Update articol:

Propunere Ministerul Energiei: Remunerația variabilă a Administratorului Executiv Nuclearelectrica SA va fi calculată având la baza salariul mediu brut lunar, nu indemnizația fixă brută lunară

*Nuclearelectrica: Componenta variabilă brută maximă de 3944,41 euro/luna pentru administratorul executiv, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, în cazul adoptării noii propuneri

Ministerul Energiei a transmis Nuclearelectrica o noua propunere cu privire la stabilirea remunerației variabile pentru  Administratorului Executiv, într-o solicitare de completare a ordinii de zi a AGA din 29 iulie.

Compania a transmis Bursei de Valori București: „Nuclearelectrica a primit, astăzi o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită pentru29.07.2019/30.07.2019 din partea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, după cum urmează:

Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează:

”d. Componenta variabilă anuală a remunerației Administratorului Executiv/Director General este între 24-36 ori media câștigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Valoarea componenței pe termen scurt, mediu și lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate în anexă 3.1, rezultând valoarea de plata a componenței variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritm: 

–     Comp. var. an 2019 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2019     (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var. an 2020 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2020     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var, an 2021 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2021     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

           – Comp. var. an 2022 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

Componenta variabilă pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferentă anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b”

Nuclearelectrica precizează că,  în cazul aprobării punctului introdus pe ordinea de zi a AGOA de către acționarul majoritar, Ministerul Energiei, remunerația variabilă a Administratorului Executiv al SN Nuclearelectrica SA va fi calculată având la baza salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018, în valoare brută de 6.179,58 lei (valoare netă 3.615 lei), nu indemnizația fixă brută lunară (de 6 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii)  a Administratorului Executiv al SNN, așa cum apărea la litera d) a punctului 3 din Anexă nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al Administratorilor Executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019.

Astfel, calculând ipotetic cu limita superioară a remunerației variabile ( de 36 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii) supusă aprobării AGA, rezultă o componentă variabilă brută maximă de 3944,41 Euro/luna (valoare netă maximă de 2307 Euro/luna), în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Niciun membru al conducerii executive a SNN nu a încasat componentă variabilă de la momentul încheierii Contractului de Mandat pentru un mandat de 4 ani.

Acţionarii companiei de stat Nuclearelectrica, ce administrează centrala nucleară de la Cernavodă, au fost convocaţi pentru a stabili dacă sunt de acord să îi acorde directorului general bonusuri de până la 216 salarii medii din sectorul energetic, adică în jur de 350.000 de euro, potrivit calculelor realizate de e-nergia.ro.