Update articol:
Comisia emite orientări pentru a proteja activele și tehnologiile europene critice în contextul crizei actuale

State UE trebuie să controleze fluxurile de capital din țările din afara UE care ar putea submina securitatea sau ordinea publică din Europa

Ursula von der Leyen: Ca în orice criză, atunci când activele noastre industriale și corporative se află sub stres, trebuie să ne protejăm securitatea și suveranitatea industrială

Comisia Europeană a emis astăzi orientări care au scopul de a asigura o abordare solidă la nivelul UE în ceea ce privește examinarea investițiilor străine într-o perioadă de criză a sănătății publice și de vulnerabilitate economică cauzată de această criză. Ele au scopul este de a proteja societățile din UE și activele critice, în special în domenii precum sănătatea, cercetarea medicală, biotehnologia și infrastructurile care sunt esențiale pentru securitatea și ordinea publică, fără a submina deschiderea generală a UE față de investițiile străine.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Dacă vrem ca Europa să iasă din această criză la fel de puternică precum a intrat, trebuie să luăm măsuri de precauție acum. Ca în orice criză, atunci când activele noastre industriale și corporative se află sub stres, trebuie să ne protejăm securitatea și suveranitatea industrială. Dispunem de instrumentele necesare pentru a face față acestei situații în temeiul legislației europene și naționale și invit statele membre să le utilizeze pe deplin. UE este și va rămâne o piață deschisă pentru investițiile străine directe. Însă această deschidere nu este necondiționată.” 

Comisarul pentru comerț, Phil Hogan, a declarat: „Ne confruntăm cu o criză a sănătății publice fără precedent, cu consecințe grave pentru economia europeană. UE este și va rămâne deschisă investițiilor străine. Având în vedere circumstanțele din prezent, trebuie să reducem această deschidere prin impunerea unor controale adecvate. Trebuie să știm cine face investiții și cu ce scop. UE și statele sale membre dispun de instrumente juridice adecvate în acest sens. Orientările de astăzi invită statele membre să utilizeze aceste instrumente pe o scară cât mai largă și oferă clarificări suplimentare cu privire la modul de utilizare a cadrului nostru de examinare a investițiilor pentru a împiedica vânzarea activelor critice ale UE în contextul crizei actuale.” 

În conformitate cu normele UE existente, statele membre sunt împuternicite să examineze investițiile străine directe (ISD) provenite din țări din afara UE din motive de securitate sau de ordine publică. Protecția sănătății publice este recunoscută ca fiind un motiv imperativ de interes general. În consecință, statele membre pot impune măsuri de atenuare (cum ar fi angajamente de aprovizionare pentru a satisface nevoile vitale naționale sau ale UE) sau pot împiedica un investitor străin să achiziționeze o societate sau să preia controlul unei societăți. Mecanisme naționale de examinare a ISD există în prezent în 14 state membre. De la intrarea în vigoare anul trecut a regulamentului UE de examinare a investițiilor străine, UE este pregătită în mod adecvat pentru a coordona controlul achizițiilor străine efectuate la nivelul statelor membre.

Odată cu emiterea orientărilor, Comisia face apel la statele membre care dispun deja de un mecanism de examinare să facă uz pe deplin de instrumentele de care dispun în temeiul legislației UE și al legislației naționale pentru a preveni fluxurile de capital din țările din afara UE care ar putea submina securitatea sau ordinea publică din Europa.

De asemenea, Comisia invită celelalte state membre să instituie un mecanism complet de examinare și, între timp, să ia în considerare toate opțiunile în conformitate cu legislația UE și obligațiile internaționale pentru a aborda eventualele cazuri în care achiziționarea sau controlul de către un investitor străin a unei anumite societăți, infrastructuri sau tehnologii ar putea crea un risc pentru securitatea sau ordinea publică din UE.

De asemenea, Comisia încurajează cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește cazurile de examinare a ISD în care investițiile străine ar putea avea un efect asupra pieței unice a UE. Achizițiile străine care au loc în prezent intră deja în domeniul de aplicare al regulamentului UE de examinare a ISD și ar putea fi reexaminate în cadrul mecanismului de cooperare instituit prin regulamentul menționat, care va fi pe deplin operațional începând cu luna octombrie 2020.

În ceea ce privește circulația capitalurilor, orientările reamintesc, de asemenea, circumstanțele specifice în care poate fi restricționată circulația liberă a capitalurilor legate de achiziția de cote de participație, în special a celor provenite din țări terțe.

De asemenea, Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile pe teren și este pregătită să discute și să asigure coordonarea oricărui caz de investiții străine cu impact european mai larg. De asemenea, protecția activelor strategice ale UE va face obiectul unor discuții între președinta von der Leyen și liderii UE în cadrul videoconferinței Consiliului European de mâine.

 

Regulamentul UE privind examinarea ISD a fost adoptat în martie 2019. Regulamentul a instituit pentru prima dată un mecanism la nivelul UE pentru a coordona examinarea investițiilor străine care ar putea afecta securitatea și ordinea publică din Uniune și statele sale membre. Acest mecanism se bazează pe obligația de a face schimb de informații între statele membre și Comisie, precum și pe posibilitatea Comisiei și a statelor membre de a emite avize și observații cu privire la anumite tranzacții. Aplicarea acestui mecanism va începe la 11 octombrie 2020. Comisia și statele membre cooperează deja în vederea adaptării mecanismelor naționale de examinare și a asigurării unei puneri în aplicare depline și rapide a regulamentului la nivelul UE și la nivel național.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)