.

De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apărut fenomene de autoîncălzire a cărbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrările de exploatare a cărbunelui şi se lucrează la lichidarea acestui fenomen în vederea continuării activităţii de producţie în condiţii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cărbunelui în zona abatajului menţionat anterior până la epuizarea resurselor de cărbune pregătite.

Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni până la finele anului 2018.

EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului  având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.

Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadă agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru EM Lonea cât şi pentru EM Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a unităţilor miniere după finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018.

Având în vedere că închiderea celor 2 unităţi trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 s-a constatat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel:

-EM Lonea până la finele anului 2020

-EM Lupeni până la data de 30 iunie 2021

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018.

CEH SA ”în insolvență” va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018. Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH SA ”în insolvență” se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului.

Aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A ”în insolvență” se face cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (21/09/2021)

Convocare AGOA 27 (28) octombrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (21/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (21/09/2021)

Numire administrator provizoriu

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni