Update articol:

Sphera Franchise Group propune un dividend brut/acțiune de 0,3524 Lei

Clarificări privind înregistrarea unui provizion suplimentar cu controlul fiscal Clarificări privind înregistrarea unui provizion suplimentar cu controlul fiscal

În baza unui raport de inspecție fiscală în formă preliminară, Grupul a recunoscut provizioane pentru ajustarea taxelor și impozitelor de plată în sumă totală de 11,46 milioane RON, reprezentând ajustări ale impozitului pe profit (4,54 milioane RON), ajustări ale TVA de plata (3,22 milioane RON), precum și dobânzi și penalități de plata accesorii (3,70 milioane RON)

 

Consiliul de Administraţie al Sphera Franchise Group propune repartizarea sub formă de dividende a 50% din profitul net distribuibil aferent anului financiar 2018 (după alocări pentru constituirea rezervei legale obligatorii și acoperirea unor pierderi), ceea ce corespunde unui dividend brut/acțiune de 0,3524 Lei.

Propunerea de repartizare a profitului net realizat, în suma de 39.537.652,64 lei, este următoarea:

• alocarea sumei de 1.990.101,00 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii;

• alocarea sumei de 9.615.363,31 lei pentru acoperirea pierderii anului 2017;

• alocarea sumei de 580.198,08 lei pentru acoperirea primei de capital negative;

• alocarea sumei de 13.672.887,42 lei pentru distribuirea de dividende,

• alocarea sumei de 13.679.102,83 Lei reprezentând profit nerepartizat.

 

Clarificări privind înregistrarea unui provizion suplimentar cu controlul fiscal

USFN SA, în care Sphera Franchise Group SA (“Sphera”) deţine 99.9997% din actiuni, este subiectul unei inspecții fiscale de fond efectuate de către autoritățile fiscale pentru perioadele 2013-2017 (privind TVA) și 2012-2016 (privind impozitul pe profit). În baza raportului de inspecție fiscală în formă preliminară transmis în data de 27 februarie 2019 de către autoritățile fiscale, Grupul a recunoscut în cadrul situațiilor financiare consolidate provizioane pentru ajustarea taxelor și impozitelor de plata pentru perioadele supuse inspecției fiscale de fond în suma totală de 11,46 milioane RON, reprezentând ajustări ale impozitului pe profit (4,54 milioane RON), ajustări ale TVA de plata (3,22 milioane RON), precum și dobânzi și penalități de plata accesorii (3,70 milioane RON).

Conform Sphera Franchise Group, aspectele semnalate în acest raport preliminar fac în continuare obiectul unor discuții și clarificări, dar, datorită incertitudinii rezultatului final, managementul Grupului a decis recunoașterea în cadrul situațiilor financiare consolidate a unui provizion pentru impozitele și taxele suplimentare de plata la finalul și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018: “Sumele înregistrate ca provizion reprezintă cea mai bună estimare bazată pe informațiile disponibile la data întocmirii situațiilor financiare consolidate. Managementul va analiza concluziile finale ale raportului și impactul lor financiar atunci când raportul final va fi emis de autorități și va iniția toate demersurile administrative și juridice în vederea diminuării impactului financiar provizionat în rezultatele financiare 2018.

Provizionul inițial înregistrat în cadrul situațiilor financiare interimare consolidate simplificate, bazat pe estimările managementului, a fost în suma de 1,69 milioane RON, reprezentând ajustări ale TVA de plata (0,60 milioane RON), impozitului pe profit (0,54 milioane RON), precum și dobânzi (0,36 milioane RON) și penalități de plata aferente (0,20 milioane RON).

Ca urmare, comparativ cu rezultatele preliminare, profitul operațional al Sphera pentru anul 2018 a scăzut cu 10,67 milioane RON la un nivel de 30,13 milioane RON, iar profitul net s-a redus cu 9,77 milioane RON la un nivel de 24,26 milioane RON. EBITDA normalizată a rămas nemodificată la 72,36 milioane RON”. 

 

 

BVBStiri BVB

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (22/09/2021)

Raport tranzactii cu parte afiliata (NAVROM) 07 septembrie - 21 septembrie 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (22/09/2021)

Hotarari AGEA si AGOA din 20.09.2021 - versiune limba Engleza

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (22/09/2021)

Disponibilitate raport consolidat - S1 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (22/09/2021)

Numire Reprezentant Permanent Administrator - versiune limba Engleza

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (22/09/2021)

Evergent explica procesul riguros aplicat in deciziile de business - engleza