Update articol:

SIF Moldova propune distribuirea ca dividende a 60% din profitul anului 2018

Acționarii SIF Moldova (SIF2) sunt convocați pe 18/19 aprilie 2019, să decidă distribuirea ca dividende a 60% din profitul pe 2018, dar și un program de răscumpărare.

Astfel, pe ordinea de zi se află:

– Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare Moldova SA cu suma de 1.100.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 11.000.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 27.04.2018 

– Aprobarea unui program de răscumpărare a unui număr de maxim 20,3 milioane acțiuni proprii (2,0036% din capitalul social) din care maxim 15,3 milioane acţiuni (1,5101% din capitalul social) vor fi răscumpărate prin oferta publică în vederea reducerii capitalului social și maxim 5 milioane acțiuni (0,4935% din capitalul social) vor fi răscumpărate prin operațiuni în piață în vederea distribuirii către angajați, administratori și directorii Societății, în cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

– Aprobarea dividendului brut de 0,0304 lei/acțiune, pentru acţionarii înregistrați la data de 10 mai 2019 și oferirea posibilității subscrierii în cadrul unei oferte publice de cumpărare.

Potrivit SIF Moldova,  plata dividendelor va avea loc anterior ofertei publice de cumpărare, la data de 30 mai – data plății, ceea ce este în beneficiul acționarilor, care vor primi și dividend și vor putea să-și fructifice și o parte din acțiuni în oferta, la un preț superior prețului pieții.

✓În acord cu obiectivele de guvernanță corporativă, conducerea SIF Moldova consideră că mixul de distribuții de dividende cash și subscriere în oferta publică de cumpărare este o alternativă mai atractivă pentru acționari decât clasică distribuire de dividende. Acţionarii care aleg să subscrie în ofertă realizează un randament mai mare decât în cazul în care întreg fondul alocat pentru dividende și răscumpărare ar fi fost repartizat numai la dividende, potrivit SIF 2. 

✓ Dimensionarea acestui mix de politici urmărește realizarea unui echilibru între asigurarea resurselor pentru programele investiționale care urmează să fie continuate în 2019, așteptările acționarilor pe termen scurt privind distribuirea de dividende şi asteptările acționarilor pe termen lung, respectiv creșterea valorii activului net și implicit a prețului/acțiune.

SIF Moldova (SIF2) a avut, în 2018, un profit net de 50,15 milioane de lei, față de 164,78 milioane de lei, în 2017, potrivit rezultatelor financiare IFRS neauditate, transmise Bursei de Valori București.

SIF Moldova a încasat dividende de 95,59 milioane lei, în 2018, cu 30,41% mai mari față de 2017

BVB | Știri BVB