Update articol:

STUDIU ERICSSON: Implementarea la scară largă a tehnologiei 5G poate aduce Europei beneficii suplimentare în valoare de 210 miliarde de euro

  • Producția, agricultura, zonele urbane și suburbane inteligente au cel mai însemnat impact în PIB-ul European
  • Finanțări publice de sub 20 de miliarde de euro pot aduce beneficii de peste 50 de miliarde de euro

 

Tehnologia 5G, utilizată ca o “platformă de inovare deschisă”, ar putea aduce Europei beneficii în valoare de 210 miliarde de euro, arată o cercetare derulată de Qualcomm Technologies, Inc. și Ericsson, în colaborare cu Analysys Mason.

Studiul “Revizuirea planului de acțiune 5G pentru Europa” (realizat de Analysys Mason cu contribuția Qualcomm Technologies și Ericsson) oferă o analiză în termeni de cost-beneficii, atât la nivelul fiecărei țări din Europa, cât și la nivel de segment de piață. Studiul include și recomandări în ceea ce privește investițiile publice necesare, precum și în privința schimbărilor care ar trebui făcute pentru a valorifica oportunitățile cât mai bine.

Se estimează că, în România, valoarea actuală a beneficiilor economice, aduse prin transformarea digitală la nivelul mai multor sectoare (determinată exclusiv de tehnologia 5G) este de 6,8 miliarde de euro, costurile fiind de 1,9 miliarde de euro: un raport costuri-beneficii de 3.6, cu un beneficiu net (beneficiu minus cost) de 4,9 miliarde de euro.

Potrivit raportului, Germania ar fi țara cu cel mai mare beneficiu net global (beneficiu minus cost) de 38,5 miliarde de euro; cu o investiție de 6 miliarde de euro, raportul beneficiu-cost (CBR) este de 7.5. Totodată, Elveția își propune să aibă cel mai mare raport beneficiu-cost (14.7), cu un beneficiu net de aproximativ 10 miliarde de euro și o investiție de numai 700 de milioane de euro.

Wassim Chourbaji, Senior Vice President Government Affairs, Qualcomm Communications SARL, a precizat: “Tehnologia 5G poate fi pentru Europa stimulul economic de care aceasta are nevoie. Utilitatea conectivității prin 5G nu se limitează doar la smartphone-uri, ci are potențialul de a schimba industrii întregi, la nivel macro. Qualcomm s-a angajat într-un proces în care își propune să lucreze alături de companiile, organizațiile și guvernele din Europa pentru a valorifica potențialul de creștere și oportunitățile de inovație pe care le prezintă această tehnologie”.

În privința ariilor de utilizare a acestei tehnologii, cele mai însemnate beneficii economice (în ceea ce privește impactul în PIB-ul European) provin din clusterele Producției și Agriculturii Inteligente, precum și din clusterul Zonelor urbane și suburbane (FWA) Inteligente, acestea aducând beneficii nete după cum urmează: 58 de miliarde de euro, 37 miliarde de euro, respectiv 18 miliarde de euro.

Gabriel Solomon, Head of Government and Industry Relations, Ericsson Europe and Latin America, a spus: “Ca platformă de inovare deschisă, tehnologia 5G asigură infrastructura critică de care Europa are nevoie pentru o redresare economică sustenabilă, rezistentă și incluzivă. Uniunea Europeană își setează obiective pentru Decada Digitală și implementează prevederile Green Deal și ar trebui să se asigure că tehnologia 5G are un rol fundamental în ceea ce înseamnă transformarea digitală și decarbonizarea economiei. Ericsson este un lider tehnologic în domeniul 5G, care s-a angajat să extindă următoarea generație de soluții de conectivitate la nivelul întregii societății”.

Studiul grupează segmentele de piață în patru arii principale: Producție și Logistică Inteligente, Comunități Rurale Inteligente, Orașe Inteligente și Servicii Publice Inteligente. Clusterele Producție Inteligentă și Comunități Rurale Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 70 de miliarde de euro, respectiv 55 de miliarde de euro, deși raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât cele ale clusterelor Orașe Inteligente și Servicii Publice Inteligente.

De asemenea, în România clusterele Comunități Rurale Inteligente, respectiv Producție și Logistică Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 2 miliarde de euro, respectiv 1,5 miliarde de euro, deși raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât în cazul clusterului Orașe Inteligente (6.7).

Totodată, studiul identifică principalele zone care necesită finanțare publică (parțial sau în totalitate), pentru a putea obține beneficii. Aceste domenii sunt: sănătate și spitale; clădiri municipale; educație; turism; agricultură și zone urbane, inclusiv transportul public. Potrivit cercetării, beneficii în valoare de peste 50 de miliarde de euro pot fi generate prin finanțări publice de sub 20 de miliarde de euro.

Pe lângă beneficiile economice datorate investițiilor, cercetarea evidențiază și multe dintre beneficiile de mediu și sociale, determinate de implementarea soluțiilor de conectivitate 5G: securitatea în muncă; o calificare mai înaltă a forței de muncă; emisii de dioxid de carbon reduse; consum redus de energie; optimizarea resurselor în procesele de producție, incluziune socială; securitatea activităților de import/export.

Wassim Chourbaji a adăugat: “Este evident faptul că 5G va deveni una dintre principalele fundații tehnologice ale economiei și societății din viitor. Beneficiile pe care le avem ca urmare a implementării tehnologiei 5G sunt evidente, iar de acum încolo trebuie să încercăm să răspundem provocărilor și să profităm de oportunitățile care ne așteaptă și vom putea să realizăm toate acestea doar printr-o colaborare strategică și prin consultare reciprocă”.

 

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/11/2022)

Disponibilitatea versiunii in limba romana a Raportului Anual pentru 2021

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Finalizare proces fuziune Greenfiber Intl. SA-Greentech SA,detineri indirecte

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/11/2022)

Document informare - alocare actiuni

ROPHARMA SA (RPH) (28/11/2022)

Hotarari AGA O & E 28.11.2022

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014