Update articol:
Răspuns la cererile lui Tudor Ciurezu,

SIF Banat Crișana explică de ce nu s-a constituit parte civilă, în dosarul penal al fostului președinte Dragoș Bîlteanu

SIF Banat Crișana (SIF1) nu s-a constituit parte civila, în dosarul penal al fostului președinte Dragoș Bîlteanu, deoarece nu s-a identificat un prejudiciu ca urmare a încheierii tranzacțiilor cu acțiuni Azuga Turism, conform concluziilor prezentate de
auditorul extern contractat de societate să analizeze situația, potrivit materialelor de prezentare pentru Adunarea Generală din 20 iunie.

Explicațiile vin după ce SIF Oltenia, împreună cu alți acționari ai SIF Banat Crișana, au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale din 20 iunie, solicitând dividende suplimentare de la SIF Banat Crișana (SIF1), dar și ca aceasta să spună de ce nu s-a constituit parte civilă în procesul lui Dragoș Bîlteanu. Solicitarea a fost făcută de SIF Oltenia, Alimentara Slatina SA, Flaros SA, Mercur SA, Univers SA, Voltalim și Tudor Ciurezu, care dețin împreună 5% din capitalul SIF1.

Referitor la doasrul penal, SIF1 a transmis că societatea a decis contractarea serviciilor unui auditor independent, Big Four – PricewaterhouseCoopers & SCA David și Baias – pentru a efectua o analiză specifică a tuturor aspectelor relevante în speță, legate de încheierea de către societate a tranzacției referitoare la societatea Azuga Turism SA: ” Proiectul a fost coordonat de o echipa de avocați din cadrul SCA David și Baias, pe aspectele juridice ale tranzacției, iar pe aspectele de natură financiară, de către consultanții financiari din cadrul PricewaterhouseCoopers. Echipa de forensic a auditorului independent a analizat timp de 11 luni tranzacțiile cu acțiuni Azuga Turism și a avut acces la toate documentele solicitate. Auditorul independent a făcut o analiză în detaliu atât a tranzacției privind achiziția pachetului de acțiuni, cât și a subscrierii de către SIF Banat-Crișana a acțiunilor nou emise în cadrul majorării capitalului social al Azuga Turism SA.
În ceea ce privește achiziția pachetului de acțiuni de 96,8% din capitalul social al Azuga Turism SA de către SIF Banat-Crișana au fost analizate valorile estimate în cadrul evaluării Azuga Turism de către SIF Banat-Crișana, respectiv de către experții desemnați în cauza penală de către organele penale, respectiv de către părțile din acest dosar. Raportul  auditorului a statuat că, în condițiile în care estimarea de valoare realizată de expertul desemnat în cauza penală nu sunt prezentate și justificate două elemente cheie (valoarea EBITDA previzionată și nivelul investițiilor considerate pentru o instalație nouă, cu dată certă de construcție), nu se poate concluziona că tranzacția efectuată, bazată pe valoarea estimată în studiul investițional realizat de către SIF Banat-Crișana, ar fi condus la un prejudiciu”.

Foștii șefi ai SIF1 Banat Crișana Dragoș Bîlteanu și Najib El Lakis au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu suspendare fiecare, de către Tribunalul București, după ce au făcut acorduri de recunoaștere  a vinovăției, într-un dosar penal instrumentat de DIICOT, început în 2014. 

Persoanele vătămate SIF Banat Crişana S.A. şi S.C. Industrialexport S.A. nu s-au consituit părţi civile în cauză, potrivit instanței.

În plus, SIF Oltenia a mai cerut un raport asupra rezultatelor plasamentelor realizate în perioada 2017- 30 aprilie 2019 și justificarea acestora, dar și un raport cu privire la tranzacțiile efectuate de societățile la care SIF Banat deține pachetul majoritar – SIF Hoteluri, SIF Imobiliare, Administrare Imobiliare, în aceeași perioadă.

Referitor la tranzactiile efectuate de către societățile la care SIF Banat-Crișana S.A. deține pachetul majoritar, SIF1 a transmis că atât SIF Hoteluri (simbol CAOR) cât și SIF Imobiliare Plc (simbol SIFI) au realizat informarea (periodică și continuă) a acționarilor și investitorilor privind activitatea desfășurată prin rapoartele publicate (e.g. rapoarte curente, rapoarte anuale, rapoarte semestriale și rapoarte trimestriale – în cazul SIF Hoteluri SA), cu conținutul și în termenele prevăzute de legislația pieței de capital.

Totuși, SIF1 adaugă: „Având în vedere solicitările grupului de acționari privind „Tranzacțiile de vânzare de societăți / pachete de acțiuni / active imobilizate efectuate de către societățile la care SIF Banat Crișana deține pachetul majoritar de acțiuni realizate în perioada 2017-30.04.2019”, acestea sunt prezentate în tabelul următor:

„De asemenea, pe parcursul anilor 2014-2018, SIF Banat-Crișana a prezentat acționarilor, în cadrul rapoartelor anuale, activitatea desfășurată de SIF Imobiliare Plc – companie inclusă în „Top 10 companii” din portofoliul administrat de SIF Banat-Crișana, potrivit materialelor citate, care prezintă următoarea sinteză: „SIF Imobiliare PLC („SIFI”) a fost înființată, prin încorporarea a 18 companii cu activități din domeniul imobiliar din portofoliul propriu, la data de 18.07.2013 în Nicosia, Cipru, sub denumirea SIF Imobiliare Limited, având numărul de înregistrare HE323682. Sediul social al societății – Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cipru. Valoarea de aport a celor 18 companii a fost de 22.537.928 euro (1.000.000 euro capital social și 21.537.928 euro prime de emisiune), calculată conform dispunerii de măsuri CNVM nr 23/2012 în vigoare la acea dată.
Companiile care au fost aportate la capitalul SIF Imobiliare PLC de către acționarul majoritar, SIF Banat-Crișana, sunt: Agrorent SA Arad, Comalim SA Arad (MALI), Administrare Imobiliare SA București, Legume Fructe SA Oradea (LEOR), Vest Metal SA Oradea, Arta Culinară SA Cluj Napoca (ARCU), Bistrița SA Cluj-Napoca, Comat Cluj SA Cluj-Napoca (CACU), Comcereal Cluj SA Turda (COCL), Complex Laboratoare SA Cluj-Napoca, Napotex SA Cluj-Napoca (NTEX), Agmonia SA OțeluRoșu, Central SA Petroșani, Cora SA Hunedoara, M.C.B. SA Baia Mare, Soiza SA Sighetu Marmației,
Uniteh SA Timișoara (UNIT) și Urban SA Lugoj.
Decizia de înființare a companiei în Cipru a avut la bază inexistența unei legi care reglementează activitatea de tip holding în Romania și un studiu realizat special pentru acest proiect de un consultant de renume referitor la selectarea unei jurisdicții favorabile pentru holding”.

Referitor la activitatea proprie, SIF1 arată că unul dintre obiectivele investiționale urmărite, în cadrul programelor anuale de activitate aprobate de acționarii societății, l-a reprezentat diversificarea portofoliului atât pe clase de active cât și în cadrul acestora, prin alternative echilibrate care să asigure un echilibru constant între riscuri și profitul așteptat, în condițiile de prudențialitate reglementate.

În ultimii 3 ani, principala sursă de venituri pentru SIF Banat-Crișana o reprezintă dividendele colectate de la societăților din portofoliu, conform materialelor AGA.

În intervalul ianuarie 2017 – martie 2019, SIF Banat-Crișana („Societatea”) a efectuat plasamente totale, în lei și valută, în valoare de 515.814.683 lei, valoarea justă (inclusiv valoarea încasată pe parcurs din activele cedate în intervalul analizat) la 31 martie 2019 a acestor plasamente (inclusiv beneficiile asociate acestora: dividende, dobânzi, sume distribuite de către fondurile de investiții către participanți) a fost de 551.414.210 lei.

În intervalul 2017 – 31 martie 2019, Societatea a efectuat vânzări de instrumente financiare (acțiuni, obligațiuni) respectiv răscumpărări (unități de fond) în sumă totală de 402.860.188 lei.

Cererile SIF Oltenia au venit după ce acționarii SIF Oltenia (SIF5) au decis, pe 9 mai, modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5, propuneri făcute de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia.

Practic, acest lucru ar însemna puteri reduse pentru actuala conducere executivă a SIF Oltenia, asigurată prin directorul general Tudor Ciurezu, dar și punerea în pericol a întreg Consiliului de Administrație actual, căci ar trebui făcute noi alegeri.

În replică, SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au cerut revocarea lui Tudor Ciurezu de la conducerea SIF Oltenia.