Update articol:

Scădere de aproape 40% a profitului Conpet, după primul semestru

Sursa: Conpet
  • FTSE Russell a decis, în iunie, includerea acţiunilor Conpet în indicele FTSE Frontier Markets
  • Compania a realizat investiții de 32,3 milioane de lei, în primul semestru

Conpet, operatorul sistemului național de transport țiței, a raportat un profit de 21,62 milioane lei, după primele șase luni ale anului, mai mic cu 39,5% față de perioada similară a anului trecut.

Profitul din exploatare realizat în semestrul I al anului 2018 față de același semestru al anului 2017 a înregistrat o scădere de 17.173 mii lei (42,48%) în principal ca urmare a scăderii veniturilor obținute din prestarea serviciilor de transport țiței, gazolină și condensat și a creșterii cheltuielilor cu personalul, precizează compania în raportul financiar, adăugând: „ Ca urmare, profitul brut și profitul net au înregistrat, la rândul lor scăderi de 16.705 mii lei (39,46%) și respectiv de 14.141 mii lei (39,54%), iar indicatorul EBITDA este cu 17.211 mii lei (27,45%) mai mic decât în anul precedent. Comparativ cu prevederile bugetare, profitul din exploatare reprezintă 97,44% din nivelul planificat iar indicatorul EBITDA reflectă un grad de realizare de 98,47%”.

Oficialii companiei notează că rezultatele au fost influenţate şi de o întârziere a creşterii tarifelor: „La construcția bugetului pentru anul 2018 a fost previzionată o creștere a tarifelor de transport începând cu luna aprilie însă această modificare a fost aprobată de ANRM în luna iunie. Acest decalaj de timp de aproape trei luni în modificarea tarifelor a avut efecte nefavorabile asupra veniturilor din transport și a cheltuielii cu cota de modernizare. Aceste efecte au fost parțial compensate de cererea de transport mai mare decât cea planificată precum și de economiile pe care societatea le-a realizat la cheltuielile cu materialele, cheltuielile de personal, cheltuielile de întreținere și reparații și cu alte servicii”.

Potrivit Conpet, cererea pentru servicii de transport pe calea ferată și combinat (conducte și cale ferată) a fost mai mare decât cea planificată și în consecință cheltuielile cu transportul pe calea ferată au fost mai mari decât cele prevăzute în buget.

În primele şase luni din 2018, cheltuielile de exploatare sunt în sumă de 176.722 mii lei, înregistrând o creștere cu 8,97% față de cele înregistrate în prima jumătate a anului 2017, în principal datorită creșterilor salariale și a cheltuielilor cu provizioanele (concedii de odihnă neefectuate, participarea slariaților la profit, drepturi cuvenite salariaților la data pensionării) înregistrate în semestrul I 2018, mai arată compania, adăugând: „S-au înregistrat economii de cheltuieli față de prevederile din buget, astfel: · cheltuieli cu prestațiile externe: 1.937 mii lei (3,82%); · cheltuieli cu personalul: 1.636 mii lei (2,42%); · cheltuieli materiale: 399 mii lei (10,86%); · cheltuieli cu energia și apa: 108 mii lei (1,78%). Costurile operaționale înregistrate cu exploatarea celor două subsisteme de transport (țară și import) în semestrul I 2018 sunt crescute cu 6,16% față de 2017 și sunt generate de influența unor factori, precum: creșteri de prețuri la energie electrică și gaze, creșterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a negocierii noului contract colectiv de muncă și a creșterii salariului minim brut. Profitul aferent activității de transport pe subsistemul țară a scăzut cu 7.475 mii lei în principal ca urmare a creșterii cheltuielilor cu personalul (6.402 mii lei). Din activitatea de transport pe subsistemul de import în perioada ianuarie – iunie 2018 a rezultat un profit cu 3.788 mii lei mai mic față de perioada similară a anului 2017, în special datorită scăderii veniturilor din transport (1.913 mii lei) și a creșterii cheltuielilor cu personalul (1.658 mii lei)”.

În perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2018, CONPET a realizat investiții în valoare de 32.317 mii lei.

Programul de investiții pentru anul 2018 a avut în vedere continuarea lucrărilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport țiței și gazolină, precum și lucrări de investiții asupra instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Petrolului.

La data de 30.06.2018, Conpet avea o capitalizare bursieră de 779,18 milioane lei (167,16 milioane euro), ocupând poziţia 18 în “Top 25 al emitenţilor după capitalizare”.

În data de 20.06.2018, compania FTSE Russell a decis includerea în indicele FTSE Frontier Markets a societății Conpet.

FTSE Russell reprezintă una dintre cele mai mari agenţii de evaluare financiară la nivel mondial. Aceasta furnizează date financiare pentru investitorii internaționali, realizează și revizuieşte anual clasificarea ţărilor, din punct de vedere a piețelor de capital, în cele patru categorii – pieţe de capital dezvoltate, pieţe de capital emergente avansate, pieţe de capital emergente secundare şi pieţe de capital de frontieră, prin analizarea a 21 de criterii care urmăresc cadrul de reglementare, custodia şi decontarea, cadrul de tranzacţionare și operaţiunile cu derivative. Indicele FTSE Frontier Markets urmărește evoluția piețelor de frontieră și este alcătuit din aproximativ 400 de companii. FTSE Frontier a înregistrat un randament de aproximativ 21% în ultimii 5 ani. Orice modificare intervenită în structura indicelui este atent urmărită de managerii internaționali de fonduri de investiții, care își aliniază portofoliile la indice. Includerea în componența indicelui FTSE Frontier Markets este benefică pentru companie prin faptul că o parte din investitorii instituționali urmăresc replicarea structurii indicilor ca strategie de investiție, notează Conpet.

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014