Update articol:

Proiect de HG: Încasările din tarifele practicate de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), aflată în coordonarea premierului, vor fi vărsate integral la bugetul de stat

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.) se va transforma în Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.) se va transforma în Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului având rolul de a realiza și asigura implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul digitalizării, conform unei propuneri de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Autorităţii pentru Digitalizarea României.

ADR este finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Încasările obținute din tarifele practicate de ADR vor fi vărsate
integral la bugetul de stat.

Autoritatea pentru Digitalizarea României va prelua activitatea în domeniul digital şi structurile specializate în acest domeniu de la Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR) din subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care se desfiinţează. 

Autoritatea pentru Digitalizarea României are următoarele obiective:
a) digitalizarea sectorului public;
b) dezvoltarea și asigurarea interoperabilității între autoritățile și instituțiile publice;
c) dezvoltarea sistemelor de autentificare informatică și interconectarea sistemelor informatice publice;
d) dezvoltarea serviciilor publice electronice;
e) implementarea la nivel național de sisteme informatice care furnizează servicii de eGuvernare;
f) operarea de sisteme informatice ce furnizează servicii de eGuvernare;
g) elaborarea și implementarea reglementărilor privind activitățile specifice guvernării prin mijloace electronice în conformitate cu strategiile europene și naționale în domeniul digitalizării;
h) operarea de interfețe dintre sistemele informatice ale instituțiilor publice și cetățeni sau mediul de afaceri, fiind o poartă de acces a acestora către serviciile publice electronice furnizate de administrația publică;
i) implementarea de servicii digitale care valorifică mecanisme tehnice de certificare a autenticității și de asigurare a protecției datelor;
j) implementarea tehnologiilor specifice și a modelelor de exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susținerea implementării și furnizării serviciilor digitale inclusiv pe baza platformelor de tip cloud;
k) implementarea și exploatarea mecanismelor de acces la serviciile digitale în regim de mobilitate și de independență față de tehnologia de acces, pentru maximizarea adresabilității acestora;
l) asigurarea securității cibernetice pentru sectorul public;
m) implementarea inteligenței artificiale în sectorul public;
n) elaborarea și implementarea programului național de alfabetizare digitală a
cetățenilor României.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în îndeplinirea obiectivelor sale, are următoarele atribuții principale și responsabilități:
a) Dezvoltă și operează următoarele sisteme informatice, asigurând din punct de
vedere tehnic și procedural funcționarea:
1. sistemului e-guvernare și cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul
Sistemului Electronic Național – SEN, accesibil la adresa www.e-guvernare.ro;
2. sistemului “Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și
Impozitelor” – SNEP din cadrul Sistemului Electronic Național, accesibil la adresa
www.ghiseul.ro;
3. sistemului electronic de achiziții publice din cadrul Sistemului Electronic
Național, accesibil la adresa www.sicap-prod.e-licitatie.ro;
4. sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport
internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale
din programele de transport prin serviciile regulate județene și interjudețene,
accesibile la adresa www.autorizatiiauto.ro – portalul SAET;
5. sistemului “Punctul de contact unic electronic” – PCUe, accesibil la adresa
htps://edirect.e-guvernare.ro;
6. altor sisteme informatice de utilitate publică stabilite de către Guvern.
b) Coordonează autoritățile publice în elaborarea și implementarea strategiilor
naționale sectoriale pentru digitalizarea României.
c) Îndeplinește atribuțiile de autoritate responsabilă pentru realizarea,
operaționalizarea și administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
d) Asigură elaborarea standardelor și reglementărilor tehnice în domeniul
guvernării electronice și interoperabilității, precum și implementarea acestora.
e) Monitorizează și acordă asistență instituțiilor publice în vederea realizării
proiectelor de implementare a serviciilor publice electronice.
f) Realizează, implementează și dezvoltă sisteme și aplicații informatice
destinate digitalizării României.
g) Asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce privește
protecția datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme.
h) Colaborează cu instituții și organizații naționale, regionale și internaționale din
domeniul său de competență.
i) Elaborează și realizează programe și proiecte de informare și educare a
cetățenilor și companiilor cu privire la beneficiile oferite de serviciile publice
electronice.
j) Realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activități de proiectare în
domeniul său de competență, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și
servicii publice electronice.
k) Realizează centrul de suport pentru sistemele informatice operate.
l) Promovează și sprijină în mod activ creșterea interoperabilității între sistemele
informatice utilizate la nivelul administrației publice actuale, standardizare, reducerea
costurilor și accelerarea informatizării administrației publice locale.
m) Realizează strategia guvernamentală în domeniul digitalizării.
n) Întocmește și înaintează către Secretariatul General al Guvernului rapoarte
privind respectarea de către instituțiile publice a prevederilor legale din domeniul său de competență.
o) Stabilește relații cu mediul academic și cu societatea civilă în vederea
consultărilor și pentru derularea unor proiecte pe domenii de interes comun.
p) Stabilește relații cu mediul de afaceri în vederea consultărilor pe domenii de
interes comun și derularea de proiecte de parteneriat public-privat.
q) Stabilește relații cu entități din străinătate care au competențe și atribuții în
domeniul implementării și exploatării serviciilor digitale în administrația publică.
r) Participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional,
și reprezintă România, pe bază de mandat din partea Secretariatului General al
Guvernului, în organisme internaționale de cooperare în domeniul său de competență.
s) Exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a
Regulamentului (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2
octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi
acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a
problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.
t) Întocmește rapoarte semestriale asupra activității proprii, pe care le supune spre
aprobare prim-ministrului.
u) Exercită oricare alte activități din domeniul său de competență stabilite de
Secretariatul General al Guvernului.

Conducerea ADR este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat în activitatea de conducere de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Președintele conduce întreaga activitate a ADR și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.
Președintele Autorității pentru Digitalizarea României este ordonator terțiar de
credite.

Pentru buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional, ADR are un secretar general. Numărul maxim de posturi este 35 exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui. Personalul ADR este compus din funcționari publici și din personal angajat cu contract individual de muncă.

ADR preia toate drepturile și obligațiile AADR, inclusiv personalul și bunurile
mobile și imobile aflate în administrarea sau, respectiv, proprietatea AADR. Încadrarea personalului preluat se realizează cu respectarea procedurii și
regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.

Alexandru Petrescu, fost ministru al Comunicațiilor: „Guvernul Orban îngroapă digitalizarea României pas cu pas”

 

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (22/06/2021)

Hotarare CA - constituirea comitetelor consultative

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (22/06/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IAR SA Brasov (IARV) (22/06/2021)

Hotarari AGA O 21.06.2021

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut