Update articol:

Secretariatul General al Guvernului, acţionarul majoritar la Transelectrica, vrea să-şi asume conducerea companiei observaţiile şi clarificările statului şi să convoace AGA

Sursa: Facebook
  • SGG (…) va transmite eventuale observaţii sau clarificări în termenele prevăzute de lege la documentele supuse aprobării AGOA, doar în cazul în care acestea vor fi însuşite de către Directoratul companiei şi Consiliul de Supraveghere şi transmise în mod oficial prin Convocatorul AGOA la sediul SGG.

La doar câteva zile după ce a respins distribuirea de dividende și nu a aprobat situațiile financiare, Secretariatul General al Guvernului (SGG), acţionarul majoritar al Transelectrica, vrea o nouă AGA pentru repunerea pe ordinea de zi a punctelor respinse în Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 aprilie.   

În acest sens, SGG a transmis către Transelectrica două adrese, pe 28 aprilie, respectiv pe 4 mai.    

Astfel, Secretariatul General al Guvernului, acţionarul majoritar al Transelectrica, a transmis către companie, pe 4 mai 2021, o nouă adresă de solicitare de convocare a Adunării Generale a Acţionarilor, dorind să repună pe ordinea de zi punctele respinse, tot de SGG,  în şedinţa AGOA din 27 aprilie 2021.

Vezi aici solicitarea din 4 mai:  https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TEL_20210506164342_RC-12-revenire-solicitare-convocare-AGOA-cu-adresa-SGG.pdf

Adresa SGG din 4 mai, vine după ce, în data de 28 aprilie 2021, a fost înregistrată la Transelectrica solicitarea acţionarului Statul Român reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului nr.20/10221/T.H.G./27.04.2021. În solicitare, SGG cerea o nouă AGA pentru aprobarea situaţiilor financiare separate ale Transelectrica pentru 2020,  aprobarea situaţiilor financiare consolidate pentru 2020, aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020, aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31 decembrie 2020, aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31 decembrie 2020, descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020″.

Vezi aici solicitarea din 28 aprilie: https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TEL_20210428184244_11-RC-Solicitare-SGG-Convocare-AGOA-si-solicitare-SGG-Ro.pdf

În niciuna din ambele adrese ale SGG, transmise de companie la BVB, nu se specifică motivul respingerii situaţiilor financiare pe 2020 şi respingerea distribuţiei de profit.

Adresa SGG din 4 mai lasă loc la multe interpretări. Astfel, documentul, semnat de Tiberiu Horaţiu Gorun, şeful SGG, se transmite că, în calitate de autoritate publică tutelară, nu poate interveni în activitatea de administrare şi conducere a Transelectrica, competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a companiei şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectuarea acestora, revenind Consiliului de Supraveghere şi Directoratului companiei.

În cerere, SGG precizează: “Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  nr.1 din data de 27 aprilie  2021, nu au fost aprobate situaţiile financiare separate ale Transelectrica pentru exerciţiul financiar al anului 2020, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020, distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31 decembrie 2020, distribuirea de dividende din rezultatul raportat existent în sold la 31 decembrie 2020 şi nu a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului Companiei şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020”.

Acum, SGG face precizarea că, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, va transmite eventuale observaţii sau clarificări în termenele prevăzute de lege la documentele supuse aprobării AGOA, doar în cazul în care acestea vor fi însuşite  de către Directoratul companiei şi Consiliul de Supraveghere şi transmise în mod oficial prin Convocatorul AGOA la sediul SGG.

“Vă rugăm să ne transmiteţi cu celeritate Convocatorul AGOA, însoţit de materialele corespunzătoare ce vor cuprinde documentele refăcute, conform prevederilor legale, SGG dorind ca acestea să fie aprobate până la termenul de depunere a situaţiilor financiare stabilit prin lege”, transmite SGG.

Conducerea Transelectrica spune că, Potrivit art.119 alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – ”Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii”.

Ştefan Jicol, directorul general al Direcţiei Generale Politici Publice şi Control Intern Managerial şi coordonator al Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru Secretariatul General al Guvernului, s-a constituit, recent, avertizor de integritate, mai precis în 19 aprilie 2021, sesizând la multe nereguli în cadrul instituţiei.

Acest compartiment din SGG coordonează activitatea celor mai profitabile întreprinderi de importanţă strategică cu acţionariat majoritar de stat – Transelectrica, Transgaz, RAPPS, OPCOM, SMART etc.

Ştefan Jicol susţine că doamna Laura Dragotă a dat ordin Compartimentului Registratură ca toate documentele care privesc activitatea acestor companii să fie direcţionate exclusiv biroului său şi să nu mai ajungă, pe circuitul normal al documentelor, în posesia conducerii, respectiv a lui Ştefan Jicol.

În calitatea de avertizor de integritate, Ştefan Jicol dă ca exemplu documentele privind organizarea şedintelor AGA din Transelectrica, care au avut loc în 27, respectiv 29 aprilie, „documente care au fost comunicate de societate către SGG încă din luna martie, prin adresele 139061/29 martie 2021 şi 138171/29 martie 2021 şi care au fost preluate personal de la registratură de către doamna Dragotă”. Aceste documente nu erau înregistrate la DGPPSCIM şi nici la Compartimentul Guvernanţă până la 19 aprilie când Ştefan Jicol s-a constituit avertizor de integritate, acesta susţinând că nu i-au fost puse la dispoziţie de Laura Dragotă.

Conform avertizării, “una din explicaţiile ascunderii acestor documente ar fi aceea că se urmăreşte neparticiparea reprezentantului SGG la cele două şedinţe AGA ale Transelectrica şi declanşarea unui scandal mediatic care să afecteze imaginea publică a conducătorului SGG, a premierului şi a directoului DGPPSCIM”, respectiv Ştefan Jicol.

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie