Update articol:
După ce ASF a identificat o concertare de puțin peste 5%

SIF Oltenia informează acționarii că grupul SIF Banat Crișana și fondurile prezumate că acționează concertat cu acesta dețin 28,55% din companie

SIF Oltenia a transmis, astăzi, o informare conform căreia grupul SIF Banat Crișana și fondurile prezumare că acționează concertat cu aceasta dețin 28,55% din companie, mult peste pragul legal de 5%.

Grupul meționat este format din SIF Banat Crișana, SIF Muntenia, Radu Străuț, FII Active Plus, FIA Certinvest Actiuni, FDI Cerinvest XT Index,  FDI Cerinvest BET FI Index, FII Star Value, FII Multicapital Invest, FDI Star Focus, FDI STAR Next, FII Optim Invest, FII BET-FI Index Invest, FBI PROSPER INVEST, FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz, OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxembourg.

VEZI AICI INFORMAREA FACUTA DE SIF OLTENIA

Anterior, ASF a constatat că grupul de acționari din jurul SIF Banat Crișana (SIF1) deține cumulat 5.001124% din SIF Oltenia, înaintea Adunării Generale de mâine, depășind pragul legal de 5%. Din grup fac parte: SIF Banat Crișana,  SIF Muntenia, Radu Străuț, Adrian Simionescu, Dorina Mihăilescu, Sorin Marica și Mircea Constantin. Grupul va avea drepturile de vot limitate la AGA și are obligația să revină în pragul legal de 5% în termen de trei luni.

Miza concertarilor este data, nu neaparat de AGA de bilant de maine, ci de o AGA viitoare, din 9 mai, de la SIF Oltenia.

Recent, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia, au solicitat convocarea Adunării Generale, pentru modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5.

SIF Oltenia a transmis ca din verificarile efectuate in baza registrului actionarilor SIF Oltenia SA, consolidat la data de referinta 11.04.2019 si a unor informatii publice, a rezultat ca, pe langa detinerile directe, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia ar avea si detineri indirecte (vezi tabel).

Sursa SIF Oltenia

SIF Oltenia a transmis: “Intre membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relatii care atrag incidenta prevederilor legale privind prezumarea actiunii concertate a acestora in legatura cu emitentul SIF Oltenia SA raportat la prevederile Legii nr. 24/2017- privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , Titlul I – Dispozitii generale, astfel:

– art.2.(1) pct.29 din Legea 24/2017

Persoana controlata – orice persoana juridica :

 1. a) in care o persoana fizica sau entitate legala detine majoritatea drepturilor de vot sau
 2. b) in care o persoana fizica sau entitate legala are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere, fiind, in acelasi timp, actionar sau asociat al persoanei in cauza, sau
 3. c) in care o persoana fizica sau entitate legala este actionar sau asociati si controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai persoanei in cauza, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor sau
 4. d) asupra careia o persoana fizica sau entitate legala are puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau un control.

Potrivit informatiilor existente in raportul anual aferent anului 2018 SIF BANAT CRISANA SA publicat pe website-ul www.sif1.ro rezulta ca la 31.12.2018 SIF Banat Crisana detine 99,98 % din SAI MUNTENIA SA care la randul sau administreaza pe SIF MUNTENIA SA (conform website-ul www.munteniainvest.ro si www.sifmuntenia.ro ). Pe de alta parte din acelasi raport anual 2018 rezulta ca SIF Banat Crisana detine in mod direct la sfarsitul anului 2018, o cota de 4,9717 % din capitalul social al SIF Muntenia SA. (Anexa 17, Tabel 3- Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania la data de 31.12.2018, pe baza bilantului supus aprobarii AGA, categoria „ Emitenti de tip AOPC/OPCVM”).

In acest context, rezulta faptul ca SIF MUNTENIA SA este controlata de SIF BANAT CRISANA SA si ca impreuna actioneaza in mod CONCERTAT.”

Compania mai noteaza ca toate „Declaratiile de detineri”, date in fata Notar public sau certificate de avocat si/sau transmise in piata, atat ale SIF Banat Crisana cat si cele ale SIF Muntenia si a dlui. STRAUT Radu – Razvan omit cu buna stinta detinerile indirecte de actiuni SIF5 ale vehiculelor de investitii create cu finantarea SIF Banat Crisana si SIF Muntenia cu scopul de a induce in eroare actionarii si Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru a nu se constata depasirea ilegala a prevederilor art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

SIF5 arata: “– art.2.(1) pct.30 din Legea 24/2017 :

Persoane care actioneaza in mod concertat- persoanele fizice sau entitatile legale care coopereaza pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent.

 

art.2.(2) din Legea 24/2017 :

In aplicarea prevederilor alin.(1) pct.30, pana la proba contrara, sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat :

 1. a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercita controlul si persoanele controlate unele cu celelalte;
 2. b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleeasi societati-mama intre ele, precum si o persoana juridica impreuna cu o persoana fizica sau alta persoana juridica care se afla intr-o relatie similara celei dintre o societate-mama si o filiala. Orice filiala a unei filiale este considerata o filiala a societatii-mama;

……

 1. d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investitiilor si cu societatea-mama a societatii de administrare a investitiilor, precum si organismele de plasament colectiv administrate de aceeasi societate de administrare intre ele.

…….

 1. f) urmatoarele persoane:

1) persoane care in derularea unor operatiuni economice utilizeaza resurse financiare avand aceeasi sursa sau care provin de la entitati diferite care se afla intr-o relatie de control. In intelesul prezentei litere, notiunile aceeasi sursa si entitati diferite care se afla intr-o relatie de control nu includ institutiile de credit sau alte institutii ce desfasoara o activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege;

…..

4) persoane care au adoptat sau adopta o politica investitionala similara, prin achizitia de instrumente financiare emise de aceleasi persoane juridice sau de persoane aflate intr-o relatie de control cu aceleasi persoane juridice;

…..

6) persoane care s-au asociat in orice forma juridica recunoscuta de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii consta in operatiuni aflate in legatura cu unul sau mai multi emitenti;”

– art. 3. al.2 lit. f din Insrtuctiunea CNVM nr. 6/2012

„(2) In vederea suspendarii prevazute la alin. (2) al art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, respectiv art.2 alin. (1) din prezenta instructiune, drepturile de vot detinute de o persoana se calculeaza cu luarea in considerare a urmatoarelor:

……….

 1. f) drepturi de vot detinute de o terta persoana, alta decat cea prevazuta la lit.a) si c), care actioneaza in mod concertat cu respectiva persoana fizica sau juridica.”

 

In conformitate cu prevederile art 286¹ din Legea nr. 297/2004- privind piata de capital, „ orice persoana poate dobandi cu orice titlu sau poate detine singura ori impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat actiuni emise de catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietatii private, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al societatii de investitii financiare”.

In temeiul celor aratate mai sus, prezentam urmatoarele aspecte:

 1. Impreuna, SIF Banat Crisana, SIF Muntenia si dl. STRAUT RADU RAZVAN detin direct un numar de 29.010.287 actiuni SIF 5 reprezentand 5,000345 % din capitalul social al SIF Oltenia.
 2. Din Rapoartele anuale ale SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA rezulta ca la sfarsitul anului 2018 detin impreuna sau separat titluri emise de fondurile de investitii anterior precizate si de societatea OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxembourg.

Aceste vehicule investitionale la randul lor detin un numar de actiuni SIF5, reprezentand 23,55796 % din capitalul social al SIF Oltenia

 1. Insumand detinerea directa cu detinerea indirecta rezulta ca grupul constituit in jurul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, detine un numar total de 165.685.572 actiuni SIF5 reprezentand 28,558318% din capitalul social al SIF Oltenia.

In opinia noastra, SIF Banat Crisana, SIF Muntenia si dl. STRAUT RADU RAZVAN, prin detinerile directe cat si prin detinerile indirecte aflate in patrimoniul fondurilor de investitii anterior prezentate si OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxembourg, intra sub incidenta prevederilor art.2 alin. (1) pct. 30 si art. 2 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 in privinta persoanelor care actioneaza in mod concertat iar detinerea de 165.685.572 actiuni SIF5,  reprezentand 28,558318% din capitalul social al SIF Oltenia, este in afara prevederilor art. 286¹ al. (1) din Legea nr. 297/2004, detinand 136.677.286 actiuni SIF5 ( 23,558318 % din capitalul social al SIF Oltenia SA), peste limita permisa de lege si actul constitutiv al societatii, respectiv de 29.008.286 actiuni ce reprezinta 5% din capitalul social al SIF Oltenia SA.”

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)