România, în domeniul agriculturii, industriei, echipamentelor industriale din sectorul petrolului și gazelor din amonte și din aval, în […]