Update articol:

Rezultate Oil Terminal la nouă luni: profit net de 9,9 milioane de lei, faţă de 8 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut

Oil Terminal a înregistrat un profit net de 9,9 milioane de lei pe primele nouă luni ale anului 2020, faţă de 8 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cifra de afaceri realizată in primele 9 luni ale anului 2020 este de 140.544.329 lei. Față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat o crestere în mărime absolută de 14.702.335 lei.

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate în primele 9 luni ale anului 2020 comparativ cu perioada precedenta se prezintă astfel:

Oficialii Oil Terminal anunţă: ” Pentru trim. IV 2020 estimam realizarea unei cifre de afaceri in limitele bugetate pentru aceasta perioada, precum si efectuarea unor cheltuieli totale preliminate proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, ceea ce va conduce pana la finele anului la scaderea nivelului profitului brut realizat la 30.09.2020, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati”.

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 142.592 mii lei, mai mari cu 10% comparativ cu nivelul aprobat pentru 9 luni 2020 și mai mari cu 12,5% comparativ cu 30.09.2019.
Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 10,1% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate care dețin o pondere de 98,3% în cifra de afaceri și o creștere cu 12,6% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2019.
Veniturile financiare în sumă de 223 mii lei sunt mai mici cu 87 mii lei față de BVC aprobat și cu 145 mii lei comparativ cu 30.09.2019.

Cheltuielile totale realizate la 30.09.2020 sunt în creștere cu 4,1% (5.142 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC, de la 125.628 mii lei la 130.770 mii lei, majorare care se încadrează în prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr.26/2013, care precizează că ”în execuția BVC, în cazul în care se înregistrează depăşirea veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi”, și mai mari cu 12% comparativ cu 30.09.2019.
Cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 4,2% față de nivelul bugetat și în creștere cu 11,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, de la 114.782 mii lei la 127.958 mii lei.

Cheltuielile financiare înregistrate sunt peste nivelul bugetat cu 0,6% (17 mii lei) și în creștere cu 45,4% (878 mii lei) față de 30.09.2019, datorită nivelului dobânzilor aferente creditelor de investiții contractate, cât și înregistrării unor diferențe nefavorabile din evoluția cursului de schimb valutar leu/dolar în perioada de referință.

La data de 30 septembrie 2020 numărul mediu de personal este de 948 angajaţi, fata de 942 de angajati reprezentand numarul mediu inregistrat la 30 septembrie 2019.

Principalele obiective de investiții realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020:
 Domeniul Public al Statului
 Modernizare rezervor R31 Secția Platformă Sud
 Domeniul Privat (Oil Terminal)
 Modernizare skid contorizare motorină Refacere instalație PSI în Dana 79 SP Port
 Reparație capitală conductă DN 700 apă incendiu
 Reabilitat conductă aducțiune apă de mare pentru intervenție
 Înlocuire conductă apă PSI DN 700
 Tunuri PSI (sistem de stingere a incendiilor)
 Reabilitat locomotivă LDH
 Reabilitat capac și virola rezervor 18 SP Port
 Reabilitat drum acces rampă instalație descărcare autocisterne motorină și biodiesel SP Sud
 Reabilitat tronson păcură I DN 500 zona claviatură Port

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (11/06/2021)

Investitie in actiunile Arctic Stream

MECANICA FINA SA (MECE) (11/06/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (11/06/2021)

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Reg. (UE) 596/2014