Update articol:

SIF Muntenia a încheiat primul semestru cu un profit net de 163,6 milioane lei

Societatea de Investiţii Financiare Muntenia (SIF4) a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 163,674 milioane lei, comparativ cu pierderi de 16,649 milioane lei înregistrate în perioada similară din 2020, conform datelor remise marţi Bursei de Valori Bucureşti.

Profitul înainte de impozitare s-a situat la 170,597 milioane lei (pierdere de 16,509 milioane lei la 30 iunie 2020).

Câştigurile din investiţii sunt structurate astfel: câştigul net din diferenţe de curs valutar înregistrează o valoare de 370.000 lei, cu 134,44% mai mare decât cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent; în semestrul I 2021 societatea a înregistrat un câştig net din active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere în valoare de 159,41 milioane lei, comparativ cu o pierdere în valoare de 22,99 milioane lei în anul 2020.

Veniturile din dividende înregistrate în primul semestru al anului 2021 au fost mai mari cu 10,21 milioane lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 64,81% şi s-au ridicat la 25,9 milioane lei.

Societatea a raportat o valoare totală a activului în creștere cu 18,2% la finalul semestrului I 2021 comparativ cu sfârșitul anului 2020 și o creștere cu 25,4% față de valoarea înregistrată la 30 iunie 2020. VAN a înregistrat o apreciere cu 18,4% la sfârșitul lunii iunie 2021 față de finalul anului 2020 (creștere cu 26,0% față de finalul semestrului I 2020).

Valoarea activelor totale la 30 iunie 2021 a crescut cu 312,07 milioane lei, respectiv 19,3%, față de valoarea la 31 decembrie 2020.

Principalele elemente ale activului au evoluat față de finalul anului 2020, după cum urmează:
• Numerarul și echivalentele de numerar (includ și depozitele plasate la bănci) s-au apreciat, comparativ cu valoarea înregistrată la data de 31.12.2020, cu 19,35 milioane lei, fapt datorat, în principal, vânzărilor de active ce au avut loc în prima jumătate a anului 2021 și dividendelor încasate de la societățile din portofoliu;
• Activele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere s-au apreciat cu 149,58 milioane lei, respectiv 19,7%, comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2020, datorită aprecierii activelor ce fac parte din această clasă. La finalul primului semestru al anului 2021, pachetul de acțiuni deținut la Biofarm S.A., la valoare justă, reprezintă 16,22% din total active contabile (31.12.2020: 13,44%);
• Activele financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global au crescut cu 132,94 milioane lei, respectiv 17,0%, ca efect al înregistrării diferențelor favorabile de valoare justă, în special, la emitenții tranzacționați pe piața reglementată sau SMT. La 30.06.2021 pachetul deținut la Banca Transilvania S.A. reprezenta 21,30% din total active contabile ale Societății (31.12.2020: 21,14%).

Prețul de închidere la data de 30.06.2021, comparativ cu cel din data de 31.12.2020, s-a apreciat cu 68,3%, iar comparativ cu prețul de închidere al acțiunii Societății la 30.06.2020, acesta a crescut cu 94,4%. Lichiditatea tranzacțiilor cu acțiuni SIF4 s-a menținut la valori reduse – valoarea totală de tranzacționare a acțiunilor Societății în semestrul I 2021 a fost de 27,74 milioane lei, tranzacționându-se acțiuni reprezentând 3,6% din numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la 30.06.2021.

În semestrul I 2021 au fost înregistrate următoarele operațiuni privind subportofoliul acțiuni:

• au fost cumpărate acțiuni listate în valoare de 8,49 milioane lei (OMV Petrom S.A., Societatea Energetică Electrica S.A., Transport Trade Services);
• s-au vândut acțiuni listate în valoare de 3,35 milioane lei (Banca Transilvania, Primcom S.A.). Totodată, s-au vândut pachetele de acțiuni listate deținute la societățile Alro S.A., Purcari Wineries Public Company Limited, Complex Comet
S.A și pachetele de acțiuni nelistate la Gecsat S.A., Gecsatherm S.A., ITC Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A. pentru un total de 20,83 milioane lei. Aceste vânzări de pachete de acțiuni respectă strategiile de exit menționate în Programul de Administrare al Societății;
• a fost radiată societatea Icerp S.A.;
• au fost încasate dividende de la societăți din portofoliu în sumă de 19,66 milioane lei.

BVB | Știri BVB