Update articol:

SIF Banat Crișana le propune acționarilor un dividend de 0,05 lei sau un program de răscumpărare

Acționarii SIF Banat Crișana au fost convocați, pe 27 aprilie, la Adunarea Generală de bilanț.

Consiliul de administrație SIF Banat Crișana supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net realizat în anul 2019, în una din următoarele două variante:

Varianta I: Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă de 159.494.532 lei, pe următoarele destinații:

– Dividende 25.727.118 lei, reprezentând 0,05 lei brut pentru o acțiune Aprobarea datei de 8 octombrie 2020 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

– Alte rezerve 133.767.414 lei În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 27/28 aprilie 2020 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul I), inclusă la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări.

Varianta II: Aprobarea repartizării întregului profit net al exercițiului financiar 2019, în sumă de 159.494.532 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni. Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 15.000.000 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale: – Prețul minim per acțiune: 0,1 lei – Prețul maxim per acțiune: 4,9665 lei – Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României partea a IV-a. În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 27/28 aprilie 2020 rezoluția de la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).

În cadrul AGA, actionarii trebuie sa mai decida aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind împărțit în 515.422.363 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune.

De asemenea, pe ordinea de zi este si aprobarea utilizării unui număr de 880.000 de acțiuni, aflate în proprietatea Societății și răscumpărate în temeiul Hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 22 aprilie 2019. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie