Update articol:

SIF MOLDOVA a raportat un rezultat net de 17,2 milioane de lei la finalul trimestrului III

fonduri de investitii performante

Rezultatul net realizat este compus din 36,5 milioane de lei câștig net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat și 19,3 milioane de lei pierderea netă

 

SIF MOLDOVA, Fond de Investiții Alternative și  Administrator de Fonduri de Investitii Alternative, a raportat un rezultat net, înregistrat la 30 septembrie 2020, de 17,2 mil. lei, compus din 36,5 mil. lei câștig net din vânzarea activelor, reflectat în rezultatul reportat (tratament contabil conform IFRS 9) și 19,3 mil. lei pierdere netă, potrivit unui comunicat. Rezultatul net din acest moment reprezintă 44% din ținta fixată în BVC 2020, aprobat de acționari.

Investițiile în valori mobiliare realizate în primele nouă luni ale anului 2020 au fost în valoare de 101 mil. lei, reprezentând 96% din ținta aprobată pentru anul 2020. 

“În contextul pandemiei COVID 19, este de așteptat ca, în continuare, pe parcursul anului 2020 să se înregistreze o volatilitate ridicată a cotațiilor pe Bursa de Valori București, piața pe care este expus în mare parte portofoliul SIF MOLDOVA. Conducerea SIF MOLDOVA nu estimează dificultăți în onorarea angajamentelor față de acționari și a obligațiilor față de terți, disponibilul de lichiditati prezente și viitoare fiind în linie cu limitele impuse de reglementări și suficient pentru a acoperi plățile curente pe toată durata anului, programele investiționale și distribuția de dividente. În acest context, strategia investițională activă robustă și diferențiată pe portofoliile administrate a fost validată ca optimă”, a declarat Claudiu Doroș, CEO SIF MOLDOVA

 Astfel, strategia investițională a inclus:

 • Creștere pentru portofoliul Dețineri Majoritare – abordare de tip “private equity” în cadrul unor dețineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);
 • Recalibrare pentru portofoliul CORE- portofoliul listat ce oferă lichiditate activelor SIF MOLDOVA, reprezentând principalul generator de venituri pentru continuarea progresului investițional
 • Restructurare pentru portofoliul SELL – a continuat procesul de reducere a numărului de participatii cu 4 față de T3 2019, prin vanzarea integrala a acestora.

 “Accentul pe abordarea de tip “private equity” pentru implementarea unor proiecte investiționale, conduce la creșterea rentabilității activelor administrate și asigură compensarea riscului generat de volatilitatea ridicată a cotațiilor titlurilor listate din portofoliu. SIF MOLDOVA are în plan dezvoltarea abordării de tip “private equity”, care este un diferențiator puternic pe piața de capital al fondului nostru de investiții”, a declarat Cătălin Iancu, Deputy CEO SIF MOLDOVA.

O succintă prezentare a stadiului și rezultatelor acestor proiecte relevă următoarele:

 • Proiectul imobiliar “Baba Novac Residence” (deținere 100% prin Țesătoriile Reunite SA)
 • Proiectul a fost finalizat, în prezent derulându-se etapa de încheiere contracte finale de vânzare-cumpărare. S-au vândut 362 de apartamente din 363.
 • S-a rambursat integral creditul bancar de investiție.
 • În primele 9 luni 2020 societatea a returnat către SIF MOLDOVA, prin diminuare de capital, 22,6 mil. lei și a acordat dividende de 8 mil. Lei. Ulterior datei de raportare a mai acordat dividende de 4 mil. lei (conform hotararii AGOA din 12.10.2020).
 • Proiectul “Extindere Fermă Afine” (deținere 100% prin Agrointens SA) – are ca obiect exploatarea și extinderea fermelor de afine de cultură, suprafața plantată în prezent fiind de 86 ha.
 • Proiectul “Veranda Mall” (deținere indirectă 37% prin intermediul Professional Imo Partners SA si Nord SA) – s-a finalizat etapa de extindere cu cca 6.300 mp, cu zona dedicată galeriilor comerciale și un Cinema multiplex dotat cu 12 ăali de proiecție, suprafața închiriabilă ajungând la cca. 34.000 mp.
 • Proiectul imobiliar “Atria Urban Resort” (deținere 50% prin Straulesti Lac Alfa SA) – vizează construirea, în 4 faze, a unui ansamblu rezidențial ce include 1.381 apartamente, situat în zona de NV a Municipiului București, în vecinatate cu Colosseum Retail Park și având acces facil spre zona de nord a capitalei. La data de raportare, construcția Fazei 1 (160 apartamente) este finalizată, fiind vândute 92% din apartamentele Fazei 1. Faza 2 a fost demarată în decembrie 2019 și au fost încheiate antecontracte pentru cca. 24% din apartamente.
 • Proiect imobiliar Iași (deținere 100% prin Agroland Capital SA) – Au fost achiziționate active aparținând societății IASITEX SA, societatea deține un teren în suprafață de cca 2,83 ha. și o clădire administrativă (P+8) cu o suprafață construită desfășurată de 4.600 mp, poziționată în zona centrală a municipiului Iași. Analizele și proiecțiile noastre detaliate au vizat atât calitatea și locația activelor achiziționate, cât și potențialul semnificativ de dezvoltare imobiliară a Municipiului Iași. Este în derulare procesul de elaborare a documentației de urbanism.

Structura portofoliului

Raportat la valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală, de 72,4%, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 9,7%. Se mențin ca sectoare principale în structura portofoliului, sectorul financiar 45,9% și sectorul energetic 16,3% raportat la valoarea totală a activelor.

Valoarea totală a activelor administrate a fost de 2.050 mil. Lei, în timp ce valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost de 1,94 lei. Prețul actiunii SIF2 la finele T3 2020 a fost de 1,28 lei, ceea ce a condus la un discount Pret SIF2/VUAN de 34%.

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (07/05/2021)

Contracte cu valoare peste 10% din cifra de afaceri

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 10 si 11 Mai 2021

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Suspendare tranzactionare - 17:12 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera