Update articol:

SIF Transilvania a depus la ASF documentul de ofertă publică de răscumpărare pentru 0,48% din acțiuni

Sif Transilvania

SIF Transilvania a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) documentul de ofertă publică de răscumpărare pentru 0,48% din acțiuni, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania arată: “S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că în data de 18.10.2021 a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentul de ofertă publică de cumpărare a acțiunilor emise de S.I.F. Transilvania, împreună cu documentația aferentă, în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din data de 04.12.2020.

Reamintim faptul că, prin hotărârea mai sus-menționată, acționarii au aprobat derularea unui program de răscumpărare a unui număr maxim de 10.443.797 acţiuni proprii, reprezentând 0,48296% din capitalul social, în vederea distribuirii acestora cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societăţii”.

S.I.F. Transilvania va informa acționarii cu privire la detaliile complete ale ofertei publice, după aprobarea de către A.S.F. a documentului de ofertă publică de cumpărare acțiuni.

BVB | Știri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (19/01/2022)

Deschiderea a doua noi restaurante

CARBOCHIM S.A. (CBC) (19/01/2022)

Hotarari AGA E 05.01.2022- Versiune in limba engleza

IAR SA Brasov (IARV) (19/01/2022)

Convocare AGAO 23.02.2022

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (19/01/2022)

Informare asupra Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2022