Update articol:

Site-ul Tarom: Mareşi Cărăvan – noul director general al companiei Tarom, în locul lui Florin Susanu

Acţionarul SIF Muntenia s-a abţinut să voteze situaţiile financiare ale companiei Tarom, pe anul trecut, şi să ia act de situaţiile financiare pe 2016 şi 2017 

Acţionarii  Tarom au votatm, recent, numirea în funcţiile de administratori provizorii pe patru luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la şase luni a Elenei Baltag Kuzmanovic şi Ene Alina Denisa

Mareşi Cărăvan apare pe site-ul Tarom că ar fi noul director general al companiei, după ce Florin Susanu a demisionat acum câteva zile, după două luni de mandat. Mareşi Cărăvan lucrează de mult la Tarom, fiind contabil şef şi director financiar al companiei.   

SIF Muntenia (care deţine 0,08% din Tarom) s-a abţinut, în AGA de la finalul lunii mai, de la aprobarea situaţiilor financiare ale Tarom pe anul 2018 (raportul auditorului independent cu privire la situaţiile financiare întocmite în conformitate cu standardele internaţionaţionale de raportare financiară pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12, 2018, notele la situaţiile financiare pe 2018, inclusiv situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului aferent anului 2018, declaraţia nefinanciară pentru situaţiile financiare la 31.12.2108). Astfel, acţionarii Tarom au aprobat cu 99,92% aceste situaţii financiare, fără SIF Muntenia.

De asemenea, SIF Muntenia s-a abţinut şi de la punctul din AGA prin care ceilalţi acţionari au votat să ai act de situaţiile financiare ale companiei pentru 2016 şi 2017.

Acţionarii Tarom sunt statul român, prin reprezentant al Ministerului Transporturilor – 97,22%, SIF Muntenia – 0,08%, Romatsa – 1,24%, Compania Aeroporturi Bucureşti – 1,46%.         

Într-o altă AGA ţinută pe 24 mai 2019, acţionarii au luat act de demisia lui Mircea Tudosie cu data de 16.05.2019 din funcţia de administrator provizoriu şi au aprobat revocarea din funcţia de administrator provizoriu a Elisabetei Luiminiţa Ivan.        

Ulterior, în aceeaşi AGA, acţionarii  Tarom au votat numirea în funcţiile de administratori provizorii pe patru luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la şase luni a Elenei Baltag Kuzmanovic şi Ene Alina Denisa.

Elenei Baltag Kuzman a fost, potrivit informaţiilor din presă, consilier la Cabinetul Consilierului de Stat Darius Vâlcov.

Acţionarii au votat, în afară de SIF Muntenia care s-a abţinut, ca remuneraţia administratorilor  provizorii să fie la nivelul de 12.500 de lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depăşeşte de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată, conform obiecutlui principal de activitate al Tarom, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispoziţiilor art 37 alin 1 şi 2 din OUG 109-2011 şi cu încadrarea în BVB aprobat.

Noul CA al Tarom este, confor site-ului Tarom: 

         

         

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie