Update articol:
ARTICOL ACTUALIZAT

Scaunele administratorilor Romgaz se clatină – acționarii au respins indicatorii cheie de performanţă din Planul de administrare și bonusurile pentru conducere

Acționarii Romgaz au respins, astăzi, pe linie propunerile de pe ordinea de zi a Adunării Generale, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Astfel, acționarii nu au aprobat indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari, rezultaţi din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA întocmit pentru perioada 2018-2022.

De asemenea, au respins componenta variabilă anuală a remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, în cuantum de 12 indemnizaţii fixe lunare, dar și forma și conținutul actului adiţional la contractul de administrație încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie al SNGN ROMGAZ SA.

Aceste decizii pun în pericol mandatele membrilor Consiliului de Administrație.

OUG 109 privind managementul corporatist arată, la articolul 30: ‘ (4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.’

Se pare că în această situație este și Romgaz, iar mandatele administratorilor urmează să fie revocate, după cum ne-au spus mai multe surse.

În martie, a avut loc o nouă negociere între conducerea Romgaz și Ministerul Energiei, pe tema indicatorilor de performanță, ca urmare a adoptării OUG 114. Conform procesului verbal postat de Romgaz, Ministerul a venit cu propuneri care au fost acceptate de oficialii companiei. Faptul că Ministerul a votat împotriva punctelor de pe ordinea de zi a AGA pare să indice o nouă răzgândire a autorității.

Ieri, Liviu Nistoran a renunțat la mandatul de președinte al companiei, locul său fiind luat de Ramona Ungur. Se pare că actualul CA va rămâne interimar, potrivit surselor noastre.

Totodată, în AGA, au fost repinse următoarele: 1. Indemnizaţia fixă lunară pentru Directorul General și/sau a administratorilor executivi în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii; 2. Indemnizaţia fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii; 3. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei Directorului General și/sau a administratorilor executivi în limita a 2 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul General și/sau administratori executivi; 4. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei Directorului Economic în limita a 1,3 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul Economic.

Ramona Ungur, noul președinte al Romgaz, după ce Liviu Nistoran a renunțat la mandat

Profit de 541,9 milioane lei, pentru Romgaz, în creștere cu 16,26%

 

BVBStiri BVB

ELECTROARGES SA (ELGS) (29/05/2020)

Incetare Mandat Reprezentanti Permanenti, Numire Reprezentanti Permanenti

TERAPLAST SA (TRP) (29/05/2020)

Rezultatul procesului de consultari cu sindicatul

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (29/05/2020)

Document informare - alocare actiuni

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (29/05/2020)

Raportare conform art. 69 alin. (1) din Legea 24/2017