Update articol:

Reducerea numărului de posturi la Comisia Naţională de Prognoză, de la 235 la 114 – în şedinţa de Guvern de azi

Sursa Pixabay

Reducerea numărului de posturi la Comisia Naţională de Prognoză, de la 235 la 114, se află pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de azi.

Posturile care se reduc sunt posturi vacante, deci neocupate şi care nu generează efecte juridice și financiare, potrivit actului.

Modificările propuse sunt realizate în contextul diminuării numărului maxim de posturi anterior aprobate cu peste 50%, exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului demnitarului. Reducerea preconizată a  posturilor este propusă în vederea eficientizării activității CNSP. Reorganizarea și reducerile de posturi se vor realiza cu respectarea drepturilor la carieră a funcționarilor publici și potrivit procedurilor prevăzute de Codul administrativ și Codul muncii.

În nota de fundamentare se menţine structura generală a direcţiilor tehnice de specialitate ocupate în prezent şi se desfiinţează cele trei direcţii generale menţionate la Secţiunea a 2- a, Punctul 1, ale căror atribuţii au fost reduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2020, astfel:

“Cu privire la Compartimentul Audit Intern, precizăm că acesta este
nemodificat faţă de structura actuală (conform Hotărârii Guvernului nr.
375/2018), respectă legislaţia specială aplicabilă, este direct subordonat
conducătorului entităţii, respectiv preşedintelui CNSP.

Compartimentul Comunicare propus prin prezentul proiect de Hotărâre
a Guvernului va funcţiona la fel ca şi cel actual, la nivel de
compartiment, cu un număr de 2 posturi, cu 6 posturi mai puţin decât la
această dată. Menţionăm că în structura existentă “Monitorizare, presă
şi comunicare”, toate posturile sunt vacante. Prin noua structură propusă
la nivel de Compartiment Comunicare se realizează normalizarea
acestui tip de structură, aceasta devenind funcţională în conformitate cu
nevoile actuale ale instituţiei noastre, pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 544/2001 și a Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002.

Menţionăm că în noua structură propusă, Direcţia Generală de Strategie
şi Modelare este formată din actuala Direcţie Generală de Analize şi
Prognoze Globale la care au fost adăugate/incluse atribuţiile în
domeniul strategiei ale actualei Direcţii de Strategii şi Politici Publice,
din cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică.

Direcţia Prognoze Sectoriale şi Relaţii Internaţionale propusă în noua
structură este formată prin reorganizarea actualei Direcţii Analize de
Impact şi Prognoze Sectoriale, la care se adaugă atribuţiile privind
relaţiile internaţionale, precum acestea au fost stabilite prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2020 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea
Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Cu privire la Compartimentul Informaţii Clasificate, acesta se va
subordona preşedintelui CNSP, pentrurespectarea prevederilor art.41
alin.(2) din Legea nr.182/2020. În organigrama anexată se va regăsi
Serviciul Juridic şi Resurse Umane provenit din actuala Direcţie
Economică Administrativă, Juridică şi Resurse Umane”.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză, are ca principal obiect de
activitate elaborarea de prognoze privitor la evoluția macroeconomică,
precum și cercetarea sectorială.

În ultimii 2 ani, prin reglementări succesive și în dezacord cu principiile
organizării administrației publice centrale, Comisia Națională de
Strategie și Pronoză a dobândit, potrivit notei de fundamentare,   competențe care nu au legătură cu activitatea sa, precum administrarea schemelor de ajutor de stat,
finanțator pentru autoritățile administrației publice locale din Fondul de
Dezvoltare și Investiții, unitate centrală de fundamentare și atribuire a
proiectelor strategice de investiții realizate între sectorul public și unul
sau mai mulți parteneri privați.

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (27/11/2020)

Hotarari AGOA - 27 noiembrie 2020

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/11/2020)

Disponibilitate raport consolidat S1 2020

ALRO S.A. (ALR) (27/11/2020)

Vimetco Extrusion furnizor pentru una dintre cele mai sofisticate industrii

VES SA (VESY) (27/11/2020)

Hotarari AGA O & E 26.11.2020