Update articol:
Cooperarea dintre Statele Unite și România cu privire la reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR)

Reactoarele SMR -ideale pentru a înlocui termocentralele pe cărbuni; costul se poate ridica la 3,5 miliarde de dolari pe gigawatt de energie  (explicaţii extinse de la Ambasada SUA în România)

*  Guvernul Statelor Unite a investit peste 450 de milioane de dolari în dezvoltarea și acordarea de licență pentru NuScale.

* Este de așteptat ca primul modul NuScale să fie construit până în 2027, iar prima unitate completă cu 6 module să fie finalizată până în 2028. Acest lucru înseamnă cu doi ani înainte ca reactorul să fie utilizat în Statele Unite, conform planificării.

 

Cooperarea dintre Statele Unite și România cu privire la reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR) reprezintă un progres major despre utilizarea tehnologiilor nucleare emergente în lupta împotriva crizei climatice. Este vorba despre o tehnologie unică, de proveniență americană, care creează mii de locuri de muncă, consolidează securitatea energetică a Europei și contracarează din plin criza climatică, anunţă Ambasada SUA în România.  

Cu ocazia întâlnirii liderilor, oficialilor guvernamentali, asociațiilor non-guvernamentale și oamenilor de știință la Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP26) de la Glasgow, NuScale Power, prima și singura companie care a primit aprobarea de la Comisia de Reglementare din SUA, și Nucleaelectrica, producătorul român de energie nucleară, au convenit să colaboreze pentru a avansa tehnologii de producere a energiei curate în Europa. În urma parteneriatului, România are potențialul de a dezvolta prima centrală bazată pe reactoare modulare mici din Europa.

Conform datelor de la NuScale, costul se poate ridica la 3,5 miliarde de dolari pe gigawatt de energie.

Guvernul Statelor Unite a investit peste 450 de milioane de dolari în dezvoltarea și acordarea de licență pentru NuScale.

Ambasada SUA anunţă că s-a stabilit că România va primi peste 2 milioane de dolari sub formă de asistență tehnică din partea Statelor Unite, pentru a progresa cu obiectivele sale de a deveni un centru regional de educație și formare pe teme care țin de reactorul SMR. Asistența acoperă cooperarea pentru a înființa un simulator SMR la una dintre universitățile de top și sprijinul aferent studiului cu privire la amplasarea reactoarelor SMR, un transfer de bune practici cu deplasare în SUA (de tip „reverse trade mission”) și o serie de seminare pe teme de reglementări aplicabile reactoarelor SMR.

De asemenea, Banca de Import-Export a Statelor Unite (EXIM) a semnat un memorandum de înțelegere cu România, prin care s-a stabilit că se vor explora și identifica opțiuni pentru a face posibilă finanțarea prin EXIM de până la 7 miliarde de dolari.

Potrivit Ambasadei SUA în România, acest parteneriat permite ca “ingeniozitatea Statelor Unite din domeniul progreselor nucleare să fie adusă într-o zonă esențială a Europei, posibil cu doi ani în avans față de orice alt loc din lume. România este în prezent un lider și un model la nivel regional, iar angajamentul său de a combate criza climatică – prin utilizarea tehnologiei americane – subliniază cât de puternic este parteneriatul româno-american.

Reactoarele SMR presupun costuri scăzute, scalabilitate și flexibilitate, precum și capacitatea de a veni în completarea altor surse de energie curată. Au nevoie de foarte puțin spațiu pe sol, pot fi amplasate în funcție de nevoile specifice ale rețelei energetice a unei țări și oferă posibilitatea măririi capacității după cum dictează cererea.

De asemenea, pe lângă producția de energie, reactoarele SMR pot să joace și un rol esențial în decarbonizarea sectoarelor unde emisiile de carbon sunt greu de redus. De exemplu, energia nucleară poate fi folosită pentru producția de hidrogen curat, energie termică utilizată în procese industriale și de apă desalinizată pentru a respecta cotele privind decarbonizarea, standardele de calitate a aerului și nevoile de apă curată.

Reactoarele SMR sunt ideale pentru a înlocui termocentralele pe cărbuni. Acestea pot reține forța de muncă angajată, în centralele nucleare, având în vedere că multe dintre locurile de muncă sunt direct transferabile din sectorul minier în cel nuclear, cu o calificare interdisciplinară minimă și un impact economic mai mare.

Finanțarea dezvoltării energiei curate, inclusiv a celei nucleare ne va aduce succesul în ceea ce privește decarbonizarea. În acest sens, sperăm că Uniunea Europeană va răspunde solicitării copleșitoare a statelor-membre de a include energia nucleară în taxonomia pentru finanțare durabilă.

După cum a demonstrat creșterea bruscă a prețurilor energiei în Europa, securitatea energetică este esențială pentru securitatea națională. Schimbarea climatică, a generat, parțial, această criză energetică actuală. Prețurile actuale ridicate ale energiei subliniază nevoia de a reduce cererea pentru combustibili fosili, de a dezvolta și a utiliza diverse instrumente fără emisii de dioxid de carbon.

Acest anunț se bazează pe Acordul interguvernamental încheiat între România și Statele Unite pentru cooperarea în legătură cu Programul nuclear al României, semnat în decembrie 2020, și vine să cimenteze o relație de zeci de ani legată de promovarea energiei nucleare de uz civil”.

Inovație în domeniul energiei

 • În prezent, la nivel mondial se dezvoltă zeci de reactoare SMR, însă nu s-a construit încă unul și nici nu a fost acordată o licență în acest sens. NuScale este singurul reactor SMR care a primit certificarea de proiectare de la Comisia de Reglementare în domeniul Energiei Nucleare din Statele Unite (S. Nuclear Regulatory Commission).
 • Prin această inițiativă, este de așteptat ca primul modul NuScale să fie construit până în 2027, iar prima unitate completă cu 6 module să fie finalizată până în 2028. Acest lucru înseamnă cu doi ani înainte ca reactorul să fie utilizat în Statele Unite, conform planificării.

Locuri de muncă

 • Fiecare unitate NuScale completă ar necesita o forță de muncă de 270 de angajați, care să lucreze cu normă întreagă, pe posturi de calitate, bine remunerate. Ar putea să faciliteze și retenția de forță de muncă din termocentralele pe cărbune, dat fiind că multe posturi din termocentralele pe cărbune sunt transferabile direct în sectorul nuclear, necesită calificare interdisciplinară minimă și au un impact economic mai mare.
 • Lanțul intern de aprovizionare pentru producția a trei unități NuScale pe an ar putea genera aproximativ 13.500 de locuri de muncă.

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon

 • În Statele Unite, energia nucleară reprezintă cea mai amplă sursă de energie care nu eliberează dioxid de carbon și care produce aproape 55% din totalul de energie electrică generată fără emisii de dioxid de carbon. Ca amploare, după hidroenergie, este a doua sursă utilizată la nivel global, la aproximativ 30 %. Reactoarele modulare de mici dimensiuni sunt și fără amprentă de carbon și ar trebui să deschidă noi piețe în sectorul energiei nucleare.

Deșeurile

 • La data de 29 martie 2021, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a publicat rezultatele unui studiu amplu, care a concluzionat că energia nucleară nu dăunează sănătății omului sau mediului mai mult decât orice altă tehnologie de producere a energiei considerată durabilă.

Siguranța

 • Statele Unite pot să își asigure partenerii, în orice moment, că tehnologiile americane sunt proiectate, dezvoltate, construite și utilizate cu respectarea celor mai înalte standarde în materie de siguranță, securitate și neproliferare. Aceste standarde fac posibilă colaborarea internațională fără a ridica problema riscurilor asociate securității sau proliferării.

Înlocuirea termocentralelor pe cărbune cu centrale cu reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) NuScale

 

 • O centrală de reactoare de mici dimensiuni SMR NuScale, cu 12 module poate fi construită pe locul unei termocentrale pe cărbune deja existente, cu o amprentă mică la sol de circa 12 hectare.

 

Costuri

 • O centrală SMR NuScale de 924 de Megawați, care conține 12 module NuScale, generează un cost egalizat al producerii de energie în marja a 45 – 65$/MWh, în funcție de ipotezele din modelarea financiară a proprietarului centralei pentru serviciul municipal de utilități sau serviciul de utilități deținut de investitori; acesta se raportează la costurile generate de amplasarea într-un loc general, subdezvoltat și nepoluat (greenfield), aflat în sud-estul Statelor Unite.
 • Costurile anuale de funcționare și întreținere pentru o centrală NuScale cu 12 module sunt mai scăzute decât cele ale centralelor nucleare din SUA, aflate în funcțiune, în prezent din Q3.
 • Taxele pe emisiile de CO2 sunt menite să crească costul egalizat al producerii de energie pentru generarea de energie termală pe bază de combustibili fosili, cum sunt soluțiile intermediare pe bază de gaze naturale, care sporesc competitivitatea unităților NuScale.
 • Tehnologia scalabilă SMR a companiei NuScale poate fi implementată treptat, ceea ce oferă proprietarului centralei posibilitatea de a genera venit cu mult înainte de finalizarea construcției întregii centrale.
 • O centrală de reactoare de mici dimensiuni SMR NuScale, cu 12 module poate fi construită pe locul unei termocentrale pe cărbune deja existente, cu o amprentă mică la sol de circa 12 hectare. Proporțional, centralele NuScale de dimensiuni mai mici, cu 4 și cu 6 module au o amprentă la sol mai mică.
 • Anumitor părți din infrastructura unei termocentrale pe cărbuni li se poate schimba destinația și pot fi reutilizate.
 • De exemplu: sistemele de distribuire a apei de răcire, apa demineralizată, apa potabilă, elementele de protecție în caz de incendiu de la fața locului, stația de conexiuni și clădirile (de exemplu: cele administrative, cele de instruire, spațiile de depozitare).
 • Se pot economisi, la nivel de cost de investiție, în medie, aproximativ 100 de milioane de dolari, în funcție de locul de amplasare.
 • Centrala NuScale cu 12 module ar păstra baza de impozitare locală și ar continua să ofere beneficii economice, poate chiar mai mari, comunității:
 • ar angaja 270 de persoane, cu normă întreagă, pe posturi de calitate, bine remunerate
 • ar reține forța de muncă din termocentralele pe cărbune:
  1. multe posturi din termocentralele pe cărbune sunt direct transferabile în sectorul nuclear, de exemplu cele care țin de întreținere
  2. alte posturi pot fi transferate într-o centrală cu reactoare SMR, în urma unei calificări interdisciplinare, cum ar fi, de exemplu, operatorii de instalații
  3. de obicei, posturile din centralele nucleare sunt mai bine remunerate decât cele din termocentralele pe cărbuni, și au un impact economic mai mare în comunitățile deja existente în jurul termocentralelor pe cărbuni.
 • Utilizarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni evită etapa intermediară, costisitoare, pe gaze naturale, care implică trecerea termocentralei pe gaze naturale și obligația ulterioară de a dezafecta centrala un deceniu mai târziu. În plus, centralele SMR oferă mai multe locuri de muncă decât centralele pe gaze naturale, prin urmare reprezintă o opțiune mai bună pentru reținerea tuturor lucrătorilor din termocentralele pe cărbune.

 

Calendar pentru realizarea unui sistem gata de livrare până în 2030

 • Dat fiind că a obținut certificarea de proiectare din partea NRC în luna septembrie 2020, tehnologia SMR a companiei NuScale este pregătită pentru amplasare în viitorul apropiat, fiind capabilă să livreze modulele cel mai devreme în 2028.
 • Fluor Corporation, investitorul majoritar al NuScale, după ce a efectuat analize legate de schimbarea destinației termocentralelor pe cărbune, este pregătit să analizeze situri specifice unde se află termocentrale pe cărbune, în vederea implementării reactoarelor SMR NuScale, axându-se pe: configurarea centralei în ceea ce privește dimensiunea, nivelul de adecvare și funcția; reutilizarea rentabilă a infrastructurii unității, inclusiv bilanțul activelor termocentralei (de exemplu, sistemele de distribuire a apei de răcire, apa demineralizată, apa potabilă, elementele de protecție în caz de incendiu de la fața locului, stația de conexiuni și clădirile administrative, spațiile de depozitare și alte structuri existente), confirmarea că localizarea centralei este potrivită pentru scopul în care se intenționează să fie utilizată energia produsă (de exemplu, centralele care furnizează energie pentru termoficarea districtelor și energie termică folosită în procese industriale trebuie să se afle în proximitatea utilizatorilor finali).

 

 • Beneficii

 

 • Soluțiile centralelor SMR scalabile ale NuScale pot satisface o gamă largă de nevoi de energie curată, pot fi optimizate pentru a se adapta unor necesități variate de înlocuire a unei termocentrale pe cărbune și pot fi amplasate în diverse zone geografice.
 • Operațiunile flexibile, capacitatea de a-și regla cantitatea de energie furnizată în funcție de cerere și factorul de capacitate >95% ale NuScale oferă energie curată, disponibilă oricând și facilitează integrarea rețelei cu surse regenerabile de energie.
 • Modelul flexibil de implementare al tehnologiei NuScale și portofoliul de produse (configurații cu câte 4 – NPM (module), 6 -NPM, 12- NPM) pot oferi unei regiuni capacitatea de a utiliza un model de administrare de flotă pentru implementările de centrale de mari dimensiuni, precum și înlocuiri de termocentrale pe cărbuni de diferite mărimi (de exemplu, o tehnologie identică poate fi implementată pentru o gamă largă de nevoi energetice).
 • Înlocuirea unei termocentrale pe cărbune cu o unitate similară instalată de centrală SMR NuScale va necesita foarte puține modificări, sau chiar deloc, la nivelul sistemului de transmisie.

 

Reactoarele americane de mici dimensiuni (SMR)

Caracteristicile reactoarelor americane SMR: Statele Unite dezvoltă centrale nucleare avansate de capacitate de 300 MW sau mai mică și oferă potențial pentru costuri inițiale mai scăzute, o scalabilitate și flexibilitate de amplasare mai mari. Printre vânzătorii din Statele Unite de reactoare SMR, cu sistem de răcire cu apă ușoară, se numără companiile: NuScale, Holtec, Westinghouse și GE-Hitachi. Beneficiile-cheie oferite de tehnologiile americane includ:

 • Tehnologie dovedită: majoritatea reactoarelor SMR au la bază tehnologia reactoarelor cu apă ușoară, care a funcționat cu succes mai bine de 60 de ani. Prin utilizarea tehnologiilor existente, reactoarele SMR reduc ingineria „first-of-a-kind” (primul de tipul său). Reactoarele SMR sunt deja disponibile pe piață – Comisia de Reglementare în domeniul Energiei Nucleare din Statele Unite (S. Nuclear Regulatory Commission -NRC) a acordat certificare de proiectare pentru primul reactor SMR al companiei NuScale.
 • Modularitate: Modulele sunt construite în fabrică (prefabricate) și pot fi livrate pe cale rutieră sau feroviară, la locul de amplasare, gata de instalare.
 • Flexibilitate sporită: Modulele permit serviciilor de utilități să dimensioneze corect unitățile, în funcție de nevoile lor curente, apoi să crească, după nevoi, capacitatea acestora. Reactoarele SMR se pot cupla cu alte surse de energie, cum ar fi sursele regenerabile de energie și cele pe bază de combustibili fosili și cu procese industriale, pentru a mări eficiența și stabilitatea rețelei. Reactoarele SMR pot furniza energie pentru aplicațiile de la locurile de amplasare care nu au infrastructura necesară pentru a alimenta unitățile mai ample și pot înlocui centralele electrice cu combustibili fosili scoase din uz de pe siturile dezafectate.
 • Cost mai scăzut și construcție mai rapidă: faptul că sunt fabricate și asamblate în afara locului de amplasare reduce costurile generate de construcție și durata. Design-ul simplu elimină multe dintre sistemele de mari dimensiuni, complexe, cum sunt pompele de răcire, vasele externe ale generatorului de aburi și conductele de răcire ale reactorului, cu diametru amplu.
 • Siguranță sporită: majoritatea reactoarelor SMR vor fi construite subteran, sporind astfel siguranța și securitatea. Reactorul funcționează utilizând circulația naturală, prin urmare nu este nevoie de pompe. Se închide și se răcește singur, în siguranță, pe termen nedeterminat, fără să fie nevoie de operator, curent alternativ sau supliment de apă.

 

Activități ale Departamentului Energiei al Statelor Unite: în baza unui acord cu Departamentul american al Energiei (DOE), compania NuScale a primit fonduri de contrapartidă în valoare de peste 450 de milioane de dolari ca sprijin pentru dezvoltarea accelerată a tehnologiei sale și a obținerii certificării de proiectare de la  Comisia de Reglementare în domeniul Energiei Nucleare din Statele Unite (U.S. Nuclear Regulatory Commission -NRC). NuScale a primit certificarea de proiectare în luna septembrie 2020. Prima unitate a NuScale urmează să fie construită în Statele Unite; DOE sprijină eforturile de autorizare și licențiere pentru amplasarea reactorului SMR a doi furnizori de energie electrică; Tennessee Valley Authority a depus la NRC o solicitare timpurie pentru permisiune de amplasare, cu intenția de a amplasa un reactor SMR, iar Utah Associated Municipal Power Systems încearcă să obțină licență de construire a unui reactor SMR NuScale la laboratorul Idaho National Laboratory până în 2029.

Aplicații ale reactoarelor americane SMR: proiectele americane sunt destinate unei game largi de aplicații energetice și oferă un nivel ridicat de flexibilitate. În plus față de energie electrică pentru rețea, pot furniza energie termală și/sau electrică pentru desalinizare, producție de hidrogen și alte aplicații industriale. Scalabilitatea reactoarelor SMR face ca această tehnologie să fie ideală pentru a înlocui centralele electrice cu combustibili fosili în curs de scoatere din uz; capacitatea lor de a-și regla cantitatea de energie furnizată în funcție de cerere permite amplasarea extinsă de surse regenerabile de energie, fără să fie nevoie de utilizarea combustibililor fosili ca plan de rezervă.

 

BVB | Știri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/02/2024)

Rezultate financiare preliminare, consolidate, neauditate 2023

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/02/2024)

Inchiderea ofertei publice de vanzare de obligatiuni IMP27E

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR (IMP27E) (23/02/2024)

Notificare Tradeville SA - Indice de alocare si dobanda finala pentru oferta publica de vanzare de obligatiuni emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR

BRK Dow Turbo Short 38050 (BKDOWTSC9) (23/02/2024)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 26 si 27 Februarie 2024

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (23/02/2024)

Incepere proiect de extindere a capacitatilor energetice pe platforma A6 Dej