Update articol:

AGA Romgaz pentru aprobarea unui dividend total repartizat din profitul pe 2018, rezultatul reportat și din repartizarea unei sume conform OUG nr. 114/2018

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare 26 aprilie), pentru aprobarea dividendului total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2018, din rezultatul reportat și din repartizarea unei sume conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.

Alte puncte pe ordinea de zi sunt

– Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2018

– Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situaţiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018

-Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situaţiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018

-Aprobarea Situaţiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016

-Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016

– Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018

-Aprobarea valorii dividendului pe acţiune repartizat din profitul net realizat în anul 2018

– Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001
 
– Aprobarea repartizării unor sume din rezultatul reportat

-Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din rezultatul reportat

-Aprobarea repartizării unei sume, conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018

– Aprobarea valorii dividendului suplimentar pe acțiune repartizat conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018

– Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar 2018.

Compania a raportat că profitul net preliminat pentru anul 2018 este 1,4 miliarde lei (2017: profit net ajustat cu venitul recunoscut din rambursarea accizei privind gazele aferente consumului tehnologic – 1,6 miliarde lei).

 

Profitul net preliminat al Romgaz pentru anul 2018 este 1,4 miliarde lei (vezi video și actualizări)

BVBStiri BVB

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (15/10/2021)

Convocare AGEA pentru data de 8 decembrie 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (15/10/2021)

Act aditional la contract de credit

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)